Szymon Hołownia poinformował w czwartek, że wpłynął do niego odpis postanowienia Trybunału Konstytucyjnego. Uważa, że jego “konkluzja jest następująca: ani marszałek Sejmu, ani Sejm, ani żadna z komisji, ani nikt w tym budynku nie ma prawa zajmować się z wnioskiem o Trybunał Stanu dla Adama Glapińskiego”.

“Do Sejmu wpłynął wniosek o postawienie przed Trybunałem Stanu prezesa NBP Adama Glapińskiego. Wpłynął do mnie też odpis postanowienia Trybunału Konstytucyjnego z 17 kwietnia, postanowienia mrożącego, które nazywa się samozabezpieczającym, którego konkluzja jest następująca: ani marszałek Sejmu, ani Sejm, ani żadna z komisji, ani nikt w tym budynku nie ma prawa zajmować się wnioskiem o Trybunał Stanu dla Adama Glapińskiego” – poinformował w czwartek marszałek Sejmu na konferencji prasowej.

“Dlaczego? Ponieważ jest to surowo zakazane przez Trybunał Konstytucyjny pani Julii Przyłębskiej. Dlaczego? Ponieważ Trybunał tego zakazuje” – dodał.

“Chcę bardzo jasno powiedzieć, że wykonaliśmy bardzo intensywne analizy prawne tego, co otrzymaliśmy, i chcę z całą mocą stwierdzić, że TK, wydając to postanowienie, w sposób oczywisty przekroczył swoje uprawnienia. Ustawa o TK bardzo precyzyjnie wskazuje, kiedy może zostać wydane zabezpieczenie: to jest w przypadku skargi konstytucyjnej wnoszonej przez obywatela lub kiedy jest rozstrzygany spór kompetencyjny między dwoma organami państwa” – twierdzi Hołownia. “Skierowałem ten wniosek do Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej celem opinii, czy zgadza się ona z opinią prawników sejmowych, że należy odesłać ten wniosek do uzupełnienia pewnych kwestii formalnych”.

“Władzę ustawodawczą sprawują Sejm i Senat, władzę wykonawczą Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i Rada Ministrów, a władzę sądowniczą sądy i trybunały. Organy władzy publicznej, stosownie do artykułu 7 Konstytucji, działają na podstawie i w granicach prawa. W związku z powyższym należy uznać, że Pana wypowiedzi pozostają w sprzeczności z postanowieniami Konstytucji, która jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej. Zwracam się jednocześnie z prośbą o przytaczanie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego w sposób niewprowadzający w błąd opinii publicznej, co do ich treści – odpowiedziała prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska.

Kresy.pl/Money.pl/RepublikaTV

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply