Wilno: tysiące Polaków na wielkiej paradzie polskości [+VIDEO]

W sobotę ulicami Wilna przeszedł wielki marsz – parada polskości,  z okazji 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz Dnia Polonii i Polaków za Granicą. Marsz zorganizował Związek Polaków na Litwie, który w ten sposób świętuje też 30-lecie swojej działalności.

W uroczystej paradzie, o której informowaliśmy wcześniej, uczestniczyli Polacy z Litwy, a także z Macierzy i różnych krajów świata, m.in. z USA, Wielkiej Brytanii, Kanady, Francji i Szwecji. Ponadto, wzięli w niej udział także przedstawiciele Rady Polonii Świata, w tym prezes Teresa Berezowski. W niedzielę po raz pierwszy jej obrady odbędą się w Wilnie. W marszu uczestniczyli członkowie i sympatycy ZPL, uczniowie i nauczyciele, kombatanci, zespoły artystyczne, a także liderzy polskich organizacji społeczno-politycznych na Litwie, Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin, jak również przedstawiciele polskiej ambasady i władz RP. Parada wyruszyła z placu Niepodległości i przeszła aleją Giedymina przez plac Katedralny, ulicami Zamkową i Wielką do Ostrej Bramy.
W pochodzie niesiono liczne polskie flagi, w tym także jedną długości kilkudziesięciu metrów. Niesiono też flagi Wileńszczyzny, a także Republiki Litewskiej. Na zakończenie przy cudownym obrazie Matki Boskiej Ostrobramskiej została odprawiona Msza św.. Mszę celebrowali księża z Wileńszczyzny i Polski.

Podczas przemarszu Waldemar Tomaszewski, europoseł i lider polskiej partii na Litwie, AWPL-ZChR powiedział, że Polacy udają się tego dnia do Matki Boskiej Ostrobramskiej m.in. po to, by „podziękować za 30 lat ZPL”.

– Wszystko zaczęło się od ZPL. Na pierwszym miejscu było zjednoczenie polskiej społeczności. To się udało. Na przeciągu tych lat było wiele prób rozbicia tej jedności, ale to się nie udało naszym oponentom i dzisiaj stanowimy najbardziej zjednoczoną polską społeczność na całym świecie. I dajemy też przykład dla naszych współbraci Litwinów jak należy działać w jedności zarówno programowej jak i w jedności serc – powiedział Tomaszewski, cytowany przez L24.lt.

 

Rita Tamašunienė, starosta sejmowej frakcji AWPL-ZChR idąc w pochodzie mówiła, że czuje się dumna z tego, że na Litwie mieszka tak wiele Polaków i którzy dziś tak licznie zgromadzili się w Wilnie. – Nas polskość łączy w tym pięknym przemarszu – podkreśliła posłanka litewskiego sejmu. Również wicemer Wilna Edyta Tamošiūnaitė powiedziała, że ta parada symbolizuje jedność Polaków na Wileńszczyźnie.

Mer rejonu solecznickiego Zdzisław Palewicz podkreślił z kolei, że odbywająca się już po raz kolejny parada polskości to święto Polaków na Litwie:
– Demonstrujemy kolejny raz, że jesteśmy dobrze zorganizowaną społecznością. Musimy być razem, bo jest to element budowania wspólnoty narodowej – mówił Palewicz. Zaznaczył, że polega to nie tylko na deklarowaniu polskości, ale również na budowaniu społeczności polskiej i o realizację postulatów Polaków z Litwy. – Takie spotkania pokazują, że jesteśmy obywatelscy, zorganizowani, że jesteśmy życzliwi dla Litwy, że jednocześnie pielęgnujemy nasze polskie tradycje. I demonstrujemy polskość, bo to jest wartość. Jednością jesteśmy silni.

W marszu uczestniczyła też delegacja Konfederacji KORWiN Braun Liroy Narodowy, w tym poseł i lider Ruchu Narodowego Robert Winnicki, a także Młodzieży Wszechpolskiej, z prezesem . Ponadto, obecny był europoseł Mirosław Piotrowski.

Poseł Winnicki relacjonując wrażenia z marszu podkreślał, że uczestników pozdrawiały liczne wycieczki z Polski. – Z całej Wileńszczyzny zjechały tysiące Polaków – zaznaczył.

Według organizatorów, w marszu wzięło udział ponad 10 tys. osób. Portal Wilnoteka.lt pisze o kilku tysiącach uczestników. „Parada Polskości jest dla jej uczestników okazją do zamanifestowania swojej przynależności narodowej, ale również pokazania, że polska społeczność na Litwie jest duża, aktywna i dobrze zorganizowana” – zauważa Wilnoteka.

Po południu w Pałacu Kongresów w Wilnie odbyła się gala jubileuszowa z okazji 30-lecia ZPL. Przemówienie wygłosił prezes Związku Michał Mackiewicz. Przypomniał w nim o atmosferze towarzyszącej zjazdowi założycielskiemu organizacji w kwietniu 1989 roku:

– Na Górze Bouffałowej obok Pałacu Związków Zawodowych dumnie załopotały biało-czerwone flagi obwieszczając wszystkim, że my, Polacy na Wileńszczyźnie nadal jesteśmy. Radość była powszechna, ogarniał entuzjazm. To właśnie przed 30 laty, masowo powstające od maja 1988 roku koła Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Polaków na Litwie przy Litewskim Funduszu Kultury w kwietniu 1989 roku, na I zjeździe postanowiono przekształcić w niezależny Związek Polaków na Litwie.

Mackiewicz zaznaczył, że był to „prawdziwie powszechny zryw patriotyczny”, gdy po blisko 50 latach sowieckiego rządzenia Polacy mogli „otwarcie mówić o tym, że tu, na Litwie, zawsze była i nadal jest liczna rzesza Polaków”. Przewodniczący Sejmu RL Viktoras Pranckietis wystosował specjalny list gratulacyjny do ZPL.

Przeczytaj: Litwa: Przez Wilno przeszła Parada Polskości

Przeczytaj także: Piękny i wielki marsz polskości – prof. Zapałowski o marszu Polaków w Wilnie

L24.lt / wilnoteka.lt / Kresy.pl

7 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply

 1. donald
  donald :

  1. Anonim tzw. Gall, Kronika polska, tłum. Marian Plezia, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1968.
  2. O świętym Wojciechu biskupie [w:] Średniowieczne żywoty i cuda patronów Polski, tłum. Janina Pleziowa, „Pax”, Warszawa 1987.
  3. Kronika Thietmara, tłum. Marian Z. Jedlicki, Instytut Poznań 1953.
  4. Grodecki Roman, Dzieje Żydów w Polsce do końca XIV wieku, [w:] Grodecki Roman, Polska piastowska, PWN, Warszawa 1969.
  5. Kowalska Zofia, Handel niewolnikami prowadzony przez Żydów w IX-XI wieku w Europie [w:] Niewolnictwo i niewolnicy w Europie od starożytności po czasy nowożytne, pod red. Danuty Quirini–Popławskiej, Kraków 1998.
  6. Nazmi Ahmad, Commercial Relations between Arabs and Slavs (9th-11th centuries), Dialog, Warszawa 1998.
  7. Schipper Ignacy, Dzieje handlu żydowskiego na ziemiach polskich, Centrala Związku Kupców, Warszawa 1937.
  8. The Jews of Europe in the Middle Ages (tenth to fifteenth century), ed. Christoph Cluse, Brepols Publishers, Tunhout 2004.
  9. Wyrozumski Jerzy, Żydzi w Polsce średniowiecznej [w:] Żydzi w dawnej Rzeczypospolitej, red. Andrzej Link-Lenczowski, Tomasz Polański, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław– Warszawa–Kraków 1991.
  10. Zaremska Hanna,_ Żydzi w średniowiecznej Polsce. Gmina krakowska_, Instytut Historii PAN, Warszawa 2011.
  11. Tejże, Żydzi w średniowiecznej Europie Środkowej: w Czechach, Polsce i na Węgrzech, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Poznań 2005.

 2. donald
  donald :

  “slaves – a product of basic necessity in the West and Arab countries, and the main source of wealth of Jewish merchants in the early Middle Ages.The sale of the purchased Czech slave in Constantinople brought 270% of profit, selling it in Catalonia, at the border of Arab Spain, it is about 1350% of profit.”

  “Rabbi Eliezer Kashtiel, the head of the Bnei David academy in Eli, can be heard calling for the enslavement of the “stupid and violent” non-Jews due to their genetic inferiority.
  “The gentiles will want to be our slaves. Being a slave to a Jew is the best. They’re glad to be slaves, they want to be slaves,” he told a class in one of the video clips. “Instead of just walking the streets and being stupid and violent and harming each other, once they’re slaves, their lives can begin to take shape.”
  “Yes, we’re racists. We believe in racism… There are races in the world and peoples have genetic traits, and that requires us to try to help them,” he said. “The Jews are a more successful race.”
  The genie is out in full sight now, no mode denials and congrats…

 3. mariusz67
  mariusz67 :

  Jedna z opinii: „Tu bije serce polskości. Parada wspaniała jak zwykle. Jestem już na niej któryś raz z rzędu. Zachęcam wszystkich Polaków w Koronie, by przyjeżdżali na tę paradę i zobaczyli, że polskość na Wileńszczyźnie ciągle trwa” – powiedział dr Bogusław Rogalski, prezes Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin.

 4. arczi
  arczi :

  BRAWO!!! Litwa ma ok. 13 razy mniej mieszkańców. Czyli zachowując proporcję było tak, jakby przez Warszawę przemaszerowało 130 tysięcy ludzi!!!
  Tak znakomita organizacja i siła ZPL, AWPL-ZCHR i sympatyków polskości na Wileńszczyźnie budzi wielkie uznanie!
  Raz jeszcze: wielkie brawa i gratulacje za Wasz głęboki patriotyzm, który dla wszystkich Polaków stanowi wzorzec umiłowania Ojczyzny!