Avatar

Bosak-Bosakowski @Bosak-Bosakowski

304

O. Polikarp Strzałkowski

Proboszcz parafii św. Anny w Kowlu, franciszkanin, gwardian klasztoru franciszkanów w tym mieście, urodził się w Jasenówce k/Żytomierza w 1970 r. Szczyci się tym, że pochodzi z polskiej rodziny, która za wiarę i polskość zapłaciła konkretną cenę. On sam niejeden raz był obiektem drwin, kiedy podkreślał, że jest Polakiem.

Należy zacząć od Styrczy

Jeżeli jakiś polski turysta chce poznać wszystkie uroki Mołdawii, to bezwzględnie powinien odwiedzić Bielce i Styrczę. Powinien zacząć od tej drugiej, która to wieś jest dla polskiej mniejszości w Mołdawii niezwykle ważna. Tutaj tkwią korzenie polskiej mniejszości w północnej Mołdawii. Polacy z innych miejscowości, zapytani o rodzinne korzenie natychmiast mówią, iż tkwią one w Styrczy.

Na Poczajowskiej Górze

Turyści z Polski patrzą na Ławrę Poczajowską zazwyczaj jako jedno z arcydzieł kresowej architektury monastycznej. Tymczasem na Ukrainie dla wyznawców prawosławia Moskiewskiego Patriarchatu to główny ośrodek ich kościoła, niegdyś na Wołyniu, a dziś na całej Zachodniej Ukrainie, jednocześnie najważniejszy po Ławrze Kijowsko – Peczerskiej duchowy punkt Ukrainy.

Barbarka i jej znaczenie dla Samborszczyzny

Każdego roku pielgrzymi z różnych stron świata i mieszkańcy Samborszczyzny gromadzą się przy kościele świętej Barbary i przy starym źródle z cudowną wodą w miejscowości Strzałkowice. Do Barbarki garną się jej czciciele, którzy obecnie mieszkają w Polsce, a czynią to po to, aby tak jak ich przodkowie oddać cześć patronce Samborszczyzny – świętej Barbarze, męczennicy za wiarę, patronce dobrej śmierci i tych, którzy są narażeni na śmierć.

Spotkanie z historią Kresów

Ksiądz Tadeusz Isakowicz – Zaleski przybył do Wołowa z prelekcją o losach ludności kresowej w czasie ludobójstwa dokonywanego przez UPA. Ksiądz przygotował też książkę, która osobom urodzonym po wojnie przybliży tragedię, będącą udziałem pokolenia ich rodziców i dziadków, a dla samych Kresowian będzie swoistego rodzaju „podróżą sentymentalną”.

Odrodzenie imperium: obraz, krytyka i polityka

W debatach publicznych, zarówno w środkach masowego przekazu, jak i w wypowiedziach ekspertów, sąsiadują ze sobą dwa różne, ale nierozdzielnie ze sobą związane, obrazy Rosji. Zgodnie z pierwszym obrazem Rosja szybko odradza się z chaosu lat 90., pewnie odzyskuje dawne wpływy i ponownie zajmuje dominującą pozycję na obszarze postsowieckim. Zgodnie z drugim obrazem Rosja przekształca obszar postsowiecki w swoją „geopolityczną domenę”, nie licząc się z interesami innych, „pozaregionalnych” graczy.

Tropami Rydza w Brzeżanach

Grób matki na cmentarzu to bynajmniej nie jedyny ślad po Edwardzie Rydzu – Śmigłym w Brzeżanach. Ma on nawet w tym mieście poświęconą mu tablicę – w 120. rocznicę urodzin marszałka, w 2006 r. ufundował ją Stanisław Broszko, czyniąc to w imieniu brzeżańczyków, żyjących dzisiaj w Kluczborku. Jest ona dwujęzyczna polsko – ukraińska, a umieszczona została w odrestaurowanym kościele.

Akademia Polsko-Litewska

Akademia Polsko-Litewska, która odbędzie się w dniach od 2 do 5 kwietnia 2009 w Krakowie jest wspólną inicjatywą organizowaną przez Towarzystwo „Klub Jagielloński”, Koło Nauk Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytet Wileński

Rotmistrz Pilecki – bohater (nie)zapomniany

„Przez całe życie służyłem dla Polski” – pisał Witold Pilecki. Choć słowa te, rozpoczynające jego życiowy „testament” nie uratują go przed krwawym wyrokiem, to jednak w pełni oddają zarówno tragizm jak i piękno tej niezwykłej postaci. Zaliczony w poczet najodważniejszych ludzi ruchu oporu okresu II wojny światowej, rotmistrz Pilecki w pełni wpisuje się w romantyczną wizję walki, poświęcenia i odwagi.

Ze Słowackim do Brzeżan

„Pan Brzeżan w przecudnej mieszkał okolicy…” pisał Juliusz Słowacki w poemacie „Jan Bielecki”, sugerując wyraźnie, że był w tym mieście w czasie podróży po Ukrainie i zaczerpnął z jego murów twórczą inspirację. Niewielu niestety turystów z Polski przyjeżdża sprawdzić czy Brzeżany istotnie leżą w przecudnej okolicy. Szkoda, bo w leżących na uboczu od dzisiejszych wielkich szlaków Brzeżanach można poczuć urok dawnych kresowych miasteczek. Życie toczy się tu wolniej i senniej niż np. w Buczaczu, a nagromadzenie pamiątek po dawnych gospodarzach jest większe niż w innych osadach Zachodniego Podola. Ich stan pozostawia co prawda wiele do życzenia, ale niezależnie od tego robią one wrażenie.

Studium nad psychologią sowietów

Tylko prawda jest ciekawa – Józef Mackiewicz

Stanisław Mackiewicz herbu Boża Wola, starszy brat Józefa Mackiewicza, znanego wileńskiego pisarza i publicysty kontrrewolucyjnego, był humanistą i politykiem o wielu twarzach i uzdolnieniach. Przybierając angielski przydomek Cat podkreślał własną niezależność myślenia, a być może też upór i nutę przekory, które charakteryzowały jego pisma i czyny.

Praktyki studenckie w Rosji

Centrum Kształcenia i Dialogu THEOTOKOS z Gliwic zaprasza studentów z
Polski do udziału w Międzynarodowym programie wymiany praktyk
studenckich/staży w organizacjach pozarządowych w Polsce i w Rosji, w
ramach projektu ’Non Profit Sector Without Borders – International
Exchange Interships’.

Ukraina – stabilizacja pilnie potrzebna

Życie polityczne na Ukrainie staje się coraz bardziej niepokojące. Obie najważniejsze strony sporu – zarówno prezydent Wiktor Juszczenko, jak i premier Julia Tymoszenko sprawiają wrażenie jakby były całkowicie przekonane, iż pozbycie się oponenta jest jedynym sposobem na uratowanie ich kraju przed katastrofą, tym samym coraz mocniej się do niej przyczyniając.

Odnaleziony list Pawła Jasienicy

Wraz z biogramem Pawła Jasienicy publikujemy odnaleziony list jego autorstwa, nigdy wcześniej nie upubliczniony. List skierowany do dzisiejszego profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego, a ówczesnego ucznia X klasy męskiego Liceum Ogólnokształcącego jest chyba najlepszym świadectwem postawy życiowej Pawła Jasienicy oraz dopełnieniem biogramu tego wielkiego polskiego historyka.

Historia Litwy – nowa pozycja o wspólnych dziejach

Pięknie wydana „Historia Litwy” trójki autorów z Litwy i Polski jest przedsięwzięciem niezwykle ważnym we wciąż niedokończonym procesie normalizacji wzajemnych stosunków. Relacje te – jak na kraje, które przez niemal 400 lat stanowiły jeden polityczny twór (pozostawmy na boku stwierdzenie, czy było to od początku jedno państwo) – pozostają zadziwiająco skomplikowane, a wspólna historia, chociaż niby jedna, nadal nie została przez nas napisana.

Dzieje Rosji

Feliks Koneczny jest jednym z najoryginalniejszych, a jednocześnie najbardziej niezrozumianych myślicieli polskich XX wieku. Jako jeden z pierwszych historyków na świecie, a pierwszy w Polsce, podjął się ogromnego dzieła stworzenia teorii cywilizacji, która mogłaby służyć za podstawę do szczegółowych badań historycznych.

Kojeve – Rosjanin w Paryżu

Alexandre Kojeve (właśc. Aleksander Kożewnikow; 1902-1968) był filozofem specyficznym. Swych koncepcji nie przedstawiał zazwyczaj w spójnej, syntetycznej postaci (takiej jak na przykład traktat). Preferował osobisty kontakt z odbiorcami, czego skutkiem było fakt, że wiele istotnych zagadnień omawiał przede wszystkim na wykładach, seminariach i w prywatnej korespondencji.

Polska niepewna siebie

Mediacja ministra Radosława Sikorskiego, która miała mieć miejsce w czasie jego wizyty w Kijowie nie powiodła się. Co więcej, rozmowy nie doszły nawet do skutku, a minister Sikorski odbył dwa, niezbyt zapewne istotne dla zażegnania kryzysu gazowego, spotkania.

Rosjanie w obliczu wyboru?

Po niemal dekadzie rządów Władimira Putina Rosja stoi przed niezmiernie poważnym wyzwaniem – albo zacznie reformować swoją gospodarkę i aparat państwowy, albo będzie zmuszona liczyć na wysokie ceny surowców energetycznych oraz stosować szantaż podobny do obecnego.

Czy Unię stać na jedność?

Fundamentem Unii Europejskiej jest jedność oparta na czymś więcej niż tylko chwilowa wspólnota interesów. Jeśli tak jest rzeczywiście, państwa, które nie cierpią na wstrzymaniu dostaw gazu z Rosji powinny wspierać kraje bezpośrednio zainteresowane, manifestując przywiązanie dla wspólnej polityki.