Jedynie 1/3 Rosjan wie, kiedy rozpoczęła się II wojna światowa

Rosyjski ośrodek badania opinii publicznej WCIOM zbadał podstawową wiedzę Rosjan na temat II wojny światowej. Wyniki sondażu opublikowano w czwartek na stronie tej sondażowni.

W sondażu 90 proc. ankietowanych wskazało datę rozpoczęcia II wojny światowej, jednak większość z nich uczyniła to błędnie. Jedynie 32 proc. wskazało na 1939 rok. 52 proc. uczestników badania pomyliło datę napaści III Rzeszy na ZSRR (1941 rok) z początkiem II wojny światowej. 6 proc. ankietowanych wskazało jeszcze inną datę. Najmniej mylili się ankietowani z wyższym wykształceniem (pełnym bądź niepełnym) – 48 proc. odpowiedzi prawidłowych. Zaledwie 8 proc. Rosjan z wykształceniem niepełnym średnim (bądź niższym) wskazało na rok 1939 jako datę początku tego konfliktu.

Stopień niewiedzy na temat II wojny światowej pokazało także pytanie o jej przyczyny. 34 proc. zapytanych nie potrafiło na nie odpowiedzieć. Najwięcej osób (14 proc.) jako przyczynę wskazało “walkę o zasoby, ziemię, podział świata i sfer wpływów”. 13 proc. uważało, że za wojną stał imperializm Niemiec. “Niemcy napadły na ZSRR/chciały zająć Rosję” – takie przyczyny wymieniło 10 proc. ankietowanych. Z pozostałych odpowiedzi zwracają uwagę przyczyny związane z niemiecko-sowieckim sojuszem (4 proc.) oraz “ideologia faszyzmu/nazizmu” (5 proc.).

Spora część ankietowanych (26 proc.) miała problem z określeniem sojuszników ZSRR podczas II wojny światowej. Najwięcej celnych odpowiedzi wskazywało USA (59 proc.), Wielką Brytanię (53 proc.) i Francję (31 proc.). Polskę jako sojusznika ZSRR wymieniło 8 proc. badanych. Co ciekawe, tyle samo wskazało nasz kraj jako przeciwnika ZSRR. 77 proc. uczestników badania wymieniło III Rzeszę bądź Hitlera, jako przeciwnika ZSRR w tej wojnie. Znacznie mniejszy odsetek odpowiedzi padł na Japonię (38 proc.), Włochy (29 proc.) i Rumunię (17 proc.). 13 proc. badanych nie potrafiło wskazać przeciwnika ZSRR w II wojnie światowej. Jak podaje WCIOM, najwięcej prawidłowych odpowiedzi odnośnie sojuszników ZSRR udzielały osoby w wieku 45-59 lat i starsze. Najmniej – najmłodsi. W przypadku głównego przeciwnika ZSRR w tej wojnie wiedza młodych okazała się jednak ponadprzeciętna.

CZYTAJ TAKŻE: Putin nie został zaproszony na uroczystości rocznicy wybuchu drugiej wojny światowej

Kresy.pl / wciom.ru

2 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply

  1. jazmig
    jazmig :

    Sowieci w ogóle nie mówią o II wojnie światowej, lecz o wielkiej wojnie ojczyźnianej, która zaczęła się od najazdu Niemiec na sowiety. Ta narracja być może nadal obowiązuje w Rosji.