Komitet Wykonawczy Organizacji Wyzwolenia Palestyny wezwał w sobotę władze narodowe Palestyny okupowanej przez Izrael do zerwania współpracy z jego władzami na wszystkich poziomach.

Komitet Wykonawczy OWP rozpoczął swoje obrady w sobotę. W nocy przyjął uchwałę o wezwaniu władz Autonomii Palestyńskiej do “wycofania się” z wszelkiej współpracy z Izraelem. Komitet podkreślił, że władze narodowe Palestyńczyków powinny zakończyć współpracę z Izraelem na na poziomie politycznym, administracyjnym, bezpieczeństwa i ekonomicznym. Według agencji informacyjnej WAFA, przywództwo OWP zaleca władzom Autonomii na nowo “zdefiniować relacje [w dziedzinie] bezpieczeństwa między Palestyńczykami i izraelskim okupantem, i dążyć do uwolnienia Palestyńczyków od Paryskiego Protokołu Ekonomicznego”.

Protokół ten jest częścią II Porozumienia z Oslo, które regulowało po raz pierwszy stosunek miedzy państwem Izrael a narodem palestyńskim na okupowanych przez Izraelczyków terytoriach. Paryski Protokół Ekonomiczny stanowił, że powstała na mocy porozumień z Oslo Autonomia Palestyńska, będzie częścią terytorium celnego Izraela, a jej granica zewnętrzna będzie domeną izraelskich celników. Choć miało to być rozwiązanie tymczasowe na okres 5 lat, wobec nierealizowania przez Izraelczyków warunku zwijania okupacji terytoriów palestyńskich, nadal są one częścią terytorium celnego państwa Izrael.

Komitet Wykonawczy OWP poszedł jednak dalej niż odmowa bieżącej współpracy. Zdecydował “sformować Najwyższy Komitet, który wdroży decyzję Palestyńskiej Rady Centralnej , włączając zawieszenie uznania państwa Izrael, aż nie uzna on Państwa Palestyny w granicach z 1967 roku, odwołując decyzję o anektowaniu Wschodniej Jerozolimy i wstrzymują działania osadnicze [Żydów na okupowanych palestyńskich terytoriach]”.

Radykalne decyzje przywództwa OWP są odpowiedzią na grudniową decyzję prezydenta USA Donalda Trumpa o przeniesieniu amerykańskiej ambasady z Tel Awiwu do Jerozolimy, a więc faktycznym uznaniu tego drugiego miasta za stolicę Izraela. Ruch ten jest sprzeczny z prawem międzynarodowym bowiem kolejne rezolucje ONZ stanowią, że Jerozolima nie jest częścią Izraela, a jego terytorium ogranicza się do granic z 1967 roku. To właśnie w tym roku, po wojnie sześciodniowej, Izrael rozpoczął okupację Wschodniej Jerozolimy, Zachodniego Brzegu Jordanu, Strefy Gazy, a także należących do Syrii Wzgórz Golan, które zresztą bezprawnie anektował.

Organizacja Wyzwolenia Palestyny powstała w 1968 roku w Jerozolimie, od roku 1969 była kierowana przez Jasira Arafata. Przez lata była polityczną reprezentacją narodu palestyńskiego kierująca zbrojną walką w celu całkowitej likwidacji państwa Izrael w Palestynie. W 1988 OWP zdecydowała się jednak na uznanie państwa żydowskiego, ale tylko w jego granicach przewidzianych przez prawo międzynarodowe (granice z 1967 r.). Krok umożliwił rozpoczęcie procesu pokojowego.

W 1994 roku Arafat zawarł z rządem Izraela porozumienia z Oslo, które zakładały utworzenie niepodległego państwa palestyńskiego obok państwa izraelskiego. Izrael do dziś nie zrealizował jego postanowień. Zachodni Brzeg Jordanu nadal jest okupowany przez armię izraelską. Terytorium przyszłej Palestyny kolonizowane jest poprzez, nielegalne w świetle prawa międzynarodowego, osiedla żydowskie. Pod pretekstem zapewnienia bezpieczeństwa tym osiedlom izraelska armia, siły bezpieczeństwa kontrolują w efekcie znaczną część terytorium Zachodniego Brzegu, wzbraniając wręcz Palestyńczykom wstępu na te tereny (patrz mapa). W efekcie władze Autonomii Palestyńskie kontrolują obecnie suwerennie jedynie 3% terytorium Zachodniego Brzegu Jordanu (Strefa A), wspólnie z izraelskimi siłami bezpieczeństwa zarządzają 25% Zachodniego Brzegu. 72% tego terytorium zostają pod wyłączną kontrolą cywilnych i wojskowych władz izraelskich. Wsparcie administracji Trumpa ośmieliło Izraelczyków do nasilenia akcji kolonizacyjnej.

Po faktycznym uznaniu przez Trumpa Jerozolimy za stolicę Izraela, przywódca Autonomii Palestyńskiej Mahmud Abbas zakwestionował możliwość dalszego odgrywania przez Amerykanów roli mediatora w stosunkach palestyńsko-izraelskich. Dał również do zrozumienia, że Izrael “zabił” proces pokojowy.

Mapa: zielona linia – granica terytorium Autonomii Palestyńskiej, granatowa linia – granice Jerozolimy nielegalnie anektowanej przez Izrael, terytorium brązowe – tereny pod wyłączną kontrolą władz palestyńskich, kolor żółty – tereny pod wspólnym zarządem palestyńsko-izraelskim, kolor biały – tereny pod wyłączną kontrolą izraelskiej administracji wojskowej i cywilnej, kolor niebieski – osiedla żydowskie.

AFP/jewishpress.com/Kresy.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply