Projekt złożony w Sejmie w poniedziałek przez PIS przewiduje możliwość głosowania w lokalach wyborczych, lub w trybie korespondencyjnym. Przywrócona zostaje także rola PKW.

Głosowanie będzie odbywać się w lokalach wyborczych, ale każdy kto będzie chciał, będzie mógł wybrać sposób głosowania w trybie korespondencyjnym – powiedział w poniedziałek o założeniach projektu nowej ustawy w kwestii wyborów prezydenckich 2020 Przemysław Czarnek (PIS) – podaje Polska Agencja Prasowa (PAP). Dodał, że przywrócona zostaje także rola Państwowej Komisji Wyborczej (PKW). W poniedziałek projekt został złożony w Sejmie.

W czasie poniedziałkowej konferencji prasowej członkowie klubu parlamentarnego PIS przedstawili założenia projektu ustawy o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego.

“Wybory będą odbywały się normalnie w lokalach wyborczych, będą pracowały obwodowe komisje wyborcze standardowo z tym uwzględnieniem, że każdy kto nie będzie chciał przyjść do lokalu wyborczego, będzie mógł oddać swój głos w sposób korespondencyjny” – oświadczył poseł Czarnek.

“Tym samym wypełniamy większość postulatów, które przez opozycję były przez wiele dni zgłaszane. Przywrócenie pełnej roli PKW i głosowanie tzw. mieszane, to znaczy korespondencyjne na wniosek” – dodał.

Jak pisaliśmy, wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz podkreśliła, że w razie pojawienia się nowego kandydata, konieczne będzie ponowne wydrukowanie kart wyborczych. Zaznaczyła także, że obecny wzór musi zostać zaakceptowany przez PKW (projekt przewiduje, że Komisja musi taki wzór zatwierdzić i zlecić drukowanie kart).

Zdaniem ministra, członka Rady Ministrów Łukasza Schreibera, projekt ma kompromisowy charakter. Daje możliwość powszechnego głosowania, zarówno w lokalach wyborczych, jak i w trybie korespondencyjnym.

“Projekt wychodzi na przeciw oczekiwaniu opozycji i zakłada przywrócenie w pełni roli PKW w tym procesie” – oświadczył Schreiber.

Zwrócił uwagę, że kandydaci na prezydenta nie mieli możliwości wzięcia udziału w wyborach 10 maja “nie ze swojej winy”.

“Trzeba uznać, i to proponujemy w projekcie ustawy, by komitety wyborcze mogły bez konieczności zbierania kolejnych podpisów zgłosić swoje kandydatury na oświadczeniu” – dodał.

PAP podaje, że zaznaczył jednak, że najbezpieczniejszą formą głosowania są wybory korespondencyjne. Powołał się w tym zakresie na rekomendację ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego.

Podkreślił, że liczy na konstruktywną i szybką pracę w Sejmie i Senacie.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

“Słysząc deklaracje klubów i partii opozycyjnych, które, jak rozumiem, są naprawdę tym razem zainteresowane, by przyjąć ustawę, która pozwoli przeprowadzić wybory prezydenckie, liczymy na partnerską współpracę w ciągu najbliższych dni” – powiedziała wicepremier Jadwiga Emilewicz.

Zaznaczyła, że ma nadzieję, iż opozycja poprze ten projekt.

“Jesteśmy przekonani, że jest to dobry projekt, akceptowany przez ekspertów i chcielibyśmy, by jak najszybciej wypełnił próżnię legislacyjną, jaką w istocie mamy” – dodała.

Podkreśliła, że “w ciągu 14 dni od ogłoszenia niedzielnej decyzji PKW w Dzienniku Ustaw marszałek Sejmu wyznaczy termin wyborów, przypadający w ciągu 60 dni od dnia zarządzenia wyborów”.

PAP przypomina, że PKW uznała w niedzielnej uchwale, że w wyborach 10 maja br. nie było możliwości oddawania głosów na kandydatów. Jest to równoznaczne z brakiem możliwości głosowania z powodu braku kandydatów. Marszałek Sejmu ma więc na zarządzenie nowych wyborów od chwili publikacji uchwały 14 dni.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki (PiS) poinformował dziennikarzy po poniedziałkowym posiedzeniu Prezydium Sejmu i Konwentu Seniorów, że Sejm zajmie się projektem ustawy we wtorek o 12.

Podkreślił, że być może projekt będzie już wówczas głosowany.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

Projekt zakłada m.in. możliwość głosowania korespondencyjnego. Aby z niej skorzystać wyborca musi zawiadomić komisarza wyborczego za pośrednictwem urzędu gminy. Głosowanie w takim trybie będzie wyłączone “w przypadku głosowania w odrębnych obwodach głosowania utworzonych m.in. w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej, domach studenckich lub zespołach domów studenckich, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz w obwodach głosowania utworzonych na polskich statkach morskich, a także w przypadku udzielenia przez wyborcę niepełnosprawnego pełnomocnictwa do głosowania”.

Projekt zakłada też, że w celu wzięcia udziału w wyborach korespondencyjnych wyborca musi “powiadomić komisarza wyborczego za pośrednictwem urzędu gminy do 12 dnia przed dniem wyborów, a wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych – do 5 dnia przed dniem wyborów” – czytamy.

Do 12 dnia przed dniem wyborów wyborca przebywający za granicą musi zgłosić chęć głosowania korespondencyjnego konsulowi.

Wyborcy, chcący głosować korespondencyjnie w kraju, otrzymać muszą od urzędu gminy pakiet wyborczy nie później niż 5 dni przed dniem wyborów.

Projekt przewiduje także, że pakiet wyborczy będzie mógł być doręczony do wyborcy przez upoważnionego pracownika urzędu gminy. Wyborca będzie mógł również osobiście odebrać pakiet wyborczy w urzędzie gminy, pod warunkiem, że zadeklarował to w zgłoszeniu zamiaru głosowania korespondencyjnego.

“Kandydaci zarejestrowani przez PKW w wyborach prezydenckich zarządzonych na 10 maja, po ponownym zgłoszeniu zostają uznani za zarejestrowanych kandydatów w wyborach zarządzonych przez marszałka Sejmu w kolejnym terminie” – czytamy.

“Państwowa Komisja Wyborcza określi, w drodze uchwały, wzór karty do głosowania, w tym sposób oznaczenia jej autentyczności, wzór i rozmiar koperty na pakiet wyborczy, koperty zwrotnej, koperty na kartę do głosowania, oświadczenia (o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania – PAP) oraz instrukcji głosowania korespondencyjnego, uwzględniając konieczność zapewnienia tajności głosowania oraz zwięzłości i komunikatywności instrukcji” – zawarto w projekcie ustawy autorstwa PIS.

Zgodnie z projektem, mimo proponowanych wcześniej założeń, wzór karty do głosowania ustala PKW. Komisja wydaje także dyspozycje w kwestii drukowania kart.

Zobacz także: Minister Sasin nie chce ujawnić ile wydał na wybory, które się nie odbędą

pap / rmf24.pl / kresy.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply