Wykonawca zapory elektronicznej wzdłuż granicy z rosyjskim kaliningradzkim w tym tygodniu zacznie zwozić potrzebne materiały na miejsce budowy. Ruszyły już prace nad stworzeniem Centrum Nadzoru w Kętrzynie.

Jak poinformowała rzeczniczka Straży Granicznej, por. Anna Michalska, w komendzie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie ruszyły prace nad Centrum Nadzoru, do którego będą docierały sygnały z zapory elektronicznej na granicy z Rosją.

We wtorek zapowiedziała też, że jeszcze tym tygodniu zaczną się przygotowania do prac na granicy. Wykonawca zapory, polska firma Telbud, zacznie zwozić na miejsce budowy, wzdłuż granicy z obwodem kaliningradzkim, materiały potrzebne do instalacji. Prace budowlane i konstrukcyjne na granicy mają ruszyć w pierwszej połowie kwietnia.

 

Jak podano, zapora elektroniczna, czyli system kamer i czujników ruchu, zabezpieczy 199 kilometrów długości granicy Polski i Rosji. Swoim zasięgiem obejmie całą lądową granicę między obu państwami, z wyjątkiem odcinka Mierzei Wiślanej. Tam już już od kilku lat granicę chronią urządzenia elektroniczne.

Porucznik Michalska wyjaśniła, że system będzie właściwie taki sam, jak na granicy polsko-białoruskiej. Różnica ma polegać na tym, że tam urządzenia są częściowo zamieszczone na stalowej zaporze fizycznej. Z kolei na granicy polsko-rosyjskiej będzie budowana tylko zapora elektroniczna. Obecnie dodatkowo zabezpiecza ją tymczasowa zapora z concertiny rozstawiana przez wojsko.

Sygnały z zapory będą spływały do Centrum Nadzoru w Kętrzynie. Powstanie ono w komendzie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej. Rzeczniczka SG powiedziała w rozmowie z PAP, że w ruszyły już prace adaptacyjne. Przygotowywane są pomieszczenia, w których funkcjonariusze SG będą w trybie 24-godzinnym pełnili służbę i monitorowali sytuację na granicy. Analogicznie pracuje już Centrum Nadzoru w Białymstoku.

Por. Michalska zapewniła, że wszystko odbywa się w terminie zgodnym z umową, podpisaną w grudniu ub. roku z Telbudem. Na wykonanie wszystkich zaplanowanych w ramach umowy prac zakontraktowana została kwota w wysokości ponad 373 mln zł. Z tego, 42 mln zł zostaną przeznaczone na utwardzenie terenu na wybranych odcinkach granicy.

Dodajmy, że zapora elektroniczna na granicy z Rosją powstaje na podstawie ustawy o budowie zabezpieczenia granicy państwowej, która obowiązuje od 4 listopada 2021 roku. Została uchwalona na wniosek resortu spraw wewnętrznych, w związku z presją migracyjną na granicy polsko-białoruskiej.

Zgodnie z ustawą do tej inwestycji nie są stosowane przepisy odrębne, w tym m.in. prawa budowlanego, prawa wodnego czy prawa ochrony środowiska. Do związanych z nią zamówień nie stosuje się też Prawa zamówień publicznych. Kontrolę nad zamówieniami sprawuje CBA. Ponadto, informacje dotyczące konstrukcji, zabezpieczeń i parametrów technicznych zabezpieczenia są niejawne.

Tymczasowa zapora na granicy z Rosją jest budowana na wniosek Straży Granicznej od początku listopada. Jest złożona z trzech rzędów drutu ostrzowego rozpinanych na słupach wbijanych w ziemię. Siatka ochronna dla zwierząt jest rozpinana przed siatką dla zwierząt.

Latem ub. roku pisaliśmy, że pierwotnie zakładano, że budowa bariery ruszy jeszcze przed końcem 2022 roku. Na początku grudnia rzecznik Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej mjr Mirosława Aleksandrowicz przekazała, że „zapora jest w dalszym ciągu budowana na trzech odcinkach: w okolicach Dubeninek, Gołdapi i na terenie podległym placówce straży granicznej w Górowie Iławeckim”. Podkreśliła, że w niektórych miejscach budowana jest także siatka ochronna dla zwierząt.

PAP / bankier.pl / Kresy.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply