Metropolita szczecińsko-kamieński Arcybiskup Andrzej Dzięga we wtorek w Liście do Kapłanów zachęca zdrowych mężczyzn do wstępowania do straży broniących kościoły. Podziękował też wszystkim, którzy bronią świątyń, kapłanów i dzieła Boże.

Jak czytamy w Słowie Księdza Arcybiskupa Metropolity do Kapłanów opublikowanym we wtorek, metropolita szczecińsko-kamieński Arcybiskup Andrzej Dzięga dziękuje wszystkim, którzy zaangażowali się w obronę świątyń, kapłanów i dzieła Bożego.

„Ataki te nie mają charakteru przypadkowego” – oświadczył. „Dlatego też odpowiedź nie może być pozostawiona dowolnej interpretacji Księży. Ponieważ chodzi nie tylko o teren naszego Miasta i diecezji, ale o całą Polskę, proszę wszystkich Księży o jedność w tym działaniu”.

Zobacz też: Bąkiewicz: agresywna lewica robi najazd na stolicę [+VIDEO]

„Naszą pierwszą odpowiedzią na wyżej wspomniane ataki i profanacje jest modlitwa przebłagalna oraz prośba o łaskę nawrócenia i opamiętania sprawców. Każda parafia wybiera przynajmniej jedno popołudnie przebłagalne (a najlepiej codziennie) w dniach od 28 października do 8 listopada. W programie powinna się znaleźć przebłagalna adoracja Najświętszego Sakramentu w świątyni w godzinie Miłosierdzia lub w innej odpowiedniej godzinie do apelu wieczornego włącznie, lub Koronka do Miłosierdzia Bożego na zewnątrz kościoła pod Krzyżem Misyjnym. Można też przeprowadzić jedno i drugie nabożeństwo. Nie ma przeszkód, aby ta modlitwa pokutna była rozpoczęciem lub zwieńczeniem modlitwy za zmarłych” – napisał metropolita szczecińsko-kamieński.

Metropolita nakazał również odmówić modlitwy nowego błogosławieństwa i pokropienie wodą święconą w miejscach, w których doszło do aktów wandalizmu.

Zobacz też: Papież Franciszek wezwał Polaków, by szanowali ludzkie życie

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

„Już teraz gorąco dziękuję wszystkim wiernym świeckim, którzy na wiele sposobów według swoich możliwości starają się ochraniać świątynie, kapłanów i dzieła Boże. Niech Wam Bóg obficie błogosławi. Nie ustawajcie. Z tych względów popieram też w pełni inicjatywę tych Księży Proboszczów, którzy już przystąpili do organizowania Kościelnej Służby Porządkowej. Nazwa może być lokalnie ustalona: Straż Świątynna, Parafialna Służba Porządkowa itp. Mężczyzn dorosłych zachęcam do wstępowania do tej służby. Służba ta podlega bezpośrednio Proboszczowi miejsca, który ustala z nimi sposób ochrony świątyni, z zachowaniem prawa polskiego oraz kanonicznego w celu niedopuszczenia do profanacji, oraz dokumentowania ewentualnych ataków. Podstawową formą czuwania jest modlitwa różańcowa, z możliwością używania wody święconej przez liturgicznie przeszkolonych członków Służby. W każdym przypadku Proboszcz ma mieć imienny wykaz członków Służby, z możliwością udziału również mężczyzn sprawdzonych w wierze, także spoza miejscowej parafii. W czasie pełnionej służby dobrze, gdyby jej członkowie mieli wyraźne oznakowanie np. opaski na rękach w barwach maryjnych, papieskich lub narodowych” – dodawał.

Zwrócił się także wprost do organizatorów i sprawców ostatnich ataków „na życie dzieci oraz na Boży ład w naszej Ojczyźnie”, zachęcał do opamiętania i nawrócenie. Wszystkie te osoby mogą wrócić do Kościoła i odbyć pokutę.

Zobacz też: Poznań: ataki na osoby broniące kościołów [+VIDEO/+FOTO/18+]

Kresy.pl/Kuria.pl

Czytaj kolejny artykuł

Zbierzmy 1000 stałych darczyńców i wyłączmy wszystkie zewnętrzne reklamy na Kresach. Pomóż nam zbudować solidną dziennikarską platformę, publikującą ekskluzywne, wysokiej jakości informacje, opinie i analizy, utrzymującą się wyłącznie dzięki zaufaniu Czytelników.

Kresy.pl są w 100% oddolną obywatelską inicjatywą, nie stoją za nami ani medialne konsorcja, ani rządowe dotacje. Naszym celem jest przeciwstawianie się wszelkim formom manipulacji opinią publiczną w Polsce. W dobie wojny informacyjnej nie ma zadania bardziej palącego niż odpowiedzialne wspieranie zaufanych mediów.

Wyłącz reklamy

Wesprzyj jednorazowo

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz