Dane dotyczące handlu zagranicznego USA w pierwszym półroczu 2019 r. pokazują, że Chiny w rankingu partnerów handlowych Waszyngtonu z pierwszego na trzecie miejsce.

Wojna handlowa rozpoczęta przez Donalda Trumpa przynosi daleko idące skutki. Cła nakładane przez Amerykanów i odwetowe taryfy ustanawiane przez ChRL doprowadziły już do gwałtownego spadku wartości towarów wymienianych między dwoma państwami. Ze statystki amerykańskiej wynika, że wartość dóbr wysłanych do Chin z USA w okresie styczeń-czerwiec spadła o 12 proc. w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Jednak jeszcze bardziej, bo aż o 19 proc. spadła wartość importu z Chin do USA. Ogółem obroty handlowe były w pierwszym półroczu o 14,9 proc. niższe niż rok wcześniej i miały wartość 271,04 miliarda dolarów.

Tak wyraźny spadek obrotów handlowych z Chinami doprowadził do obniżenia się miejsca tego kraju wśród partnerów USA. Po raz pierwszy od 2005 r. Chińczycy nie są wśród nich na pierwszym miejscu. Po raz pierwszy od 30 lat wartość handlu między tymi dwoma państwami zmniejszyła się w stosunku rocznym. ChRL została wyprzedzona jeśli chodzi o wartość obrotów z USA przez Meksyk, ale też przez Kanadę. Oba państwa należą wraz z USA do Północnoamerykańskiego Układu Wolnego Handlu (NAFTA).

Administracja Donalda Trumpa poniosła jednak porażkę gdyż nie osiągnęła swojego celu zrównoważenia handlu z Chinami. Choć obroty z tym państwem zmniejszyły się to saldo jest dla Amerykanów nadal ujemne. Chińczycy sprzedali USA towary o wartości o 316,33 miliarda dolarów większej niż wartość amerykańskich towarów sprzedanych w ChRL.

Konflikt w sprawie handlu między Waszyngtonem a Pekinem rozpoczął się od ubiegłorocznego nałożenia wysokich ceł na chińską stal i aluminium przez administrację Donalda TrumpaChiny szybko odpowiedziały cłami odwetowymi. W ciągu kolejnych miesięcy obie strony nakładały kolejne cła, które podważyły opłacalność eksportu dóbr o wartości setek miliardów dolarów. Spowodowało to znaczny spadek chińskiego eksportu.

wnp.pl/kresy.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply