„Rzeczpospolita”: Patrioty na finiszu - umowa już w marcu?

/
Najprawdopodobniej w marcu podpisana zostanie umowa na dostawy…
Paweł Kukiz uważa że reforma sądów przeprowadzana przez PiS niczego nie zmieni holokaust Kukiz'15 chce rezolucji Sejmu ws. zachowania złotego jako waluty w Polsce

Kukiz: przypisywanie nam odpowiedzialności za Holokaust jest "etycznym Holokaustem"

/
Lider ruchu Kukiz'15 w ostrych słowach odniósł się do działań…

Wolna

/
Wolna (Вольна) to duża wieś, dawniej również majątek ziemski, położona nad rzeką Dźwiejką na północny wschód od Baranowicz. W XVI w. miejscowe dobra należały do Chodkiewiczów, a w XVII w. były własnością Kamieńskich. W 1632 r. podstoli nowogródzki Krzysztof Kamieński fundował tu cerkiew unicką i klasztor bazylianów.

Kościół św. Andrzeja w Słonimiu

/
Jednym z najcenniejszych zabytków Słonimia (Слонім), liczącego ok. 40 tys. mieszkańców miasta rejonowego na Białorusi, jest kościół farny p.w. św. Andrzeja, na dawnym przedmieściu Zamoście (ul. Gorkaha).

Kościół św. Michała w Nowogródku

/
W pobliżu rynku w Nowogródku (Навагрудак), będącym obecnie miastem rejonowym w obwodzie grodzieńskim na Białorusi, stoi barokowy podominikański kościół katolicki p.w. św. Michała.

Cerkiew obronna w Synkowiczach

/
W Synkowiczach (Сынковічы) koło Słonimia na Białorusi zachował się cenny zabytek architektury późnogotyckiej - cerkiew obronna p.w. św. Michała, zbudowana w 1 poł. XVI w., przebudowana w l. 1880‑81, początkowo prawosławna, później unicka, po likwidacji unii w 1839 r. ponownie prawosławna.

Fara Witoldowa

/
Kościół farny p.w. Przemienienia Pańskiego (ul. 1 Maja 17), barokowy, zbudowany w l. 1719‑23 w miejscu dawniejszego kościoła z k. XIV w., fundowanego przez wielkiego księcia Witolda.

Zamek w Lubczu

/
Lubcz (Любч) to niewielkie miasteczko położone nad Niemnem w rejonie nowogródzkim na Białorusi, gdzie zachował się interesujący zespół zamkowy.

Dwór w Rajcy

/
Rajca (Райца) to niewielka wieś w rejonie korelickim na Białorusi, położona wśród malowniczych wzgórz Nowogródczyzny.

Zaosie

/
Zaosie (Завоссе) to dawny folwark, a obecnie przysiółek położony na wschód od Jeziora Kołdyczewskiego w rejonie baranowickim na Białorusi.

Zamek w Nowogródku

/
W centrum Nowogródka (Навагрудак), będacym obecnie miastem rejonowym w obwodzie grodzieńskim na Białorusi, na szczycie Góry Zamkowej, która jest najwyższym wzniesieniem całej Wyżyny Nowogródzkiej, wznoszą się ruiny zamku książąt litewskich.

Sworotwa Wielka

/
Sworotwa Wielka (Вялікая Сваротва) to wieś, dawniej także majątek ziemski położony nad rzeką Sworotwą o 25 km na północ od Baranowicz.

Bolcieniki

/
Bolcieniki (Бальценікі) to niewielka miejscowość w rejonie werenowskim na Białorusi, położona tuż przy granicy z Litwą.

Tuhanowicze

/
Tuhanowicze (Тугановічы) to dawny majątek ziemski położony nad rzeką Serwecz na południe od Nowogródka, należący dziś administracyjnie do pobliskiej wsi Korczowa (Карчова).

Horodyszcze

/
Horodyszcze (Гарадзішча) to osiedle miejskie, niegdyś miasteczko i majątek ziemski, położone na Wysoczyźnie Nowogródzkiej nad górnym biegiem rzeki Serwecz, przy szosie z Baranowicz do Nowogródka.

Gojcieniszki

/
Gojcieniszki (Гайцюішкі) to niewielka miejscowość położona w rejonie werenowskim na Białorusi, w pobliżu granicy z Litwą.

Żyrmuny

/
Żyrmuny (Жырмуны) to niewielka wieś w rejonie woronowskim na Białorusi, położona przy szosie wileńskiej biegnącej z Lidy na północ, w kierunku granicy z Litwą.

Pałac w Jurcewie

/
Jurcewo (Юрцава) to wieś w rejonie orszańskim na Białorusi, położona o ok. 10 km na północ od Orszy, przy magistrali drogowej z Mińska do Moskwy.

Zakoziel

/
Zakoziel (Закозель) to wieś, dawniej również majątek ziemski, położona o 10 km na południowy zachód od Drohiczyna na Polesiu Brzeskim. Od XVIII w., przez ponad 100 lat miejscowe dobra należały do Orzeszków.

Wołowel

/
Wołowel (Валавель) to duża wieś, dawniej również folwark należący do dóbr Zakoziel, położona o 12 km na południowy zachód od Drohiczyna Poleskiego na Polesiu Brzeskim.

Pałac w Prużanie

/
Prużana (Пружаны) to miasto liczące ok. 25 tys. rejonowe w obwodzie brzeskim na Białorusi, dawniej także majątek ziemski, położone u zbiegu rzek Mucha i Wiec, tworzących Muchawiec, o 75 km na pnółnocny-wschód od Brześcia, przy szosie z Wysokiego Litewskiego do Słonimia.

Wieża w Kamieńcu Litewskim

/
Kamieniec Litewski (Камянец) to obecnie liczące ok. 10 tys. mieszkańców miasto rejonowe, w obwodzie brzeskim na Białorusi, położone nad rzeką Leśną o 30 km na północny wschód od Brześcia.

Wistycze

/
Wistycze (Вістычы) to wieś, dawniej również majątek ziemski, położona nad rzeką Leśną o 10 km na północ od Brześcia.

Dywin

/
Dywin (Дзівін) to duża wieś, dawniej miasteczko i ośrodek rozległych dóbr, położona wśród bagien na Polesiu Brzeskim o 30 km na południowy wschód od Kobrynia.

Białosowszczyzna

/
Białosowszczyzna (Белаўсаўшчына) to dawny majątek ziemski, a obecnie duża wieś kołchozowa położona na Białorusi, w obwodzie brzeskim, o 4 km na północ od Prużany, w pobliżu szosy do Słonimia.

Polskie cmentarze w Brześciu

/
Brześć (Брест) - miejscowość, która odegrała ważną rolę w polskiej historii, to obecnie liczące ok. 300 tys. mieszkańców duże miasto obwodowe na Białorusi, położone nad Bugiem, na granicy z Polską.

Dwór w Hremiaczach

/
Hremiacze (Грымяча) to nieduża wieś, a dawniej również majątek ziemski, położona w niedalekiej odległości od granicy białorusko-polskiej, nad rzeką Pulwą o 10 km na południe od Wysokiego Litewskiego.

Pałac Niemcewiczów w Skokach

/
Skoki (Скокі) to wieś, a niegdyś również ośrodek dóbr, położona na nad rzeką Leśną na obrzeżach Brześcia, o kilka kilometrów na północny zachód od centrum miasta.

Czarnawczyce

/
Czarnawczyce (Чарнаўчыцы) to wieś, a dawniej miasteczko i ośrodek dóbr, położona o 12 km od Brześcia przy szosie do Kamieńca Litewskiego.

Żarkowszczyzna

/
Żarkowszczyna (Жаркаўшчына) to niewielka osada leśna w dawnej Puszczy Świsłockiej, która obecnie stanowi część kompleksu Puszczy Białowieskiej.

Karaimi w Haliczu

/
Halicz (Галич) to liczące niespełna 5 tys. mieszkańców nieduże miasto rejonowe nad Dniestrem, przy linii kolejowej i szosie ze Lwowa do Stanisławowa (Iwano-Frankowska).

Dwór w Krupkach

/
Krupki (Крупкі) to niewielkie miasto rejonowe w obwodzie Mińskim, położone o 110 km na północny wschód od Mińska w pobliżu magistrali drogowej łączącej stolicę Białorusi z Moskwą.

Dom Zdrojowy w Morszynie

/
Morszyn (Моршин) to liczące ok. 5 tys. mieszkańców miasto, położone na przedpolu Karpat wśród niewysokich wzniesień nad rzeką Bereźnicą o 14 km na południe od Stryja, przy szosie i linii kolejowej łączącej to miasto z Iwano-Frankowskiem.

Halicz

/
Halicz (Галич) to małe miasto rejonowe położone nad Dniestrem przy szosie i linii kolejowej ze Lwowa do Stanisławowa.

Dwór w Owsianiszkach

/
Owsianiszki (Ausieniškes), dawniej zwane także Dowcielanami, to niewielka miejscowość położona w Litwie w pobliżu autostrady z Wilna do Kowna, o 3 km na północny zachód od miasteczka Jewie (Vevis).

Klasztor kamedułów w Pożajściu

/
Pożajście (Pažaislis) to miejscowość, obecnie znajdująca się w granicach Kowna, położona na zalesionym półwyspie otoczonym wodami Morza Kowieńskiego, czyli ogromnego sztucznego zalewu na Niemnie, utworzonego po wybudowaniu zapory i elektrowni wodnej nieco powyżej tego miasta.

Kamienne Mogiły

/
„Kamienne Mogiły” („Кам’яні Могили”) to ścisły rezerwat stepowy położony na ukraińskim Zaporożu o 40 km na północny wschód od dużego portowego miasta Mariupol nad Morzem Azowskim.

Kościół w Stryju

/
Stryj (Стрий) to liczące ok. 65 tys. mieszkańców miasto, będące ośrodkiem przemysłowym i ważnym węzłem komunikacyjnym położonym nad rzeką o tej samej nazwie, o 70 km na południe od Lwowa.

Dwór w Starym Borysowie

/
Stary Borysów (Староборысаў) to miejscowość położona na wschodnim brzegu Berezyny o kilka kilometrów na północ od centrum miasta Borysów.

Stary kościół w Nowym Mieście

/
Nowe Miasto (Нове Місто) to dawne miasteczko, a obecnie wieś, położone blisko polskiej granicy w ukraińskiej części Pogórza Przemyskiego pomiędzy Dobomilem a Niżankowicami, przy nieczynnej linii kolejowej w Przemyśla do Chyrowa.

Północny step

/
Stepy kojarzą nam się zazwyczaj z południowo-wschodnią Ukrainą i wybrzeżami Morza Czarnego.

Dwór w Szrubiszkach

/
Szrubiszki (Šrubiškės) to niewielka miejscowość, położona o 30 km na północ od Wilna i o 2 km na wschód od miasteczka Podbrzezie (Paberžė). Na terenie dawnego majątku ziemskiego zachował się tu ciekawy drewniany dwór.

Cmentarz Ofiar Totalitaryzmu w Charkowie

/
Charków (Харків) to drugie pod względem wielkości, po stołecznym Kijowie, miasto na Ukrainie, liczące ponad 1,5 mln mieszkańców.

Dwór w Czaplach

/
Czaple (Чаплі) to niewielka miejscowość położona nad Strwiążem, o 10 km na zachód od Sambora, przy szosie łączącej to miasto z Chyrowem. W Czaplach zachował się w dobrym stanie interesujący dwór, mieszczący obecnie wiejską szkołę.

Starobielsk

/
Starobielsk (Старобільськ) to nieduże miasto rejonowe w obwodzie łuhańskim we wschodniej Ukrainie, liczące niewiele ponad 20 tys. mieszkańców.

Dwór w Wilkiszkach

/
Wilkiszki (Vilkiškes) to niewielka miejscowość w rejonie solecznickim na Litwie, położona nad rzeką Mereczanką o ok. 25 km na południowy wschód od Wilna.

Park Krajobrazowy Meotyda

/
Park Krajobrazowy "Meotyda" ("Меотида") leży na wschodnim skraju Ukrainy, w obwodzie donieckim, nad brzegiem Morza Azowskiego, a jego nazwa pochodzi od starogreckiego miana tego morza.

Klasztor w Sąsiadowicach

/
Sąsiadowice (Сусідовічі) to duża wieś położona w szerokiej dolinie Strwiąża o kilkanaście kilometrów na północny zachód od Sambora.

Kredowa flora

/
"Kredowa flora" ("Крейдова флора") to rezerwat będący filią złożonego z kilku części Ukraińskiego Rezerwatu Stepowego ("Український степной природний заповідник"), położona nad brzegiem rzeki Siewierski Doniec, w pobliżu wsi Krywa Łuka, o 20 km na wschód od miasta Słowiańsk w obwodzie donieckim.

Dwór w Czerwonym Dworze

/
Na Litwie jest kilka miejscowości o nazwie Czerwony Dwór (Raudondvaris). Dwie z nich leżą w stosunkowo niewielkiej odległości na północ od Wilna i obie były ośrodkami majątków ziemskich.

Sadagóra - Żydowski Watykan

/
Sadagóra (Садгора) to obecnie północne przedmieście miasta Czerniowce na ukraińskiej Bukowinie.

Dwór w Nadybach

/
Nadyby (Надиби) to wieś położona w dolinie Strwiąża, o 10 km na północny zachód od Sambora, w pobliżu linii kolejowej łączącej to miasto z Chyrowem.

Zatrocze

/
Zatrocze (Užtrakai) to dawny majątek ziemski położony nad jeziorem Galwe (Galve), który obecnie znajduje się w administracyjnych granicach miasta Troki, leżącego po przeciwnej stronie jeziora.