Od 1 lipca obowiązuje  rozporządzenie ministra rodziny, pracy i polityki społecznej, które uchyla ograniczenia w zatrudnianiu cudzoziemców w niemal trzystu zawodach.

Od początku miesiąca obowiązują przepisy rozporządzenia ministra rodziny, pracy i polityki społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców, które zostało podpisane przez minister Elżbietę Rafalską. Rozporządzenie szeroko otwiera granice Polski przed imigrantami zarobkowymi z całego kraju.

Do niedawna w uproszczonym trybie, to znaczy jedynie na podstawie oświadczenia pracodawcy o zatrudnieniu cudzoziemca, które wystarczyło złożyć w urzędzie pracy, mogli podejmować w Polsce prace obywatele Armenii, Białorusi, Gruzji, Rosji i Ukrainy z czego korzystali głównie Ukraińcy. W zeszłym roku na podstawie oświadczenia pracodawcy przybyło ich do Polski 1,8 mln. Zezwolenie na pobyt czasowy lub stały otrzymało w zeszłym roku 192 tys. cudzoziemców. To 35% więcej niż rok wcześniej i aż o 78% więcej niż w roku 2015. Wśród nich było 125 tys. Ukraińców, ale też 8 tys. obywateli Indii, 6 tys. Wietnamczyków.

Nowe rozporządzenie może znacząco zwiększyć liczbę imigrantów zarobkowych w Polsce. Zmiana rozporządzenia upraszcza procedurę wydawania zezwoleń na pracę w przypadkach podejmowania prze cudzoziemców pracy w 289 zawodach. W przypadku tych zawodów wojewodowie będą wydawać zezwolenie na pracę bez konieczności przedstawienia informacji starosty o sytuacji na rynku pracy. Zwolnienie to stosowane będzie także w przypadku zezwoleń na pobyt czasowy. Nowe rozporządzenie oznacza skrócenie czasu potrzebnego na pozyskanie cudzoziemca 4 lub 21 dni przed złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

Rozporządzenia wydłużył też okres w jakim obywatele  Armenii, Białorusi, Gruzji, Rosji i Ukrainy będą mogli pracować w Polsce bez zezwolenia na pracę, jedynie na podstawie oświadczenia pracodawcy z 6 miesięcy w ciągu 12 miesięcy, do 12 miesięcy w ciągu 18 miesięcy. Nowe przepisy zwalniają też agencje pracy tymczasowej z obowiązku uzyskania nowego zezwolenia na pracę cudzoziemca w przypadku w przypadku zmiany pracodawcy użytkownika o ile warunki pracy nie ulegną zmianie. Praca cudzoziemca w okresie oczekiwania na nowe zezwolenie na pracę na nowym stanowisku u tego samego pracodawcy jest uznawana za legalną. Pracodawca nie będzie też musiał składać informacji o zmianie stanowiska pracy cudzoziemca do starosty, o ile obcokrajowiec będzie pracował na pełen etat na podstawie zezwolenia na pracę.

Czytaj także: Na progu imigracyjnej katastrofy. Czy skończymy jak Niemcy, Francuzi i Brytyjczycy?

mpips.gov.pl/legislacja.rcl.gov.pl/kresy.pl

Czytaj kolejny artykuł
3 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz