Avatar

Kazimierz @Kazimierz

45

Czerwieńska Golgota

Czerwień, a do 18.09.1923 Ihumeń. Z dawnego powiatu ihumeńskiego pochodzą tak znani Polacy jak Stanisław Moniuszko (Ubiel), Melchior Wańkowicz (Kałużnica), rodzina Bułhaków (Natalewsk). Ta piękna i historyczna ziemia w czasie II wojny światowej została nasączona krwią ludzi pomordowanych w marszu śmierci.

78 lat temu zmarł Józef Piłsudski

12 maja 1935 roku w Belwederze o godzinie 20.45 zmarł marszałek Józef Piłsudski. Żegnając go w czasie uroczystości pogrzebowych na Wawelu prezydent RP Ignacy Mościcki mówił: „Cieniom królewskim przybył towarzysz wiecznego snu. Skroń jego nie okala korona, a dłoń nie dzierży berła. A królem był serc i władcą doli naszej”.

Litwa i Licwini

Białorusini – tak mówiono o tych Ukraińcach, Litwinach, Polakach i Żydach, którzy wyrzekli się swojej wiary, przeszli na prawosławie pod zwierzchnictwo cerkwi moskiewskiej i złożyli wiernopoddańczą przysięgę carowi, jako pomazańcowi bożemu.

Polska Grodzieńszczyzna – pamięć dla pokoleń

Grodzieńszczyzna na Białorusi to szczególny „kawałek ziemi”, z bogatą historią, zabytkami i tradycjami polskimi. Istnieje zatem potrzeba troski o polskie dziedzictwo i opieka nad nim, dokumentowanie polskich śladów, miejsc pamięci, digitalizacja zbiorów – zachowanie tych śladów polskości dla przyszłych pokoleń. Projekt „Polska Grodzieńszczyzna – pamięć dla pokoleń” – to właśnie próba zachowania w pamięci dziedzictwa narodowego Polski na Kresach.

” Nieludzka ziemia?”

Czy Syberia i jeszcze dalej, aż po Władywostok, to jest rzeczywiście nieludzka ziemia? Gdyby to dotyczyło tylko Polaków, którzy zostali tam zesłani, to może bym się z tym zgodził. Ale wielu naszych rodaków, w czasie zaborów, wyjeżdżało tam za chlebem i dobrą pracą. To nasi inżynierowie kolejnictwa budowali syberyjskie żelazne drogi. A potomkowie tych, co zostali na wieczne osiedlenie, bez prawa powrotu w rodzinne strony? To są ich wnukowie, prawnukowie, zakorzenieni w tej niałatwej dla czlwieczego bytu ziemi, świadomi swojego pochodzenia i losów rodziny. I, co jest dla mnie zrozumiałe, kochający swoją ziemię rodzinną.
Polecam wszystkim film dokumentalny, chyba pt. „Lekcja języka”, sprzed kilku lat. Młoda polonistaka, tuż po studiach, wyjeżdża ze swoim chłopakiem do Irkucka uczyć języka polskiego.

Order dla „Ponurego”

Jan Piwnik „Ponury” został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Wielkiem Orderu Odrodzenia Polski. Order odebrali krewni cichociemnego, żołnierza Armii Krajowej, legendarnego dowódcy partyzanckich zgrupowań walczących w Górach Świętokrzyskich i VII Batalionu 77PP Nowogródzkiego Okręgu AK.

Festyn u Królowej

Polacy na Białorusi – Grodzieńszczyzna – Oszmiana
Powiat Oszmiański był największym powiatem w województwie Wileńskim, za czasów Wielkiego Księstwa Litewskiego i Rzeczpospolitej Obojga Narodów, a także w guberni Wileńsliej podczas zaborów.

Powrót z Białorusi

15 czerwca został roztrzygnięty konkurs literacki pt. „Pociągiem do przygody”, zorganizowany przez wydawnictwo „Czarne”. Wziąłem w nim udział – nie zdobyłem żadnej nagrody, a pierwszą była wycieczka do Rumunii.

Tam jest Unia Europejska, gdzie są przestrzegane prawa człowieka

24 kwietnia Komisja Petycji Parlamentu Europejskiego, w rezultacie złożonej przeze mnie petycji, zajmie się problemami Polaków mieszkających na Litwie. Pragnę bliżej wyjaśnić Czytelnikom „Kuriera Wileńskiego” i wszystkim zainteresowanym powody złożenia przeze mnie petycji oraz oczekiwania związane z działaniami Parlamentu Europejskiego w tej sprawie.

Z wilnoteki.lt

Minęło już sporo czasu od odzyskania w Polsce wolności po upadku komuny. Zmieniały i zmieniają się w kraju rządy i prezydenci, a sytuacja naszych rodaków na Litwie pozostaje bez zmian. O, przepraszam! Byłbym tutaj niesprawiedliwy w swym osądzie! Ona cały czas się zmienia, ale na gorsze!

Odwołane egzaminy dla polskiej młodzieży na Białorusi

Od wielu lat w maju do polskich ośrodków edukacyjnych na Białorusi przyjeżdżała komisja egzaminacyjna z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego , aby przeprowadzić nabór na studia w Polsce. W maju 2011 komisja egzaminacyjna z Ministerstwa jednak nie stawiła się na Białorusi i ponad 300 chętnych młodych Polaków, w tym absolwenci szkól polskich, nie mogą dostać się na studia.