W ciągu ostatnich trzech dni funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali 10 przemytników imigrantów. Wszyscy są cudzoziemcami. Obcokrajowcy stanowili także ponad 90 proc. zatrzymanych w ubiegłym roku “kurierów”.

W niedzielę zatrzymano w sumie 5 kurierów (3 obywateli Ukrainy, obywatela Kirgistanu i obywatela Mołdawii). Osoby te przyjechały trzema autami po odbiór cudzoziemców, którzy nielegalnie przekroczyli granicę naszego państwa i chcieli nielegalnie dostać na zachód Europy. Zatrzymania miały miejsce w rejonie Czeremchy i Dubiczy Cerkiewnych.

W sobotę zatrzymano z kolei 4 osoby, które podjęły się przewiezienia osób po nielegalnym przekroczeniu granicy polsko-białoruskiej przez Polskę do Niemiec. Obywatela Ukrainy zatrzymali funkcjonariusze z Placówki SG w Dubiczach Cerkiewnych. Z kolei funkcjonariusze z Placówki SG w Narewce zatrzymali 2 obywateli Turcji. Funkcjonariusze z Placówki SG w Białowieży zatrzymali obywatela Gruzji.

W piątek zatrzymano obywatela Ukrainy. Mężczyzna w okolicach Hajnówki próbował odebrać grupę, która przedostała się do Polski wbrew obowiązującym przepisom.

Od początku roku zatrzymano już 44 osoby zaangażowane w ten nielegalny proceder.

Zatrzymanym kurierom za pomocnictwo w organizowaniu innym osobom przekraczania wbrew przepisom granicy grozi kara do lat 8 więzienia. Wobec wszystkich cudzoziemców zatrzymanych za pomocnictwo, a do tej pory przebywających legalnie w Polsce zostaje równolegle wszczęte postępowanie administracyjne w celu wydania decyzji zobowiązującej do powrotu do kraju pochodzenia. Otrzymają również zakaz wjazdu do państw obszaru Schengen od 5 do 10 lat.

Przeczytaj: Kolejny “kurier” nielegalnych imigrantów zatrzymany. Obywatel Afganistanu przewoził ich w bagażniku

Zwracaliśmy uwagę, że obcokrajowcy stanowili ponad 90 proc. osób zatrzymanych w ubiegłym roku za pomoc przy nielegalnym przekraczaniu granicy (art. 264. § 3. kodeksu karnego) – wynika z danych SG.

Wśród przemytników dominowali Ukraińcy (416) i Gruzini (111). Na kolejnych miejscach znaleźli się obywatele: Białorusi (60), Uzbekistanu (49), Łotwy (42), Mołdawii (34), Turkmenistanu (32), Syrii (26) i Tadżykistanu (14). W przypadku pozostałych narodowości odnotowano pomniejsze liczby.

Podobnie wyglądała sytuacja w 2022 roku. Cudzoziemcy stanowili wówczas 90 proc. zatrzymanych w związku z art. 264. § 3. kodeksu karnego. Wśród zatrzymanych także najwięcej było Ukraińców i Gruzinów.

Rok wcześniej, w 2021 r., wśród zatrzymanych “kurierów” było prawie 90 proc. obcokrajowców. Wtedy również obywatele Ukrainy i Gruzji stanowili najliczniejsze grupy.

podlaski.strazgraniczna.pl / Kresy.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply