Dziś, w dniu 2 maja, obchodzimy w Polsce Dzień Flagi Rzeczpospolitej oraz Dzień Polonii i Polaków poza Granicami.

W wygłoszonym w czwartek 2 maja przemówieniu prezydent Andrzej Duda zaznaczył, że dzisiejsze święto jest także podziękowaniem dla Polaków i Polonii ze strony Rzeczpospolitej za ich wkład w wolną, suwerenną, niepodległą Polskę oraz za ich pamięć o Polsce. Podziękował wszystkim, którzy przechowali pamięć o Polsce i polskość w swoich sercach i rodzinach, bardzo często przez pokolenia.

„Proszę, żebyście Państwo – wróciwszy do swoich krajów, wróciwszy do swoich wspólnot w krajach, w których na co dzień mieszkacie, w których realizujecie swoje sprawy zawodowe, swoje życie zawodowe, ale w których właśnie prowadzicie tę działalność, z powodu której wręczyłem dzisiaj i odznaczenia, i flagi państwowe – żebyście przekazali od nas z Warszawy, z Polski serdeczne podziękowania przede wszystkim tym, którzy z Państwem działają na co dzień, tym, którzy z Państwem pracują; podziękowanie za pamięć o Polsce, podziękowanie za pamięć o polskiej tradycji, historii, o polskiej kulturze, za jej krzewienie, za jej przekazywanie, za jej umacnianie, za pamiętanie o Polakach, za wystawianie Polsce dobrego świadectwa poza granicami, za pokazywanie, że człowiek pochodzenia polskiego, Polak jest dobrym obywatelem, jest dobrym sąsiadem; za uczenie dzieci, za wychowywanie kolejnych pokoleń, za budowanie więzów gospodarczych, za budowanie więzów pomiędzy grupami zawodowymi, za wszystko to, co na co dzień dla polskości, dla Polski, dla Polaków czynicie Państwo tam, gdzie wykonujecie swoją działalność. Dziękuję za to z całego serca” – powiedział prezydent.

Ponadto, Andrzej Duda podziękował również „za promowanie Polski”, co zwłaszcza obecnie „jest Polsce ogromnie potrzebne”.

Z okazji dzisiejszego święta „Wilnoteka” zamieściła nagranie z życzeniami dla wszystkich Rodaków i z pozdrowienia z Wilna, Wileńszczyzny, ale też z Dyneburga (dawnych Inflant Polskich), przygotowane specjalnie przez młodzież z wileńskiej filii Uniwersytetu w Białymstoku, dzieci z Przedszkola “Bajka” w Solecznikach, a także polityków AWPL-ZChR oraz prezesów Związku Polaków na Litwie oraz Związku Polaków na Łotwie.

Według danych MSZ poza granicami Polski mieszka około 20 mln osób narodowości polskiej i polskiego pochodzenia. Są to osoby, które wyjechały z kraju lub urodziły się poza Polską, ale poczuwają się do polskiego pochodzenia i związków z polskością, jak potomkowie emigrantów z XIX wieku i uchodźców uciekających przed wojnami oraz kolejne pokolenia Polaków, którzy pozostali na Kresach lub w głębi Związku Sowieckiego, czy byli opozycjoniści antykomunistyczni z rodzinami i emigranci zarobkowi, którzy wyjechali z Polski po 1989 roku.

Na Litwie, gdzie Wileńszczyzna także wschodził w skład II Rzeczpospolitej, zamieszkuje 183 tys. Polaków. Społeczność ta odznacza się nadal dobrą znajomością języka polskiego oraz używaniem go w skupiskach ich zwartego zamieszkania. W samym Wilnie Polacy nadal stanowią 15 proc. ludności, a w jego okolicach 46 proc. Natomiast w rejonie solecznickim 76 proc. Polaków stanowi większość.

Czytaj także: Polacy trwają na Litwie, choć jest ich nieco mniej – wyniki spisu ludności

Zobacz: Dzień Polonii i Polaków za Granicą – w Wilnie obchodzone będzie szczególnie uroczyście

Na Ukrainie przed kilkoma laty żyło oficjalnie niecałe 150 tys. Polaków, przy czym osób polskiego pochodzenia jest tam szacunkowo co najmniej kilka razy więcej. Inaczej niż na Białorusi i Litwie, Polacy z Ukrainy żyją jednak w znacznym rozproszeniu i jedynie w kilku małych miejscowościach stanowią większość mieszkańców.

Przypomnijmy, że według oficjalnych danych najwięcej rdzennych Polaków, zamieszkujących na swoich ziemiach z dziada pradziada mieszka obecnie na Białorusi. Spis powszechny zorganizowany przez władze tego państwa w 2019 r. wykazał, że jest ich 287 tys. Wielu ekspertów uważa jednak, że w ramach systemu politycznego Białorusi liczba ta może być znacząco zaniżona. W jednym z rejonów Białorusi – rejonie werenowskim – Polacy stanowią aż 76 proc. ludności.

Na Kresach nie II ale I Rzeczpospolitej zamieszkują natomiast Polacy na Łotwie. Zgodnie z wynikami spisu z 2011 r. jest ich 44 tys. Stanowią 15 proc. mieszkańcow miasta Dyneburg, ale zamieszkują też w stolicy tego kraju Rydze.

prezydent.pl / wilnoteka.lt / Kresy.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply