Ministerstwo Spraw Zagranicznych pragnie podkreślić, że w sprawie obywatela Polski przebywającego w szpitalu w Wielkiej Brytanii, w ramach posiadanych kompetencji i upoważnień podjęło wszelkie możliwe działania na poziomie politycznym, prawnym i konsularnym – poinformował resort w piątek. Głos zabrał także prezes Młodzieży Wszechpolskiej zapowiadając, że jego organizacja podejmie kroki w celu maksymalnego nagłośnienia sprawy.

Sprawę opisywaliśmy na początku stycznia. Dotyczy ona mieszkającego od kilkunastu lat w Anglii mężczyzny w średnim wieku (jego personalia nie mogą być publikowane ze względu na dobro rodziny), który 6 listopada 2020 roku doznał zatrzymania pracy serca na co najmniej 45 minut, w wyniku czego, według szpitala, doszło do poważnego i trwałego uszkodzenia mózgu. W efekcie szpital w Plymouth wystąpił do sądu o zgodę na odłączenie aparatury podtrzymującej życie, na co zgodę wyraziły mieszkający w Anglii żona i dzieci mężczyzny. Przeciwko takiej decyzji wystąpiły mieszkające w Polsce matka i siostra, a także mieszkające w Anglii druga siostra mężczyzny i jego siostrzenica. W sprawie interweniowało także Ordo Iuris. Mimo sprzeciwu w czwartek ponownie odłączono mężczyźnie pożywienie.

Według żony mężczyzny nie chciałby on być podtrzymywany przy życiu w obecnym stanie. Pozostała część rodziny argumentuje, że jako praktykujący katolik zawsze opowiadał się za prawem do życia od poczęcia do naturalnej śmierci i nie chciałby, żeby jego życie zakończyło się w ten właśnie sposób.

Sąd Opiekuńczy orzekł 15 grudnia, że podtrzymywanie życia mężczyzny nie jest w jego najlepszym interesie. Dlatego też odłączenie od aparatury podtrzymującej życie będzie zgodne z prawem, a umierającemu należy zapewnić opiekę paliatywną, by do czasu śmierci zachował jak największą godność i jak najmniej cierpiał.

Szpital w Plymouth skazuje na głodową śmierć tego Polaka, Sławka, odłączając go od aparatury, pozwalając umierać powoli z głodu i pragnienia. Sytuacja odbywa się na bazie orzeczenia sądu, rzekomo nasz rodak znajduje się w stanie uporczywej terapii. Tak wygląda, przepraszam, warzywo? Najgorsze, że Wyspiarze nie chcą nawet pozwolić przewieźć go do kraju by tu kontynuować leczenie… – napisał na Facebooku Ziemowit Przebitkowski, prezes Młodzieży Wszechpolskiej. Przebitkowski zapewnił, że kierowana przez niego organizacja rozpoznaje właśnie najlepsze sposoby działania żeby maksymalnie upublicznić sprawę. Prawdopodobnie zobaczymy się niebawem przed angielską ambasadą – dodał.

W opublikowanym w piątek na stronie MSZ oświadczeniu podkreślono, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych “w sprawie obywatela Polski przebywającego w szpitalu w Wielkiej Brytanii, w ramach posiadanych kompetencji i upoważnień podjęło wszelkie możliwe działania na poziomie politycznym, prawnym i konsularnym przedmiotowa sprawa jest stale monitorowana przez władze Rzeczypospolitej Polskiej, w tym resort spraw zagranicznych oraz Ambasadę RP w Londynie. Wyrażamy zrozumienie, a także solidarność z rodziną polskiego obywatela, która przeżywa teraz bardzo trudne chwile”.

Jak przekazano, “polskie władze, w tym Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Sprawiedliwości i Ministerstwo Zdrowia, od momentu powzięcia wiadomości o sprawie, nieustannie wspierały rodzinę obywatela Polski przebywającego w szpitalu w Wielkiej Brytanii poprzez szereg podejmowanych działań”.

Poinformowano, że MSZ poparło wszystkie wnioski złożone w tej sprawie do instytucji międzynarodowych. Ambasador RP w Londynie oraz polscy konsulowie w Wielkiej Brytanii wykonali wiele czynności wykraczających poza standardowe działania konsularne. Od 23 grudnia 2020 r., to jest od dnia uzyskania wiadomości o sprawie, do chwili obecnej placówka w Londynie pozostaje w stałym kontakcie z rodziną hospitalizowanego w Wielkiej Brytanii i rodziną w Polsce. W przedmiotową sprawę zaangażowani są osobiście Ambasador RP w Londynie i Konsul Generalny.

“Jednocześnie pragniemy z pełną stanowczością podkreślić, że rodzina obywatela Polski przebywającego w szpitalu w Plymouth może liczyć na pełne wsparcie ze strony polskiego MSZ” – zaznaczono.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

Kalendarium działań podjętych przez rząd

W oświadczeniu umieszczonym na stronie polskiego MSZ poinformowano jakie działania w sprawie podjął polski rząd.

23.12.2020 r. na rozprawie brytyjski sąd apelacyjny odrzucił wniosek o dopuszczenie apelacji od wyroku. Na prośbę konsula orzeczenie o możliwości odłączenia od aparatury wraz z uzasadnieniem zostało doręczone drogą mailową jeszcze tego samego dnia.

25.12.2020 r. polska część rodziny zwróciła się do Wydziału Konsularnego z prośbą o interwencję. Konsul podjął niezwłocznie interwencję w szpitalu, informując, że czynione są starania w celu zorganizowania transportu medycznego do Polski i poprosił, żeby szpital rozważył możliwość ponownego podłączenia pacjenta do aparatury.

Na prośbę rodziny z Polski, Ambasador Arkady Rzegocki przekazał list Podsekretarza Stanu Ministerstwa Sprawiedliwości, Marcina Romanowskiego do jego brytyjskiego odpowiednika w  Ministerstwie Sprawiedliwości Wielkiej Brytanii, a następnie, w związku z brakiem reakcji 26.12.2020 r., Ambasador RP ponowił korespondencję skierowaną bezpośrednio do Ministra Sprawiedliwości Wielkiej Brytanii.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

26.12.2020 r. Minister Zbigniew Rau, w porozumieniu z Ministrem Zdrowia, skierował do Ministra Raaba list w ww. sprawie z prośbą o nieodłączanie pacjenta od aparatury i z propozycją transferu pacjenta do Polski – bezpośrednio do Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA. List został za pośrednictwem Ambasady RP w Londynie niezwłocznie przekazany stronie brytyjskiej.

27.12.2020 r. MSZ RP złożyło do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wniosek o zastosowanie środka tymczasowego na podstawie art. 39 Regulaminu ETPC, zobowiązującego Wielką Brytanię do przywrócenia sztucznego odżywiania i nawadniania obywatela Polski, który przebywa po zawale serca w szpitalu na terytorium Wielkiej Brytanii. Wniosek ten został skierowany przez MSZ po uzyskaniu informacji o złożeniu przez rodzinę skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. MSZ zwróciło się też do Trybunału o zobowiązanie Wielkiej Brytanii do wyrażenie zgody na transport pacjenta do Polski lub zbadanie go przez innych specjalistów, wyznaczonych przez rodzinę.

28.12.2020 r.  wniosek MSZ został rozpatrzony negatywnie przez Trybunał oraz odrzucone zostały dwa wnioski o zastosowanie środków tymczasowych wniesione do ETPC przez pełnomocników rodziny.

30.12.2020 r. na wniosek rodziny z Polski, polscy konsulowie wzięli udział w kolejnej rozprawie w Wielkiej Brytanii w charakterze obserwatorów, popierając wnioski o podłączenie pacjenta do aparatury podtrzymującej życie i transfer do Polski. Konsulowie podkreślili, iż strona polska jest gotowa do wszelkiej współpracy, w szczególności transportu lotniczego pacjenta do Polski i zapewnieniu mu opieki.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

31.12.2020 r. konsulowie ponownie wzięli udział w rozprawie w charakterze obserwatorów. Sąd brytyjski uznał, że nie doszło do poprawy stanu zdrowia poszkodowanego, i że brak jest podstaw do zmiany wcześniej zapadłego rozstrzygnięcia. Ponadto, sąd po zapoznaniu się z pismami MS i MSZ oraz stanowiskami zaprezentowanymi przez konsulów w trakcie rozprawy, odrzucił wniosek rodziny z Polski o transfer pacjenta do Polski.

7.01.2021 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka odrzucił skargę rodziny.

11.01.2021 r. odbyła się kolejna rozprawa w sądzie apelacyjnym dot. ww. Sąd II instancji, podobnie jak w pierwszej sprawie, odmówił wyrażenia zgody na złożenie apelacji.

13.01.2021 r. rodzina złożyła kolejny wniosek do ETPC.

13.01.2021 r. MSZ złożyło do ETPC kolejny wniosek o zastosowanie środka tymczasowego na podstawie art. 39.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

13.01.2021 r. ETPC poinformował skarżących o odrzuceniu ich kolejnego wniosku. Tym razem zostało również zamieszczone krótkie uzasadnienie, stwierdzające, że w dniu 7 stycznia br. ETPC stwierdził, że w oparciu o zgromadzone materiały nie stwierdzono jakiegokolwiek wystąpienia naruszenia praw i wolności chronionych Konwencją lub jej Protokołami.

13.01.2021 r. Ambasada RP przekazała wystąpienie Marszałek Sejmu Elżbiety Witek do jej brytyjskiego odpowiednika.

13/14.01.2021 r. drugi wniosek MSZ RP do ETPC został również odrzucony.

Kresy.pl / fakty.interia.pl / gov.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply