Żołnierze 27 WDP AK

/
Kolekcja zdjęć przedstawiająca żołnierzy 27 WDP AK. Archiwalia pochodzą ze zbiorów prywatnych pana Władysława Tołysza.

Materiały archiwalne z kolekcji Pana Józefa Czerwińskiego

/
Materiały archiwalne z kolekcji Pana Józefa Czerwińskiego.

Kolekcja Pana profesora Władysława Filara

/
Kolekcja zdjęć Pana profesora Władysława Filara z czasów II Wojny Światowej, pokazująca żołnierzy 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej.

Książka Rozkazów oddziału partyzanckiego Bug

/
Książka Rozkazów oddziału partyzanckiego "Bug" (wchodzącego w skład 27 WDPAK), obejmująca okres od 04.10.1943 do 08.07.1944 roku. Jest to pierwszy odpis sporządzony przez dowódcę oddziału, kapitana Kazimierza Filipowicza "Korda", w 1957 roku. Oryginał znajduje się w Londynie. Archiwalium to pochodzi ze zbiorów prywatnych pana Władysława Tołysza.