Formalne zarzuty dla Siergieja Tichanowskiego

Inspirator ubiegłorocznych wystąpień społecznych na Białorusi i mąż byłej kandydatki na prezydenta poznał formalne obwinienia ze strony Komitetu Śledczego.

Po dziewięciu miesiącach spędzonych w areszcie tymczasowym Siergiej Tichanowski dowiedział się o co obwiniają go białoruscy śledczy. Tichanowski został obwiniony o organizację masowych zamieszek za co białoruski kodeks karny przewiduje karę do 15 lat pozbawienia wolności. To jednak nie jedyne paragrafy, jakie śledczy wytoczyli przeciwko opozycjoniście.

Tichanowski został również obwiniony o popełnienie przestępstwa opisanego jako “podżeganie do nienawiści społecznej”. Kodeks karny przewiduje za to do 12 lat pozbawienia wolności. Dołożono do tego obwinienia o “organizację przedsięwzięć poważnie naruszających porządek publiczny” zagrożonych karą do trzech lat pozbawienia wolności oraz o “zakłócanie pracy” Centralnej Komisji Wyborczej, za co z kolei może trafić do więzienia lub kolonii karnej na dwa lata.

Białoruski Komitet Śledczy twierdzi przy tym, że Tichanowski “korzystając z kanału Youtube „Strana dlia żyzni” i kanału telegramowego o tej samej nazwie, otwarcie wzywał do przemocy wobec urzędników państwowych i organów ścigania, a swoimi wypowiedziami podżegał do nienawiści i niezgody w narodzie na tle przynależności społecznej”. Śledczy uznali też, że Tichanowski współpracował z “ekstremistami”, którzy przy pomocy serwisu Telegram mieli manipulować społeczeństwem przed ubiegłorocznymi wyborami prezydenckimi. Za “ekstremistyczny” władze Białorusi uznały przede wszystkim kanał na Telegramie Nexta, który prowadzony jest przez białoruskiego opozycjonistę przebywającego w Polsce Sciapana Puciłę, a który w zeszłym roku odgrywał główną rolę w upowszechnianiu informacji o ulicznych protestach na Białorusi.

Wiosną zeszłego roku na ulice białoruskich miast wyszły tysiące obywateli by złożyć podpisy na listach poparcia dla osób, które chcą wystawić swoje kandydatury w przypadających na 9 sierpnia wyborach prezydenckich. Falę wystąpień inspirował w dużej mierze popularny wideoblog prowadzony właśnie przez Tichanowskiego, zarzucający władzom centralnym Białorusi doprowadzenie kraju do kiepskiej sytuacji ekonomicznej, a władzom lokalnych w poszczególnych miejscowościach niegospodarność, nepotyzm i nieliczenie się z mieszkańcami. Wideobloger zapowiadał zarejestrowanie swojej kandydatury w wyborach prezydenckich.

Tichanowski został zatrzymany 29 maja zeszłego roku w Grodnie gdzie organizował kolejny wiec swoich zwolenników. Pretekstem stało się rzekome naruszenie przez opozycjonistę nietykalności osobistej funkcjonariuszki milicji. Nie przerwało to fali manifestacji przeciw obecnemu przywódcy Białorusi. Współpracownicy Tichanowskiego zarejestrowali zaś jako kandydatkę na prezydenta jego żonę Swietłanę. Wśród aresztowanych w sprawie Tichanowskiego są znani białoruscy politycy opozycyjni Mikoła Statkiewicz i Pawieł Siewiaryniec.

naviny.by/kresy.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply