„Rzeczpospolita”: Patrioty na finiszu - umowa już w marcu?

/
Najprawdopodobniej w marcu podpisana zostanie umowa na dostawy…

Janusz Horoszkiewicz - Kustosz Pamięci Narodowej z Zarzecza koło Przeworska [+FOTO]

/
Jak już informował portal Kresy.pl, jednym z uhonorowanych…

Homoseksualni władcy na polskim tronie – prawda czy czarna legenda?

/
Homoseksualni władcy Polski, samcołożnicy, mężołowcy, sodomici… Czy naprawdę nimi byli? Krążąc wśród domysłów, niepewnych i nielicznych podań można poddać w wątpliwość zdecydowaną większość owych „kalumni” składając je na karb czarnej legendy, doraźnych celów politycznych, szukania sensacji czy prostej ludzkiej nieżyczliwości. Jedynym władcą, gdzie mamy 100% pewność jest biseksualny, zniewieściały transwestyta Henryk Walezy, jedyny Francuz na polskim tronie. Przypadek?

Wielka Gra Jana Prospera Witkiewicza

/
8 maja 1839 roku Witkiewicza znaleziono martwego w jego hotelowym pokoju. Stało się to kilka dni przed planowanym spotkaniem z ministrem na którym miał przekazać mu mapy i sprawozdania z Afganistanu. Witkiewicz otrzymał ranę postrzałową a notatki z jego podróży zostały spalone. Istnieją różne teorie na temat jego śmierci. Oficjalnie uznano to za samobójstwo jednak istnieją także podejrzenia, że była to zemsta Brytyjczyków za porażkę jaką ponieśli w Afganistanie.

Lwowscy matematycy - po prostu genialni

/
Stefan Banach, Hugo Steinhaus, Stanisław Ulam, Stanisław Mazur… Niewielu o nich pewnie słyszało. Dobrze zatem, że na rynku księgarskim pojawiła się książka „Genialni. Lwowska Szkoła Matematyczna” autorstwa Mariusza Urbanka - fascynująca, wciągająca opowieść.

Major Bolesław Kontrym „Żmudzin”

/
Cichociemny major Bolesław Kontrym „Żmudzin” jest jedną z osób zidentyfikowanych wśród ofiar podjętych z warszawskiej Łączki. Osoba „Żmudzina” nie jest niestety powszechnie znana, a jak podkreślają badacze, powinna się stać symbolem całego pokolenia.

Zaszczyt dla mnie ginąć razem z Trauguttem

/
Na fotografiach ogromna stutysięczna rzesza warszawiaków wypełniająca plac przed Cytadelą i okoliczne ulice po horyzont. Nad przybyłymi wielki 6-metrowy dębowy krzyż z Chrystusem w cierniowej koronie udekorowany girlandami z zieleni. Był 5 sierpnia 1916 roku. Pięćdziesiąt dwa lata czekał Romuald Traugutt, który „wziąwszy na ramiona krzyż narodu swego, poszedł za idącym ziemią tą słupem ognistym i w nim zgorzał”, aby Warszawa mogła oddać mu hołd, stawiając i poświęcając krzyż w miejscu jego śmierci. Dzisiaj, mimo iż tyle razy podnoszono na niego rękę, stoi nadal przy ul. Zakroczymskiej.

Traugutt nie bał się śmierci

/
Już jutro przypada 150. rocznica stracenia Romualda Traugutta oraz członków Rządu Narodowego na stokach Cytadeli Warszawskiej. Polacy pamiętają o ich bohaterskiej postawie i oddadzą im hołd.

O najdzielniejszym rotmistrzu

/
„Kochajcie ojczystą ziemię. Kochajcie swoją świętą wiarę, tradycję własnego Narodu. Wyrośnijcie na ludzi honoru, zawsze wierni uznanym przez siebie najwyższym wartościom, którym trzeba służyć całym swoim życiem” – takie słowa przekazał Witold Pilecki swojej żonie i dzieciom.

Krzyż Pamięci Ofiar Banderowskiego Ludobójstwa dla o. Ludwika Wrodarczyka

/
W Bytomiu odbyła się uroczystość pośmiertnego wręczenia Krzyża Pamięci Ofiar Banderowskiego Ludobójstwa o. Ludwikowi Wrodarczykowi, oblatowi, męczennikowi za wiarę, obecnie kandydatowi na ołtarze.

Zawsze pod prąd

/
W modzie są dziś „prowokacje”, a „dekonstruktorzy narodowych mitów” nie muszą mieć odwagi, nie ryzykują niczym. Zdobywają popularność i poklask „autorytetów” – w przeciwieństwie do prawdziwego poszukiwacza prawdy, najwybitniejszego powojennego pisarza historycznego, człowieka, który „walczył z potworem na ubitej ziemi” – Józefa Mackiewicza.

Ks. Jan Szetela. Ten, który wytrwał do końca

/
W 1937 roku do parafii rzymskokatolickiej p.w. św. Marcina w Nowym Mieście (obecnie województwo lwowskie) przyjechał nowo wyświecony ksiądz Jan Szetela. Ks. Jan objął funkcję wikariusza oraz otrzymał posadę katechety w nowomiejskiej szkole. Ów młody kapłan nie zdawał sobie sprawy z tego, że w wyniku zmiennych losów Polaków, będzie to pierwsza a zarazem ostatnia parafia w jego życiu.

Wojciech Kilar In Memoriam

/
W swoich dziełach poszukiwał piękna i doskonałości. Zawsze podkreślał, że kompozytor to przede wszystkim rzemieślnik, czyli ktoś, kto zna dobrze zasady rządzące formą muzyczną.

Murmańczyk: Eugeniusz Korwin-Małaczewski

/
Fragment najnowszej książki Joanny Wieliczki-Szarkowej „Żołnierze niepodległości”.

Pamięci majora Bronisława Deskura

/
"Nie będę was pouczał o miłości ojczyzny, bo to uczucie wyssaliście z piersi matek waszych, przypomnę wam tylko, że: kto nie poczuwa się do obowiązków Polaka, kogo więzy niewoli nie palą wstydem a męstwo nie porwie do czynu, ten nie wart stąpać po tej świętej ziemi naszej przesiąkniętej krwią męczenników za wolność."

Odyseja poleskiego "admirała Nelsona"

/
Na obszarze Zachodniej Białorusi, która wchodziła w skład II RP żyło wiele znanych i interesujących postaci. Jedną z nich był brytyjski generał Adrian Carton de Wiart. Losy tego człowieka przypominają zachwycający przygodowy romans.

Wilno w życiu Witolda Pileckiego

/
"Wyjątkowe stosunki wyjątkowych tworzą ludzi" - zapisał niegdyś Wilhelm Feldman po swym pobycie w Wilnie u progu dwudziestego wieku.

Prawa ręka Witosa

/
- Dzień Dobry Panie Premierze! - Dzień Dobry Panie Prezesie! Tak najczęściej zaczynała się rozmowa pomiędzy Wincentym Witosem a Michałem Głowaczem, chłopem z podprzemyskiej wsi.

Koń i wół. Stanisław Cat-Mackiewicz

/
"Przez całe życie pracował jak wół, pisał w swoim imieniu tylko" - powiedziano o Stanisławie Cat-Mackiewiczu, z ogromną znajomością rzeczy, w jednym z pośmiertnych wspomnień. Napisał 21 książek, 55 broszur oraz ponad 3000 artykułów rozmiarów kartki lub kolumny.

Sługa Boży O. Rafał Kiernicki

/
Nie opuścił Lwowa, gdy miasto to wyrokiem Jałty zostało oderwane od Polski. Przez prawie 50 lat pełniąc posługę duszpasterską w miejscowej katedrze był duchowym ojcem i moralnym oparciem dla wiernych obu obrządków zarówno Polaków, jak i Ukraińców.

U Elizy

/
W roku ubiegłym minęło 170 lat od czasy, gdy w majątku ziemskim Miłkowszczyzna na Ziemi Grodzieńskiej przyszła na świat Elżbieta Pawłowska, która weszła do literatury polskiej i światowej jako Eliza Orzeszkowa. Rocznica ta przeszła jakoś tak niezauważenie.

Ks. Krzysztof Kluk - wielki zapomniany

/
Wśród panteonu polskich uczonych figuruje postać ks. Krzysztofa Kluka. Mimo, iż przez wielu współczesnych badaczy jest on określany mianem największego przyrodnika polskiego oświecenia, to dla przeciętnego biologa, ekologa tudzież "ochroniarza przyrody" jest on postacią zupełnie anonimową. Myślę, że z racji nie tylko na swoje olbrzymie zasługi, ale również ze względu na ciągłą aktualność swoich dokonań, osoba ciechanowieckiego badacza zasługuje na przypomnienie.

Zygmunt Jan Rumel - nieszczęsny poeta

/
"Był to jeden z diamentów, którym strzelano do wroga. Diament ten mógł zabłysnąć pierwszorzędnym blaskiem" - pisał po jego śmierci Jarosław Iwaszkiewicz.

Doktor ze Szczebrzeszyna

/
Urodził się w Odessie w 1885 roku. Jego rodzice byli ziemianami z Kresów. Jak wspominał po latach, w domu zawsze panowała atmosfera patriotyczna, mimo, że stale mieszkali w Rosji (Odessa, Moskwa, Wilno) nigdy nie było w domu ani jednego Rosjanina - nie przyjmowali u siebie zaborców.

Ks. Wincenty Godlewski - orędownik białoruskiego odrodzenia narodowego.

/
O osobie ks. Wincentego Godlewskiego pamięta niewielu. Możliwe że pamięć o nim zatarta została ze względu na jego antypolską postawę, w okresie II Rzeczypospolitej, oraz ukierunkowanie się na III Rzeszę. Odegrał on jednak ogromną rolę promowaniu białoruskiej kultury, świadomości narodowej. Skończył tragicznie. Zabili go ci na których tak liczył, bez procesu ani prawa do obrony.

Ks. Ludwik Rutyna - Legenda Kresów

/
Ks. Ludwik Rutyna - legendarny kapłan z Buczacza, który wierny swemu powołaniu burzył mury uprzedzeń i nienawiści, między narodami polskim i ukraińskim

Autodenuncjacja

/
Jestem Polak, to znaczy: obywatel państwa, które od wieków walczyło o wolność wielu narodów i dlatego przez wieki było darte, sprzedawane, zdra­dzane i niszczone. Teraz jest pod władzą państwa, które już Lenin nazwał "więzieniem ludów", a które się stara i obecnie, aby mury tego więzienia ob­jęły cały świat.

Były poputczik Miłosz

/
"Ludzie ci jak szakale czyhali, kiedy Polska opadnie z sił i radowali się polskimi klęskami. A ponowna okupacja Polski przez wojska bolszewickie była dla nich radosnym dniem - ziszczała ich marzenia o władzy i karierach. I wiele dotkliwych dla Polski posunięć bolszewickich zawdzięczamy ich wpływom" - tak w 1951 roku o środowisku Czesława Miłosza pisał Sergiusz Piasecki.

Sześć stepowych tchórzy

/
Puchalski fotografował i filmował nie tylko polską przyrodę, choć to o niej pisał: "Przyroda nasza ma w sobie tyle piękna, że kto raz ją poznał do końca życia pozostanie pod jej urokiem."

Storczyki księcia kardynała Sapiehy

/
Co połączyło obu: Szafera i Sapiehę? - Storczyki. No może nie do końca, ale te piękne kwiaty są dobrym pretekstem by tych wielkich ludzi przypomnieć.

Mistrz betonu

/
Nazywany był "kijowskim Gaudim", był projektantem wielu oryginalnych budowli w dzisiejszej stolicy Ukrainy na przełomie XIX i XX wieku, z których Kijów słynie do dziś. Takich jak kościół św. Mikołaja czy Dom z Chimerami. Projektował także budowle w innych miastach centralnej Ukrainy i na Krymie, później zaś w Polsce i Persji - gdzie zmarł i został pochowany. Polak z podolskiej szlachty, architekt, Władysław Horodecki jest postacią znaną i cenioną w Kijowie do dziś. W Polsce zaś jakby zapomniany.

Witold Michał Henryk Ceraski

/
Polski Słownik Biograficzny, t. 3, Kraków 1937, s. 231-232.

Władysław Jerzy Chalecki

/
Polski Słownik Biograficzny, t. 3, Kraków 1937, s. 252-253.

Antoni Chamiec

/
Polski Słownik Biograficzny, t. 3, Kraków 1937, s. 259.

Stefan Hrehory Cedrowski

/
Polski Słownik Biograficzny, t. 3, Kraków 1937, s. 216.

Michał Chanenko

/
Polski Słownik Biograficzny, t. 3, Kraków 1937, s. 261-262.

Jan Chalecki

/
Polski Słownik Biograficzny, t. 3, Kraków 1937, s. 249.

Dominik Cetner

/
Polski Słownik Biograficzny, t. 3, Kraków 1937, s. 238.

Piotr Ceyss

/
Polski Słownik Biograficzny, t. 3, Kraków 1937, s. 241-242.

Franciszek Cetner

/
Polski Słownik Biograficzny, t. 3, Kraków 1937, s. 238.

Ignacy Cetner

/
Polski Słownik Biograficzny, t. 3, Kraków 1937, s. 238-239.

Jan Cetner

/
Polski Słownik Biograficzny, t. 3, Kraków 1937, s. 240.

Andrzej Cetner

/
Polski Słownik Biograficzny, t. 3, Kraków 1937, s. 237-238.

Jan Cetner

/
Polski Słownik Biograficzny, t. 3, Kraków 1937, s. 239-240.

Ludwik Alojzy Capelli

/
Polski Słownik Biograficzny, t. 3, Kraków 1937, s. 200-202.

Juwenalis Charkiewicz

/
Polski Słownik Biograficzny, t. 3, Kraków 1937, s. 264.

Edward Charkiewicz

/
Polski Słownik Biograficzny, t. 3, Kraków 1937, s. 263-264.

Józef Tadeusz Chamski

/
Polski Słownik Biograficzny, t. 3, Kraków 1937, s. 260-261.

Józef Szczepan Chamiec

/
Polski Słownik Biograficzny, t. 3, Kraków 1937, s. 259-260.

Jaksa Ksawery Chamiec

/
Polski Słownik Biograficzny, t. 3, Kraków 1937, s. 260.

Piotr Wincenty Chalecki

/
Polski Słownik Biograficzny, t. 3, Kraków 1937, s. 252.

Mikołaj Krzysztof Chalecki

/
Polski Słownik Biograficzny, t. 3, Kraków 1937, s. 251-252.