Biuro Prasowe Akcji Wyborczej Polaków na Liwie-Związek Chrześcijańskich Rodzin opublikowało oświadczenie w którym punkt po punkcie dowodzi, że redaktor TVP Maria Przełomiec stawiał tej partii zarzuty oparte na kłamstwach.

W wywiadzie dla telewizji wPolsce Maria Przełomiec, redaktor programu Studio Wschód emitowanego przez TVP Info, bezpardonowo zaatakowała Akcję Wyborczą Polaków na Litwie-Związek Chrześcijańskich Rodzin. Wywiad wywołał liczne krytyczne reakcje, między innymi posła Ruchu Narodowego Roberta Winnickiego. AWPL-ZChR opublikowała w poniedziałek oświadczenie z którego wynika, że wywiad Przełomiec dla telewizji wPolsce składał się niemal w całości z nieprawdziwych informacji.

Miesięczny koszt funkcjonowania portalu Kresy.pl wynosi 22 tys. PLN. Do tej pory zebraliśmy:

1211.62 PLN    (5.5%)
Nr konta: 60 1020 1097 0000 7302 0195 3702
Wspieraj Kresy.pl

Biuro Prasowe AWPL-ZChR, szczegółowo rozłożyło minuta po minucie wypowiedzi Przełomiec i odpowiedziało na nie. Redaktor Studia Wschód zarzuciła partii Waldemara Tomaszewskiego, że nie wykazywała się inicjatywą w sprawie zwrotu ziemi na Wileńszczyźnie rodzinom jej prawowitych, polskich właścicieli. AWPL-ZChR nazywa wypowiedź Przełomiec „wierutnym kłamstwem” i przypomina, że „w zakresie zwrotu ziemi poseł na Sejm RP Waldemar Tomaszewski w okresie 2000-2008 r.  aż 15 razy wykazał się inicjatywą ustawodawczą: złożył 5 projektów ustaw oraz 10 poprawek do projektów ustaw, których połowa została przyjęta. Ostatnio Frakcja AWPL-ZChR w Sejmie RL,  złożyła 3 poprawki do ustawy o zwrocie ziemi”. Projekty te zostały wymienione w specjalnym załączniku, którego treść zamieściliśmy pod artykułem. Oprócz wniosków inicjowanych przez Tomaszewskiego w czasach gdy był on posłem litewskiego parlamentu, możemy również przeczytać o trzech projektach ustawy w sprawie reprywatyzacji złożonych przez innych posłów AWPL-ZChR w latach 2013-2014.

Partia twierdzi też stanowczo, że wyjście z koalicji rządzącej Litwą w 2014 r. związane było nie z konfliktem o obsadzenie stanowisko wiceministra energetyki dla Renaty Cytackiej, lecz z nierealizowaniem przez ówczesny rząd Algirdasa Butkevičiusa postulatów programowych AWPL-ZChR związanych właśnie z prawami mniejszości polskiej i reprywatyzacją, przy czym rolę blokującego te inicjatywy odgrywał sam premier. Przy tej kwestii Biuro Prasowe polskiej partii demaskuje też oczywiste kłamstwo wypowiedziane przez Marię Przełomiec. Redaktor Studia Wschód próbowała podważyć kompetencję znanej działaczki AWPL-ZChR do zajmowania stanowiska wiceminister energetyki w rządzie Butkevičiusa twierdząc, że Cytacka posiada wykształcenie polonictyczne. W rzeczywistości jest ona absolwentką prawa i administracji Uniwersytetu Gdańskiego.  Ukończyła również studia podyplomowe Handlu Zagranicznego oraz studia dla obcokrajowców w Krajowej Szkole Administracji Państwowej (KSAP).

Jako nieprawdziwe, określone zostało w cytowanym przez nas oświadczeniu twierdzenie Przełomiec, że wspomniana Renata Cytacka wywieszała „tylko polską flagę” na swoim domu w dniach litewskich świąt narodowych.  To „zmyślona informacja i totalna konfabulacja” można przeczytać w oświadczeniu, które informuje, że Cytacka, w istocie, wywiesza biało-czerwoną flagę, ale w dni polskich świąt narodowych, nie litewskich.

W czasie wywiadu Przełomiec twierdziła także, że jedyne co załatwiła w zakresie reprywatyzacji AWPL-ZChR to zwrot ziemi dla rodziny jej prezesa Waldemara Tomaszewskiego. Okazuje się, że matka przewodniczącego polskiej partii oraz krewni polityka z rodziny Raguckich odzyskali tylko niewielką część własności należącej do swoich przodków i tak jak wielu innych Polaków na Wileńszczyźnie nadal oczekują na zwrot całej ojcowizny.

Miesięczny koszt funkcjonowania portalu Kresy.pl wynosi 22 tys. PLN. Do tej pory zebraliśmy:

1211.62 PLN    (5.5%)
Nr konta: 60 1020 1097 0000 7302 0195 3702
Wspieraj Kresy.pl

Partia przypomina też, że zarówno ona jak i Związek Polaków na Litwie wielokrotnie apelowały w ciągu ostatnich 25 lat o przywrócenie nadawania polskiej telewizji na Wileńszczyźnie, którą zlikwidowały władze litewskie wkrótce po uzyskaniu niepodległości przez Litwę. Oryginalnym pomysłodawcą przywrócenia ich nadawania na Litwie nie jest więc liberalny Polski Klub Dyskusyjny, gromadzący kilkudziesięciu działaczy opozycyjnych wobec AWPL-ZChR i działający zaledwie od trzech lat.

Oświadczenie wykazuje też jakiej manipulacji dopuściła się Przełomiec twierdząc, że samorządy kontrolowane przez AWPL-ZChR (w rejonie wileńskim i solecznickim) nie zrobiły nic w sprawie zwrotu ziemi. Kwestie reprywatyzacji na mocy litewskiego prawa nie były na Litwie kompetencją samorządu terytorialnego lecz terenowej administracji rządowej. W tym względzie „wszystkimi procesami zarządza Państwowa Służba Rolna” będąca częścią administracji centralnej.

Odpowiadając na zarzut Przełomiec, że AWPL-ZChR nie podejmuje aktywności w kwestii realizacji prawa Polaków do pisowni nazwisk w oryginalnej formie partia odpowiada – „Samych projektów ustawy o mniejszości narodowych oraz projektów poprawek z wymownym akcentem dwujęzyczności, oryginalnej pisowni nazwisk złożono kilkanaście. Partie litewskie składają inicjatywy dotyczące polskich nazwisk, które polegają na tym, że nazwiska oryginalne mają być tylko w wersji pomocniczej i na ostatniej stronie paszportu”.

W końcu partia Polaków na Litwie odnosi się do twierdzeń jakoby Waldemar Tomaszewski nie dążył do rozwiązywania problemów tej społeczności, ponieważ ich istnienie jest dla niego wygodne. „Polacy od 25 lat borykają się z tymi problemami, gdyż stworzyli je nacjonaliści z otoczenia p. V. Lansbergisa, którego osobistą przyjaciółką, jak sama mówi, jest p, M. Przełomiec. Wszelkie możliwości rozwiązania problemów leżą po stronie litewskich władz, to one nie przestrzegają Traktatu Polsko-Litewskiego, to ona łamią zapisy Konwencji Ramowej o Ochronie Praw Mniejszości Narodowych”. Vytautas Landbergis, pierwszy przywódca niepodległej Litwy, był jednym z głównych twórców systemu instytucjonalnej dyskryminacji Polaków i do tej pory kwestionuje ich tożsamość narodową, opisując naszych rodaków a kategoriach „spolonizowanych” Litwinów bądź Białorusinów.

Miesięczny koszt funkcjonowania portalu Kresy.pl wynosi 22 tys. PLN. Do tej pory zebraliśmy:

1211.62 PLN    (5.5%)
Nr konta: 60 1020 1097 0000 7302 0195 3702
Wspieraj Kresy.pl

„Biuro prasowe AWPL-ZChR oświadcza, że uczciwe dziennikarstwo nie może pozwolić dla tak nieuczciwych i kłamliwych osób jak Maria Przełomiec w eterze TV powielać bez żadnej weryfikacji redaktora całe stosy kłamstw i oszczerstw” – podsumowuje oświadczenie Biuro Prasowe AWPL-ZChR, wyrażając „nadzieję, że to tylko wypadek przy pracy dziennikarskiej, a zarówno redaktor wywiadu Marcin Karnowski jak i Redaktorzy Naczelni mediów Agata Rowińska (wpolsce.pl) i Marzena Nykiel (wpolityce.pl) sprostują w swych mediach kłamstwa i oszczerstwa Marii Przełomiec”.

Pełne oświadczenie Biura Prasowego AWPL-ZChR można przeczytać tutaj.

Maria Przełomiec w przeszłości wielokrotnie mówiła nieprawdę ws. Polaków z Litwy i polityków AWPL-ZChR.

Zobacz: Maria Przełomiec (TVP, Fundacja PPnW) mówi nieprawdę nt. lidera partii Polaków z Litwy [+VIDEO]

Przeczytaj: Jak Maria Przełomiec zmanipulowała historię polskiej autonomii na Wileńszczyźnie

Czytaj także: Maria Przełomiec znów atakuje Polaków Wileńszczyzny i znów mówi nieprawdę

Maria Przełomiec przyznaje się do przyjaźni z Vytautasem Landsbergisem, jednym z głównych inspiratorów antypolskiej polityki Republiki Litewskiej po jej wyjściu ze składu ZSRR. Lansbergis wraz z małżonką przejęli pod Wilnem polski majątek znacjonalizowany przez władze sowieckie, przekazany mu następnie przez Republikę Litewską. Maria Przełomiec znana jest z ataków na polską społeczność na Litwie . W swoim programie Studio Wschód w TVP, gdzie jednym z jej rozmówców był właśnie Lansbergis, zmanipulowała w jednym z odcinków historię polskiej autonomii na Wileńszczyźnie w latach 90. XX wieku. Niesprawdzone i nie oddające rzeczywistości informacje Przełomiec podawała również w Audycji „Więcej niż świat” Programu I Polskiego Radia w maju 2016 roku.

Przeczytaj: Przełomiec (TVP Info): Ustawa o IPN może być rosyjską prowokacją

W listopadzie 2015 roku w wywiadzie dla portalu Znad Wilii – zw.lt, Maria Przłomiec stwierdziła z kolei, iż Waldemar Tomaszewski powinien zostać odcięty od pieniędzy z Polski. „Według mnie, Warszawa musi odciąć Tomaszewskiego od pieniędzy. Mniej Tomaszewskiemu – więcej dla innych. Niech on pozostaje szefem partii. Jednocześnie należy szukać nowych liderów w środowisku Polaków na Litwie” – mówiła wówczas Przełomiec. W wywiadzie tym sekretarz Fundacji Pomoc Polakom na wschodzie przyznała się do przyjaźni z Landsbergisem. Zarazem przyznała ona, że w warunkach narzucanych przez ustawodawstwo Republiki Litewskiej mniejszość rosyjska staje się dla AWPL „naturalnym koalicjantem”. Portal Znad Wilii – zw.lt, któremu Przełomiec udzieliła wywiadu, jest beneficjentem pomocy finansowej świadczonej przez Senat RP za pośrednictwem Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie, gdzie Maria Przełomiec pełni aktualnie funkcję sekretarza. W rozmowie z Wilnoteką powiedziała również, że szef Fundacji PPnW, Mikołaj Falkowski, był wcześniej bliskim współpracownikiem obecnego premiera Mateusza Morawieckiego. Krytykowała też wypowiedzi szefa Związku Polaków na Litwie, Michała Mackiewicza, pod adresem Ambasador RP na Litwie Urszuli Doroszewskiej, mówiąc m.in, że „ta kobieta [Doroszewska – red.] niewątpliwie dama została w sposób brutalny zaatakowana przez polskiego działacza”. Mówiła też, w kontekście sporu z ZPL, że wszelkie nieprawidłowości w kwestii rozliczeń odpowiada Związek, na czele z prezesem Mackiewiczem.

Projekty ustaw i poprawki do ustaw o zwrocie ziemi zgłoszone przez posła na Sejm RL Waldemara Tomaszewskiego:

Data Nr. Nazwa
2002 09 16 IXP-1880 Projekt ustawy o zmianie i uzupełnieniu art. 10 i 21 ustawy o przywróceniu praw własności istniejących nieruchomości
Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 10 ir 21 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS

2003 06 02 IXP-2619 Projekt ustawy o zmianie i uzupełnieniu art. 10 ustawy o przywróceniu praw własności istniejących nieruchomości
Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 10 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS

2004 07 15 IXP-3728 Projekt rezolucji o monitorowaniu końcowego etapu prac ustawy o przywróceniu prawa własności ziemi i zwrotu ziemi
SEIMO REZOLIUCIJOS „Dėl piliečių nuosavybės teisių į žemę atkūrimo ir žemės grąžinimo baigiamojo etapo darbų stebėsenos” PROJEKTAS

2006.01.18 XP-1059 Projekt orzeczenia Sejmu zwrócenia się do Sądu Konstytucyjnego Republiki Litewskiej z prośbą o zbadanie, czy orzeczenie Rządu Republiki Litewskiej nr 808 „W sprawie projektu państwowej ważności” z dnia 21 lipca 2005 r. Nie jest sprzeczna z Konstytucją Republiki Litewskiej i ustawie o przywróceniu praaw własności istniejących nieruchomości. SEIMO NUTARIMO „Dėl kreipimosi į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. liepos 21 d. nutarimas Nr. 808 „Dėl valstybinės svarbos projekto” neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai, Lietuvos Respublikos konkurencijos, Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymams” PROJEKTAS

2007.05.16 XP-2248 Projekt ustawy Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 5 ir 12 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS

2001.12.11 IXP-411(3) Propozycja do projektu o zmianie i uzupełnieniu art. 2,8,12,15,16,18,20, i21 ustawy o przywróceniu prawa własności istniejących nieruchomości
Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 2, 8, 12, 15, 16, 18, 20 ir 21 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui IXP-411(3)

2003.09-11 IXP-2772 Propozycja do projektu o zmianie i uzupełnieniu art. 2, 10, 12, 15, 17, 20 i 21ustawy o przywróceniu prawa własności istniejących nieruchomości
Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 2, 10, 12, 15, 17, 20 ir 21 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui

2003.11.10 IXP-2894 Propozycja do projektu o zmianie i uzupełnieniu art. 10, 13, 16 i 19 ustawy o refornie ziemi
Žemės reformos įstatymo 10, 13, 16 ir 19 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui

2004.03.18 IXP-3252(2) Propozycja do projektu o zmianie i uzupełnieniu art. 5 ustawy o przywróceniu prawa własności istniejących nieruchomości
Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui

2006.06.13 XP-1332 Propozycja do projektu o zmianie i uzupełnieniu art. 1,2,8,11,i 17 ustawy o katastru nieruchomości. Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 1, 2, 8, 11 ir 17 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui

2004.06.14 IXP-3197(2) Propozycja do projektu o zmianie i uzupełnieniu art. 10 ustawy o przywróceniu prawa własności istniejących nieruchomości
Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui

2006.07.18 XP-737 Propozycja do projektu o zmianie i uzupełnieniu art. 4, 5, 12, 13 i 16 ustawy o przywróceniu prawa własności istniejących nieruchomości
Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 4, 5, 12, 13 ir 16 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui

2006.07.18 XP-738 Propozycja do projektu o zmianie i uzupełnieniu art. 13 i14 ustawy o refornie ziemi. Žemės reformos įstatymo 13 ir 14 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui

2006.07.18 XP-737(3) Propozycja do projektu o zmianie i uzupełnieniu art. 4, 5, 12, 13 i 16 ustawy o przywróceniu prawa własności istniejących nieruchomości
Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 4, 5, 12, 13 ir 16 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui

2006.07.18 XP-738(2) Propozycja do projektu o zmianie i uzupełnieniu art. 13 i 14 ustawy o refornie ziemi. Žemės reformos įstatymo 13 ir 14 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui

Projekty ustaw o zwrocie ziem zgłoszone przez frakcję AWPL-ZChR w Sejmie RL:
Data Nr. Nazwa
2013-08-28 XIIP-921 Projekt ustawy o zmianie i uzupełnieniu art. 5 i 12 ustawy o przywróceniu prawa własności istniejących nieruchomości
Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 5 ir 12 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS

2014-02-20 XIIP-1517 Projekt ustawy o zmianie i uzupełnieniu art. 21 ustawy o przywróceniu praw własności istniejących nieruchomości
Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo Nr. VIII-359 21 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS

2014-09-02 XIIP-2109 Projekt ustawy o zmianie i uzupełnieniu art. 5, 12,16 i 21 ustawy o przywróceniu praw własności istniejących nieruchomości
Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo Nr. VIII-359 5, 12, 16 ir 21 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS

awpl.lt/kresy.pl

13 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz

  • arczi
   arczi :

   @mariusz67 Coraz bardziej powszechna jest świadomość, że naprawdę docenia się polskość i ją pielęgnuje właśnie na Wileńszczyźnie, gdzie paradoksalnie jest o to bardzo trudno. Tu też działa chyba jedyna na świecie (nie wyłączając Polski) naprawdę polska partia AWPL, dla której najważniejsze jest odniesienie do polskości. Dlatego nie wszyscy mogą znieść ten stan rzeczy i stąd taki zmasowany atak na niezależność Polaków z Litwy, który pokazuje na przykład zacietrzewienie Przełomiec. Ale na pewno Willnianie się nie ugną i zwyciężą.

 1. wilenski
  wilenski :

  W szale nienawiści red. Przełomiec zarzuca nam, że nic nie robimy i nie mamy żadnych osiągnięć. To proszę oto kilka tylko faktów. Polityczny stan posiadania AWPL-ZChR jest imponujący, pod tym względem żadna inna wspólnota Polaków na świecie nie może się równać. Mamy własną frakcję 8 posłów w Sejmie Litwy, a także posła w Parlamencie Europejskim. Nasi przedstawiciele pracują w instytucjach europejskich, w Radzie Europy oraz Komitecie Regionów. Podczas gdy w wyborach do Sejmu RL w 2000 roku AWPL zdobyła 2 procent, to w 2012 i 2016 już przekroczyła republikański próg wyborczy, uzyskując około 6 proc. W wyborach roku 2014 do Parlamentu Europejskiego było 7,5 proc., a w prezydenckich 8,5 proc., przy czym kandydat AWPL Waldemar Tomaszewski na Wileńszczyźnie wygrał zdecydowanie ze wszystkimi konkurentami, także z urzędującą prezydent. Ten wzrost wyników wyborczych to skutek rosnącego zaufania do AWPL, popieranej nie tylko przez Polaków i mniejszości narodowe, ale także coraz większą liczbę Litwinów. Ludzie doceniają uczciwość i rzetelność, mądre projekty uchwał w tym prorodzinne. Poza tym AWPL nigdy nie była uwikłana w żadne afery i skandale korupcyjne, z czym mają wielkie problemy wszystkie inne partie litewskie. Udział AWPL w koalicjach oraz wciąż powtarzane zaproszenia do udziału w koalicjach, nie tylko samorządowych ale też na rządowym szczeblu krajowym, potwierdza atrakcyjność polskiej partii i jej tak zwaną zdolność koalicyjną. Aż 70 radnych wprowadziliśmy do siedmiu samorządów. Samodzielnie sprawujemy władzę w dwóch rejonach Wileńszczyzny, wileńskim i solecznickim, gdzie także mamy merów wybranych w bezpośrednich wyborach przez mieszkańców. W kilku innych samorządach tworzymy koalicję, w tym w stolicy Wilnie, gdzie też mamy wicemera.
  W samorządach Wileńszczyzny, gdzie AWPL sprawuje władzę, w ciągu ostatnich lat wybudowano i wyremontowano kilkanaście nowych szkół i przedszkoli. Utworzono trzy ośrodki dla niepełnosprawnych, dwa polskie domy dziecka w Solecznikach i Giejsiszkach. Odnowiono Dworek Balińskich w Jaszunach i dworek Marszałka Józefa Piłsudskiego w Pikieliszkach, które służą naszej społeczności, są miejscem wielu wydarzeń kulturalnych i spotkań integrujących mieszkańców. Samorządy Wileńszczyzny zwalniają rolników z podatków za ziemię, tym samym wspierają ich w tej niełatwej działalności rolniczej. Przez lata kryzysu gospodarczego, gdy ludziom żyło się wyjątkowo trudno, polskie samorządy subsydiowały dostarczanie wody i ogrzewanie.

 2. wilenski
  wilenski :

  W temacie szkolnictwa toczymy zwycięskie boje, tu nie ustępujemy, bo oświata to przyszłość naszych dzieci, kształtowanie następnych pokoleń. Mamy 37 gimnazjów czyli 10 procent w skali kraju, choć Polacy stanowią tylko 6 procent ogółu mieszkańców Litwy.
  Jeszcze w 2004 roku AWPL podjęła inicjatywę utworzenia polskiego uniwersytetu w Wilnie i kilka lat później udało się stworzyć filię Uniwersytetu z Białegostoku, którą później już poprowadzili naukowcy. W 2000 roku liczba pierwszaków w polskich szkołach stanowiła 3 procent w skali kraju. Obecnie to jest 3,5 procent, czyli nie tylko udało się powstrzymać spadek, ale zanotowano wzrost. Wyraźny postęp zanotowaliśmy także w dziedzinie kultury. W latach 90.-tych polska społeczność miała w sumie kilkadziesiąt etatów dla pracowników kultury, a teraz ponad 200. To umożliwia rozwój zainteresowań uczestników licznych zespołów artystycznych o często bardzo wysokim poziomie wykonawczym, wygrywających krajowe plebiscyty, zachowanie dziedzictwa kulturowego, zagraniczną wymianę kulturalną, na przykład częste koncerty w Polsce czy innych państwach Europy. W rejonach Wileńszczyzny opłaty za przedszkola są dwa razy niższe niż w sąsiednich samorządach, a za szkoły artystyczne aż trzy razy niższe. Natomiast zajęcia szkoły sportowej w rejonie wileńskim, kółka sportowe są całkiem nieodpłatne, a poziom jest wysoki, o czym także świadczą zwycięstwa naszych sportowców podczas igrzysk polonijnych. Staraniem AWPL i ZPL, które zapoczątkował jeszcze wicemer Kamiński, udało się pozyskać z samorządu miasta Wilna 3 miliony euro na renowację zabytkowego cmentarza na Rossie. Na odnowę tej wyjątkowej nekropolii przeznaczane są więc nie tylko pieniądze ze zbiórek społecznych, ale też finanse pochodzące z budżetu samorządu. Poprzez ogromną determinację, pokonując próby zastraszania wielkimi karami, AWPL i ZPL wywalczyły prawo do wywieszania dwujęzycznych tablic z nazwami ulic na domach, nadpisów reklamowych, informacji przewoźników, informacji w handlu i usługach. To jest nie tylko ułatwienie dla mieszkańców, ale też konkretne wzmocnienie statusu języka polskiego.

 3. anka
  anka :

  Jesteśmy z Wami drodzy Wilniucy, trzymamy za Was kciuki, aby buldożer szalonych wyznawców giedroycizmu nie poczynił wielkich szkód. Mam absolutne przekonanie, że obronicie swoją polską tożsamość, bo jesteście niezłomni, zjednoczeni i opieracie sę na prawdziwych wartościach.

 4. arczi
  arczi :

  Przyjaciółka Landsbergisa – największego przeciwnika polskości na Litwie – pokazała wyjątkowo paskudne oblicze tych wyznawców giedroycizmu, którzy nie mogą znieść istnienia i rozwoju polskości na Kresach, przez stulecia polskich ziemiach, utraconych po zdradzie jałtańskiej. Zresztą Przełomiec to zwykła propagandzistka medialna, kłamie już od dawna o pewnie nie przestanie, ale to już problem jej sumienia (jeśli takowe ma).

 5. mariusz67
  mariusz67 :

  Demaskowanie kłamstw Przełomcowych jest w sumie nietrudne, bo wszystko co ona mówi o Polakach kresowych to ohydne kłamstwo i wierutna manipulacja. Żadna z niej dziennikarka, tylko pospolita propagandystka. Urban może być dumny, że w telewizji publicznej doczekał takich pozbawionych przyzwoitości i etyki następców.

 6. FrancisMorges
  FrancisMorges :

  Chęć podzielenia Polaków i dyskryminacja ich działaczy bliźniaczo przypomina takie same działania środowiska Okińczyca. Przypadek? Osoba odpowiedzialna za przyznawanie środków finansowych mówi tym samym głosem i sieje tę samą propagandę co skompromitowany na Wileńszczyźnie oraz kręgach rządowych RP i oskarżony o bycie agentem KGB Okińczyc? Hm… Brzydko pachnie!

  Wniosek? Przełomiec odpłaca się za coś Okińczycowi poprzez eliminację konkurentów do podziału środków finansowych Senatu przeznaczonych na działalność Polonii i Polaków za granicą

 7. vader213
  vader213 :

  Przepraszam pana Petra Poroszenkę, pana Igora Isajewa, pana Andrzeja Deszczycę i pana Piotra Tymę oraz pozostałych członków narodu ukraińskiego, a także naród litewski, za ich publiczne znieważenie w internecie z powodu przynależności narodowej a także za publiczne nawoływanie do nienawiści na tle różnic narodowościowych, publiczne nawoływanie do przestępstwa na ich szkodę i publiczne pochwalanie przestępstwa. Przepraszam również panią Marię Przełomiec i panią Róże Thun za publiczne nawoływanie do popełnienia przestępstwa na ich szkodę. Zwracam uwagę i ostrzegam wszystkich, iż tego rodzaju zachowania są niezgodne z polskim prawem.