O serwisie

Od samego początku działalności portalu Kresy.pl naszą misją był o umieszczenie pamięci o Kresach jak najbliżej centrum politycznej tożsamości polskiego społeczeństwa. Uważamy bowiem, że właśnie polityczna, a nie archiwalno-sentymentalna pamięć o Ziemiach Utraconych jest warunkiem istnienia silnej, świadomej swoich interesów, polskiej wspólnoty politycznej. I na odwrót: indyferentny stosunek do Kresów, marginalizowanie ich roli i znaczenia, a nawet świadome się ich wyrzekanie, są nie tylko oczywistą oznaką moralnego rozkładu, ale i ważną (kto wie, czy nie najważniejszą) przyczyną naszej politycznej słabości.

Dlatego też postanowiliśmy stworzyć medium skupiające się przede wszystkim na przekazywaniu opinii publicznej najważniejszych informacji z punktu widzenia narodowego interesu, monitorujące i analizujące na bieżąco sytuację polityczną w kraju i za granicą. Chcieliśmy także stworzyć medium, które byłoby w stanie neutralizować dezinformacje i zideologizowany przekaz zarówno lewicowo-liberalnych mediów „głównego nurtu”, jak i romantyczno-mesjanistycznych mediów „niezależnych”.

Wierzymy, że mimo zdarzających się nam potknięć i niedoskonałości, nasze działania budują siłę Rzeczypospolitej, gdyż ta zasadza się przede wszystkim na obywatelach – świadomych swych obowiązków, samodzielnie myślących i dobrze poinformowanych.