Sejm po nocnych obradach i głosowaniach przyjął pakiet pomocowy dla gospodarki w związku z pandemią koronawirusa, czyli tzw. tarczę antykryzysową. W ramach tego, imigrantom zarobkowym znacząco przedłużono zgody na pobyt i zezwolenia na pracę. Wprowadzono też możliwość 12-godzinnego dobowego wymiaru pracy.

W sobotę wczesnym rankiem Sejm przyjął pakiet pomocowy dla gospodarki związany z epidemią koronawirusa. W jego skład wchodzą trzy projekty: specustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, ustawa o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców (tzw. polityka nowej szansy) oraz nowelizacja ustawy o systemie instytucji rozwoju (PFR). Według rządu, głównymi celami całego pakietu są: ochrona zatrudnienia, zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej w firmach.

Ustawę przyjęto głównie głosami klubów PiS i Koalicji Obywatelskiej (343 głosów „za”). Przeciw zagłosowało 73 posłów, zasadniczo z Lewicy i PSL-Kukiz’15. Wstrzymało się 19 parlamentarzystów, w tym cały klub Konfederacji. 15 posłów nie wzięło udziału w głosowaniu.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
 

Czytaj także: Sejm przyjął propozycje PiS: głosowanie korespondencyjne dla osób w izolacji i starszych, ale nie dla Polaków za granicą

Najważniejsze założenia „tarczy antykryzysowej” to:

1. zwolnienie mikrofirm zatrudniających do 9 osób ze składek ZUS na 3 miesiące (marzec, kwieceń, maj) – zwolnienie dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby; skorzystać mogą także samozatrudnieni z przychodem do 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia, którzy opłacają składki tylko za siebie. Ze zwolnienia mogą skorzystać także samozatrudnieni z przychodem do 15 681 zł (300% przeciętnego wynagrodzenia), którzy opłacają składki tylko za siebie. Łączny skutek dla 3 miesięcy rząd szacuje na 9,5 mld zł, w tym 6,8 mld zł za mikrofirmy i 2,6 mld zł za samozatrudnionych opłacających tylko swoje własne składki;

2. świadczenie postojowe w kwocie do ok. 2 tys. zł – dla zleceniobiorców (umowa zlecenia, agencyjna, o dzieło) i samozatrudnionych o przychodzie poniżej 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia. Jak podano, świadczenie co do zasady wynosi 2080 zł (80% minimalnego wynagrodzenia) i jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane. W przypadku zleceniobiorców, których przychód z umów cywilnoprawnych nie przekracza 1300 zł miesięcznie (50% minimalnego wynagrodzenia), świadczenie postojowe wynosi sumę wynagrodzeń z tytułu umów cywilnoprawnych. Z kolei samozatrudnieni rozliczający się w formie karty podatkowej otrzymają świadczenie postojowe w wysokości 1300 zł;

3. dofinansowanie wynagrodzeń pracowników: do wysokości 40 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia i uelastycznienie czasu pracy – dla firm w kłopotach.

Ponadto, jak czytany na stronach rządowych, pakiet przewiduje takie rozwiązania jak:

 • ochrona konsumentów w zakresie nadmiernego wzrostu cen i innych nieuczciwych praktyk;
 • czasowe zniesienie opłaty prolongacyjnej przy odraczaniu lub rozkładaniu na raty należności skarbowych i składkowych (ZUS);
 • umożliwienie odliczenia od dochodu (przychodu) darowizn przekazanych na przeciwdziałanie COVID-19;
 • korzystniejsze zasady rozliczania straty;
 • wsparcie firm transportowych przez Agencję Restrukturyzacji Przemysłu w refinansowaniu umów leasingowych;
 • ułatwienia dla branży turystycznej;
 • umożliwienie sklepom – w niedziele objętym zakazem handlu – przyjmowania towaru, rozładowywania go oraz wykładania na półki;
 • obniżenie o 90 proc. czynszów najemców lokali i tzw. wysp w galeriach handlowych, dopóki obiekty te mają zakaz normalnego funkcjonowania;
 • przedłużenie legalnego pobytu i zezwoleń na pracę dla obcokrajowców;
 • zwalnianie z naliczania kar umownych za – związane z epidemią – opóźnienia przy realizacji przetargów;
 • umożliwienie gminom odstąpienia od pobierania podatku od nieruchomości od firm, które przez epidemię koronawirusa utraciły płynność finansową;
 • przedłużenie bankowych kredytów obrotowych, w oparciu o dane finansowe na koniec 2019;
 • gwarancje de minimis z Banku Gospodarstwa Krajowego;
 • dopłaty BGK do odsetek;
 • fundusze płynnościowe BGK, PFR i KUKE, w tym możliwość uzyskania – przez średnie i duże firmy – z funduszu PFR Inwestycje podwyższenia kapitału lub finansowania w postaci obligacji – łącznie o wartości 6 mld zł.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

Uwagę zwraca też kilka zapisów szczegółowych, o których oficjalnie informuje rząd. Po pierwsze, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, przedłużono legalny pobyt  i zezwolenia na pracę dla obcokrajowców. Jak sprecyzowano, imigrantom zarobkowym automatycznie wydłuża się wizy pobytowe i zezwolenia na pobyt czasowy. Co więcej, wydłużono termin składania wniosków o udzielenie zezwoleń pobytowych, przedłużenie wizy oraz przedłużenie pobytu w ramach ruchu bezwizowego, jeżeli wypadałby w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. „Z mocy prawa” wydłużono okresy ważności zezwoleń na pobyt czasowy oraz wiz krajowych, do 30 dni od dnia odwołania tego stanu.

Minister rozwoju Jadwiga Emilewicz zapowiedziała wcześniej, że rząd w ramach pakietu antykryzysowego wprowadzi rozwiązania automatycznie przedłużające cudzoziemcom, w tym także Ukraińcom, pozwolenia na pracę na czas trwania epidemii oraz 60 dni po jej zakończeniu. Już wcześniej pisaliśmy, że jak można przeczytać na stronie Ministerstwa Cyfryzacji, w ramach pakietu antykryzysowego rząd planuje przedłużyć pobyt obcokrajowców w Polsce. Najwyraźniej rząd zdecydował się skrócić pierwotnie zapowiadany okres przedłużenia o 30 dni w porównaniu z pierwotnymi deklaracjami.

Jak pisaliśmy, eksperci firmy Personnel Service, sprowadzającej pracowników ze Wschodu twierdzą, że przez skutki pandemii koronawirusa pracę w Polsce mogą stracić nawet 2 mln ludzi, a bezrobocie może wzrosnąć do 10 proc. Jednocześnie, organizacje zrzeszające przedsiębiorców, w tym Pracodawcy RP, domagają się automatycznego przedłużania cudzoziemcom pozwoleń na pracę – czyli rozwiązania zapowiedzianego już przez ministerstwo rozwoju.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

Zdaniem posła Krzysztofa Bosaka, kandydata Konfederacji na prezydenta, Polskę prawdopodobnie czeka bardzo duży wzrost bezrobocia, a wraz z tym konieczność przeprowadzenia debaty „o tym, co z masową imigracją zarobkową w czasach dekoniunktury”. Wcześniej w podobnym tonie w rozmowie z portalem Kresy.pl wypowiedział się poseł Konfederacji i polityk Ruchu Narodowego, Krystian Kamiński.

Ponadto, pakiet zakłada tzw. uelastycznienie czasu pracy. Według rządu, „pracodawca dotknięty skutkami epidemii koronawirusa będzie mógł skrócić dobowy czas nieprzerwanego odpoczynku dla pracownika z obecnych 11 godzin do 8 (z gwarancją oddania pracownikowi równoważnego odpoczynku w okresie 8 tygodni), a tygodniowy czas takiego odpoczynku – z 35 do 32 godzin”. Co więcej, „w porozumieniu ze związkami zawodowymi albo gdy nie ma związków z przedstawicielami pracowników – będzie mógł też wydłużyć dobowy wymiar czas pracy do 12 godzin (równoważny system czasu pracy) oraz okres rozliczeniowy do maksymalnie 12 miesięcy”.

Więcej informacji na temat rozwiązań szczegółowych zamieszczono na oficjalnej stronie Rządu RP.

Ponadto, większość posłów w jednym głosowaniu odrzuciła wszystkie poprawki Senatu do budżetu na 2020 rok, w tym wniosek dotyczący zwiększenia wydatków na onkologię o 1,9 mld zł, czy dodatkowych 4,6 mld zł na pensje dla nauczycieli.

Gov.pl / Rmf24.pl / Kresy.pl

Czytaj kolejny artykuł
1 odpowieź

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz

 1. jerzyjj
  jerzyjj :

  Motto:
  100% społeczeństwa w Polsce posiadło umiejętność czytania i pisania
  – GORZEJ Z MYŚLENIEM ,
  98% nie wie zupełnie w jakim celu.

  OBECNA NA CODZIEŃ histeria jest realizowaniem Programu MKultra, opracowanego przez CIA pół wieku temu, czyli praniem mózgów mniej wartościowego społeczeństwa! W POLSCE PISOMATOŁÓW !!!