Docelowo każdy ma wiedzieć, gdzie jest miejsce, do którego jest przyporządkowany w razie zagrożenia – stwierdził Maciej Wąsik, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, w rozmowie z Radiem Plus. Zapowiedział inwentaryzacje takich miejsc.

Podczas rozmowy wiceminister mówił m.in. o zmianach w systemie obrony cywilnej. „Obrona cywilna to także zrządzanie pomieszczeniami, gdzie ludność może się schować w momencie zagrożenia. Przede wszystkim musimy zinwentaryzować nasze zasoby, uporządkować je” — podkreślił.

Miesięczny koszt funkcjonowania portalu Kresy.pl wynosi 22 tys. PLN. Do tej pory zebraliśmy:

3956.49 PLN    (17.98%)
Nr konta: 60 1020 1097 0000 7302 0195 3702
Wspieraj Kresy.pl

Wąsik zapewnił, że państwo wie, ile jest schronów. Jednak, jak dodał, „jeżeli centralizujemy system obrony cywilnej, to musimy zinwentaryzować zasoby, czyli to, co można wykorzystać do celu schronienia”. Stwierdził, że  docelowo każdy ma wiedzieć, gdzie jest miejsce, do którego jest przyporządkowany w razie zagrożenia.

„Od czasów zimnej wojny nie było w Polsce budowanych schronów, zbudowano metro, czy podziemne parkingi, które do takich celów można wykorzystać” — powiedział wiceminister. Nie wykluczył powstania nowych obiektów, ale na razie władze „muszą to przeanalizować”.

CZYTAJ TAKŻE: Schrony w budynkach mieszkalnych – kto powinien płacić za ich utrzymanie?

„Ustawa o ochronie ludności cywilnej zawiera przepisy zabezpieczające m. in. przed niebezpieczeństwami w związku z sytuacją na Ukrainie i infiltracją przez służby” – przekazał w połowie czerwca na konferencji prasowej Jarosław Kaczyński.

Ustawa zakłada również wzmocnienie roli organów administracji publicznej, w tym Prezesa Rady Ministrów, ministra spraw wewnętrznych oraz wojewodów.

Mariusz Kamiński, minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, zauważył, że „są sytuacje w których trzeba natychmiast wykorzystać cały potencjał państwa”. „Do tej pory, od dawna funkcjonuje rządowy zespół zarządzania kryzysowego, ale tak naprawdę to jest opiniodawczy zespół. My chcemy, żeby to był zespół decyzyjny. W takich sytuacjach trzeba uruchomić cały potencjał państwa, całe instrumentarium” – przekazał. Na czele rządowego zespołu zarządzania kryzysowego stoi premier, a jego zastępcą zgodnie z ustawą będzie minister spraw wewnętrznych. W sytuacjach bardziej lokalnych działaniami zarządzać będą Minister Spraw Wewnętrznych i wojewodowie.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

Tak więc organizację obrony cywilnej odpowiadać będzie minister właściwy do spraw wewnętrznych, jako Szef Obrony Cywilnej Kraju (obecnie funkcję tę pełni komendant główny Państwowej Straży Pożarnej). W miejsce likwidowanego Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, odpowiadającego obecnie za zarządzanie kryzysowe, powstanie w strukturach MSWiA Służba Dyżurna Państwa, koordynująca działania organów.

Kamiński zapowiedział zwiększenie wypłat w związku z klęskami żywiołowymi, powołanie Korpusu Ratowników Medycznych, wprowadzenie obowiązkowych kursów pierwszej pomocy w szkołach średnich. Ma powstać także Fundusz Ochrony Ludności o wartości 0,1% PKB (obecnie ok. 3 mld zł). Jak podkreślił minister, będzie to fundusz „niewygasający”, który w przypadku niewykorzystania przechodzi na kolejny rok. Połowa tych środków będzie do dyspozycji MSWiA, a reszta – wojewodów (ok. 90-100 mln rocznie, zależnie od wielkości województwa i liczby ludności). Funduszu nie będą obejmowały przepisy prawa zamówień publicznych.

Z funduszu sfinansowane mają zostać m.in. inwestycje w infrastrukturę bezpieczeństwa. Ma on również być źródłem finansowania budowy opartego o OSP i PSP Krajowego Systemu Ratowniczego (za Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy) oraz programu zakładającego wyposażenie każdej gminy w karetkę, co odbyć ma się w oparciu o zasoby Ochotniczych Straży Pożarnych i Państwowej Straży Pożarnej. Z tych formacji pochodzić ma korpus ratowników medycznych, którzy – jak ujął to Kamiński – będą „zakorzenieni w terenie”.

Dokumentem zająć ma się teraz Rada Ministrów, a do Sejmu trafić ma on po wakacjach. Minister Kamiński liczy na to, że ustawa zostanie uchwalona do końca roku, a od nowego roku władze zaczną wprowadzać w życie jej założenia.

Kresy.pl / radioplus.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz