„Wzywamy władze Białorusi do otwarcia drogi do politycznego rozwiązania kryzysu, do przestrzegania praw i wolności człowieka, a także do powstrzymania się od stosowania przemocy wobec pokojowych demonstrantów” – napisali w wydanym w środę oświadczeniu prezydenci państw Grupy Wyszehradzkiej.

Szefowie państw Grupy Wyszehradzkiej wydali w środę wspólne oświadczenie ws. protestów na Białorusi. Prezydenci: Polski – Andrzej Duda, Czech – Milosz Zeman, Słowacji – Zuzana Czaputova oraz Węgier – Janos Ader, wyrazili w środę „najgłębsze zaniepokojenie wyborami prezydenckimi, których wynik nie został uznany przez białoruskie społeczeństwo”.

Oświadczyli, że jako członkowie NATO i UE uznają „uzasadnione aspiracje Białorusinów”. Zadeklarowali także, że dążą do zgodnego z prawem i pokojowego rozwiązania kryzysu, z którym mamy do czynienia na Białorusi.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

Zobacz także: Łukaszenko: W Grodnie już wywieszają polskie flagi

„Wzywamy władze Republiki Białorusi do otwarcia drogi do politycznego rozwiązania oraz do przestrzegania podstawowych praw i wolności człowieka, przy jednoczesnym powstrzymaniu się od stosowania przemocy wobec pokojowych demonstrantów” – napisali prezydenci Polski, Czech, Słowacji i Węgier.

Przywódcy podkreślili prawo Białorusi „do wolnych, uczciwych i demokratycznych wyborów prezydenckich”.

Oświadczyli też, że przyjmują z zadowoleniem zwołanie Rady Europejskiej, które ma odbywa się w środę w formule telekonferencji, „w celu podjęcia wszelkich niezbędnych środków – zgodnie z duchem oświadczenia Wysokiego Przedstawiciela UE do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa – w celu ustanowienia dialogu między przedstawicielami władz białoruskich a społeczeństwem oraz rozważenie działań solidarnościowych z narodem białoruskim”.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

Zobacz także: Łukaszenko: Rozmieściliśmy oddziały wojska na zachodniej granicy kraju, są w gotowości bojowej

Przywódcy wezwali także „wszelkie podmioty zagraniczne do powstrzymania się od działań podważających niezależność i suwerenność Białorusi”.

pap / fakty.interia.pl / Kresy.pl

Czytaj kolejny artykuł
1 odpowieź

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz