W nocy ze środy na czwartek Senat wprowadził do tzw. tarczy antykryzysowej 3.0 łącznie 78 poprawek, jednocześnie wykreślając część przepisów przyjętych przez Sejm. Dotyczy to m.in. „przepchniętych” przez PiS, wzbudzających kontrowersje zapisów ws. budowy w Polsce sieci 5G.

Zgodnie z założeniami, trzecia wersja tarczy antykryzysowej, czyli tzw. tarcza 3.0, ma przeciwdziałać negatywnym skutkom gospodarczym i społecznym epidemii koronawirusa. Ustawa w tej sprawie jest obecnie procedowana w Senacie, gdzie wprowadzono do niej kilkadziesiąt poprawek.

W ramach tych poprawek, senatorowie zdecydowali o wykreśleniu znacznej części artykułów, które ich zdaniem wykraczały poza materię omawianej regulacji prawnej, nie mając bezpośredniego związku z zapobieganiem skutkom epidemii. W związku z tym, Senat wykreślił z tarczy m.in. zapisy zmieniające zasady powoływania prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, w tym pozbawiające Senatu wpływu na obsadę tego stanowiska. Usunięto też przepisy w zakresie ustawy o dowodach osobistych, które miały rozszerzać dostęp do danych osobowych z bazy PESEL, a także zapisy nakładające na przedsiębiorców starających się o wsparcie lub zwolnienia obowiązek dostarczania nowych danych dotyczących m.in. wykonywanego zawodu.

 

Jednocześnie, senatorowie wprowadzili inne poprawki, jak podniesienie wysokości zasiłku dla bezrobotnych do 1800 zł i możliwość przyznania takiej zapomogi osobom poprzednio zatrudnionym w innym państwie członkowskim UE. Inna poprawka dotyczy wydłużenia czasu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego na czas epidemii. Przepisy te mają dotyczyć także osób, które są objęte przepisami ubezpieczenia społecznego rolników. Ponadto, wprowadzono zapisy przewidujące m.in.: zwolnienie z podatku VAT darowizn i zakupów sprzętu dla placówek służby zdrowia ze środków pochodzących ze zbiórek publicznych, zawieszenie reguły wydatkowej dla jednostek samorządu terytorialnego w latach 2020–21, objęcie wsparciem finansowym firm autobusowych.

Za podjęciem nowelizacji tarczy 3.0. głosowało 95 senatorów, natomiast jeden się wstrzymał.

Odnośnie wykreślenia zapisów zmieniających zasady powoływania prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, przypomnijmy, że już wcześniej senacka komisja wykreśliła z projektu tzw. tarczy 3.0 „przepchnięte” przez PiS, wzbudzające kontrowersje zapisy odnoszące się do budowy w Polsce sieci 5G.

Jak informowaliśmy, w ramach tzw. tarczy 3.0 PiS „przepchnął” przepisy uniemożliwiające dokończenie aukcji na budowę sieci 5G w Polsce. Dotyczą one przerwania pierwszej aukcji 5G, usunięcia niewygodnego szefa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) oraz możliwości unieważnienia aukcji pod wpływem opinii Kolegium ds. Cyberbezpieczeństwa, w skład którego wchodzą m.in. przedstawiciele służb specjalnych. Zmian tych broniło Ministerstwo Cyfryzacji, choć wcześniej wiceminister Wanda Buk przekonywała w imieniu resortu, że obecną aukcję 5G należy dokończyć. Kilka dni później całkowicie zmieniła stanowisko.

Według „Rzeczpospolitej”, w Senacie skreślono przepisy modyfikujące sposób powołania prezesa UKE oraz poselską wrzutkę, która skracała kadencję obecnego szefa Urzędu, Marcina Cichego. Ponadto, usunięto też proponowane przez rząd zmiany w krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, zgodni z którymi tzw. kolegium ds. cyberbezpieczeństwa miałoby opiniować zapisy dotyczące bezpieczeństwa sieci zaproponowane przez UKE wprowadzone do treści rezerwacji częstotliwości wygranych w aukcji.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

Przypomnijmy, że zgodnie w poprawkami zgłoszonymi w końcu kwietnia przez posła PiS Andrzeja Kosztowniaka na komisji sejmowej, projekt zakładał odwołanie szefa UKE, powoływanego na 5-letnią kadencję, w ciągu 14 dni od wejścia ustawy w życie. Kolejna zgłoszona przez niego poprawka, przyjęta przez komisję głosiła, że „nowe przepisy dotyczące wymagań bezpieczeństwa w dokumentacji postępowania selekcyjnego mają zastosowanie do ogłoszonych przed dniem wejścia w życie ustawy przetargów, konkursów i aukcji”. Ma to oznaczać, że czeka nas nowa aukcja 5G, ale z nowymi wymaganiami dotyczącymi cyberbezpieczeństwa.

Zdaniem gazety, wiele wskazuje na to, że poprawki Senatu dotyczące budowy sieci 5G w Polsce zostaną odrzucone w Sejmie. Miał to sugerować obecny na senackiej komisji przedstawiciel rządu, minister Łukasz Schreiber.

Pod koniec kwietnia pisaliśmy, że w komunikacie Ambasady USA napisano, że Donald Trump podziękował Andrzejowi Dudzie za „twarde stanowisko dotyczące bezpieczeństwa sieci 5G”. Dwa dni wcześniej do projektu rządowego rozporządzenia ws. budowy 5G nieoczekiwanie wprowadzono nowe zapisy, a po kilku dniach nowa wersja zniknęła ze stron rządowych. Sprawę opisywał wówczas portal WP.pl.

Czytaj więcej: USA ingerowały ws. rozporządzenia o 5G w Polsce? Trump dziękował Dudzie za „twarde stanowisko”

Senat.gov.pl / Kresy.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz