Helsińska Fundacja Praw Człowieka przygotowała poradnik. Instruuje w nim funkcjonariuszy Straży Granicznej, jak nie wykonywać rozkazów.

Od ubiegłego roku na polsko-białoruskiej granicy trwa kryzys migracyjny, wywołany sztucznie przez Białoruskie władze. Codziennie dochodzi do prób nielegalnego przekroczenia granicy. Strona polska zbudowała zaporę, która ma uniemożliwiać nielegalne przekraczanie granicy. Środowiska lewicowo-liberalne uważają, że polskie władze i funkcjonariusze Straży Granicznej łamią prawo, odsyłając nielegalnych imigrantów. W poniedziałek Helsińska Fundacja Praw Człowieka (HFPC) opublikowała poradnik, w którym instruuje Straż Graniczną, jak nie wykonywać rozkazów.

„Helsińska Fundacja Praw Człowieka opracowała krótki poradnik dotyczący obowiązku odmowy wykonania niezgodnego z prawem rozkazu przez funkcjonariuszy i funkcjonariuszki SG” – czytamy na stronie HFPC.

Fundacja twierdzi, że „funkcjonariusze i funkcjonariuszki SG (…) dokonujący zawrócenia cudzoziemca poza granice Polski bez zbadania jego sytuacji, a często także z narażeniem jego życia lub zdrowia, mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności karnej. Powołanie się na wykonywanie rozkazu nie zwalnia od odpowiedzialności, jeżeli funkcjonariusz wiedział o tym, że popełnia przestępstwo”.

HFPC de facto namawia funkcjonariuszy, by odmawiali wykonania rozkazu: „Każdy funkcjonariusz jest zobowiązany odmówić wykonania rozkazu lub innego polecenia, jeżeli jego wykonanie łączyłoby się z popełnieniem przestępstwa. O takiej odmowie funkcjonariusz powinien zameldować pisemnie Komendantowi Głównemu Straży Granicznej z pominięciem zwykłej drogi służbowej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, odmowa wykonania bezprawnego rozkazu nie może się wiązać z negatywnymi konsekwencjami dla funkcjonariusza SG”.

„Poradnik jest elementem szerszej kampanii informacyjnej skierowanej do funkcjonariuszy i funkcjonariuszek SG, pełniących służbę na polsko-białoruskiej granicy. W ramach kampanii HFPC dociera do funkcjonariuszy z informacją prawną. HFPC deklaruje ponadto zapewnienie pomocy prawnej tym funkcjonariuszom i funkcjonariuszkom SG, których spotkają negatywne konsekwencje służbowe w związku z odmową wykonania niezgodnego z prawem rozkazu” – czytamy.

Zobacz także: Litwa zakończyła budowę zapory na granicy z Białorusią

hfhr.pl / Kresy.pl

1 odpowieź

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz

  1. r2d2
    r2d2 :

    Ciekawe, czyżby rozwiązaniem „problemu” mogła by być deklaracja „nielegalsa” o kraju do którego chce dotrzeć (np. bo w zadeklarowanym kraju przebywa rodzina, znajomi, zna język, cokolwiek) i wtedy taki zadeklarowany przez „nielegalsa” kraj musi przyjąć delikwenta od np. Polski, Litwy, Łotwy, Węgier, Włoch, ITD. Rozumiem że takie rozwiązanie było by zgodne z prawami człowieka i takie rozwiązanie Polska powinna forsować na forum UE i PE.