1. Portal www.kresy.pl jest ogólnodostępnym internetowym medium promującym wiedzę o wschodnich kresach Rzeczypospolitej oraz kulturze I i II Rzeczypospolitej
  2.  Dla użytkowników zewnętrznych przewiduje się dwie możliwości korzystania z portalu:
    1. korzystanie poprzez rejestrację
    2. korzystanie bez rejestracji
  3. Rejestracja upoważnia do dodawania materiałów własnych. W przypadku kiedy materiały dodane chronione są prawem autorskim, dodanie materiału własnego równoznaczne jest z posiadaniem do niego praw własności, tudzież wzięciem przez użytkownika pełnej odpowiedzialności przewidzianej w Kodeksie Cywilnym za prawo przetwarzania zamieszczonego materiału, a także treści w nim zawarte
  4. Redakcja Portalu www.kresy.pl, będąca jednocześnie jego administratorem, zastrzega sobie prawo kontroli i usuwania materiałów zawierających treści naruszające czyjąś godność osobistą, zwroty uznane powszechnie za obraźliwe, jak również wszelkie materiały, zawierające treści jawnie szkodliwe oraz sprzeczne z misją Portalu www.kresy.pl
  5. Portal www.kresy.pl zobowiązuje się do niewykorzystywania danych osobowych użytkowników oraz objęcia ich ochroną zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U. nr 133, poz. 883).
  6. Użytkownik, który w rażący sposób narusza regulamin Portalu www.kresy.pl może być poddany sankcji odmowy rejestracji lub skasowania istniejącego już konta.
  7. W przypadku zaistnienia wszelkich kwestii spornych i niejasności interpretacja treści regulaminu należy do redakcji Portalu www.kresy.pl