Środowiska kresowe zawiadamiają prokuraturę ws. działań dyrekcji SP 10 w Toruniu w związku ze sprawą „Maćka”

Kilkadziesiąt organizacji kresowych i patriotycznych podpisało się pod doniesieniem do prokuratury w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa przez dyrekcję szkoły z Torunia, która skierowała do sądu sprawę 10-letniego „Maćka”. Jego rodzice trafili przed sąd rodzinny po tym, jak ich syn popadł w konflikt z uczniem-Ukraińcem, zwróciwszy mu uwagę za wychwalanie w szkole Stepana Bandery. Zgłaszający uważają m.in., że dyrekcja nie dopełniła swoich obowiązków i chcą ukarania osoby odpowiedzialnej za tolerowanie banderyzmu w szkole oraz spowodowanie sankcji wobec polskiego ucznia.

Zawiadomienie o podejrzeniu popełniania przestępstwa złożył Patriotyczny Związek Organizacji Kresowych i Kombatanckich w Warszawie. Stosowny dokument, datowany na piątek 26 lipca br., złożono do Prokuratora Okręgowego w Toruniu, informując o tym także Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz dyrekcję Szkoły Podstawowej nr 10 w Toruniu. Przypomnijmy, że uczeń tej szkoły, 10-letni „Maciek” zwrócił uwagę ukraińskiemu koledze, że nie powinien wychwalać Stepana Bandery, co doprowadziło do konfliktu między dziećmi, a w końcu do bójki sprowokowanej przez młodego Ukraińca, po której Szkoła Podstawowa nr 10 w Toruniu skierowała sprawę do sądu rodzinnego, zarzucając dziecku nacjonalizm. Obecnie wobec rodziców chłopca toczy się postępowanie o ograniczenie praw rodzicielskich.

W piśmie do prokuratory szef Związku, działacz kresowy Witold Listowski zaznacza, że celem jego organizacji jest „przeciwdziałanie gloryfikacji zbrodniarzy wojennych, odpowiedzialnych za bestialskie mordowanie ludności polskiej na Wołyniu”, a także w Małopolsce Wschodniej i terenach obecnych województwa podkarpackiego i lubelskiego. Powołując się na uzyskane swoimi kanałami informacje twierdzą, że „na terenie Szkoły Podstawowej nr 10 w Toruniu dochodziło do wielokrotnego wychwalania przez ucznia (pochodzenia ukraińskiego) jednego z twórców faszystowskiej ideologii – tzw. integralnego nacjonalizmu ukraińskiego, Stepana Bandery.”

Zaznaczono też, że „tego rodzaju skandaliczne zachowanie dziecka nie spotkało się z żadną reakcją władz szkolnych”, choć było to naruszeniem podstawowych wartości wychowawczych i edukacyjnych. Zdaniem składających zawiadomienie, „tego rodzaju zachowanie wyczerpywało znamiona przestępstwa z art. 256 kk [propagowanie faszyzmu lub innego ustroju totalitarnego – red.] oraz art. 55 ustawy o IPN [zaprzeczanie zbrodniom popełnionym m.in. przez „ukraińskich nacjonalistów”, przy czym TK uznał to sformułowanie za niezgodne z konstytucją, w związku z czym od 23 stycznia zapis ten nie ma mocy prawnej- red.]”.

Autorzy dokumentu są też zbulwersowani tym, że Dyrektor szkoły w Toruniu „zamiast skierować ucznia propagującego banderyzm do właściwego sądu rodzinnego, postąpił w sposób przeciwstawny”, czyli uczynił tak wobec 10-letniego Maćka, który zwrócił mu za to uwagę.

W zgłoszeniu podkreślono, że takie sytuacje „podważają zaufanie do polskiego systemu edukacji oraz budzą olbrzymi niepokój środowisk patriotycznych”, a także uznano, że szkoła najwyraźniej nie wypełnia swoich podstawowych obowiązków.

„W tych okolicznościach jawi się uzasadnione podejrzenie, że Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10 w Toruniu nie tylko nie dopełnił swoich obowiązków (art 231 par. 1 kk) poprzez zaniechanie powstrzymania eskalowania popularyzacji banderyzmu w szkole, ale również przekroczył swoje uprawienia”, kierują do sądu sprawę ucznia, który zareagował na takie zachowanie ze strony kolegi. Wyrażono też zdziwienie, że władze oświatowe tolerują tego rodzaju sytuacje.

Przedstawiciele środowisk kresowych domagają się w związku z tym wszczęcia postępowania przygotowawczego w kierunku ukarania osoby odpowiedzialnej za tolerowanie banderyzmu w szkole oraz spowodowanie sankcji wobec polskiego ucznia, który się temu przeciwstawił. Chcą też wdrożenia działań administracyjnych, np. w drodze wystąpienia prokuratorskiego, mającego na celu zapobieżenie w przyszłości takim sytuacjom.

Pod pismem do prokuratury podpisało się łącznie 39 organizacji kresowych i patriotycznych, których listę zamieszczamy na końcu artykułu.

Jak informowaliśmy wcześniej, sąd opiekuńczy w Toruniu zajmuje się sprawą rodziców chłopca, który zwrócił uwagę ukraińskiemu koledze, że nie powinien wychwalać Stepana Bandery. Szkoła twierdzi, że nie posiada „potwierdzonych informacji”, by chłopiec z Ukrainy mówił coś nt. Bandery. Ponieważ konflikt eskalował do takiego stopnia, że między chłopcami doszło do poważnej bójki poza terenem SP 10 w Toruniu, placówka ta, która wcześniej wyraźnie brała stronę Ukraińca, w marcu br. zwróciła się do sądu. Obecnie toczy się postępowanie o ograniczenie władzy rodzicielskiej wobec rodziców „Maćka” – grozi im nałożenie kuratora. Jak pisaliśmy wcześniej, mecenas Magdalena Majkowska, pracująca jako prawniczka w Centrum Interwencji Procesowej Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, w rozmowie z portalem Kresy.pl przedstawiła kulisy sprawy. Ordo Iuris twierdzi, że to ukraiński uczeń prowokował do konfliktu i oskarża pedagogów o brak reakcji przez długi czas. Dyrekcja szkoły zaprzecza, uznając argumentację dziecka z Ukrainy. Nasz portal zajmuje się tą bulwersującą sprawą na bieżąco.

Przeczytaj: „Szkoła nie reagowała, brała stronę ucznia z Ukrainy”. Ordo Iuris o kulisach sprawy z Torunia
Czytaj także: Dr Zych (Ordo Iuris): zachowanie szkoły z Torunia budzi zasadnicze wątpliwości

Kilka dni temu na płocie Szkoły Podstawowej nr 1o w Toruniu zawisły płótna z wyrazami poparcia dla chłopca. Na płótnach wypisano hasła wyrażające solidarność z Maćkiem, 1o-letnim uczniem tej szkoły, którego rodzice stanęli niedawno przed sądem opiekuńczym na wniosek pracownika szkoły oraz przypominające o ludobójstwie jakie na Wołyniu dokonali na Polaka Ukraińcy z organizacji OUN-UPA.

Pracownicy szkoły sformułowali ten zarzut po tym, gdy doszło do konfliktu między Maćkiem, a uczęszczającym do szkoły uczniem z Ukrainy, zakończonego bójką. Konflikt miał zacząć się na tle historycznym – Maciek zwrócił młodemu Ukraińcowi uwagę, że nie powinien wychwalać przywódcy Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów Stepana Bandery. Według rodziców polskiego ucznia, Ukrainiec zareagował na to agresją i potem wielokrotnie zaczepiał Maćka i opluwał go, między innymi za noszenia ubrań z symboliką „żołnierzy wyklętych”. Według rodziców Maćka to młody Ukrainiec sprowokował bójkę, po której szkoła skierowała sprawę do sądu. Wyniki kontroli przeprowadzonej przez kuratorium potwierdzają jednak, że to uczeń z Ukrainy był stroną prowokującą. Uznano też, że rodzice „Maćka” zasadnie wnieśli skargę na zachowanie nauczyciela, który zastraszał chłopca sądem.

W niedawnym komunikacie Instytutu Ordo Iuris sprecyzowano, że w piśmie szkoły do sądu, zarzucając chłopcu „propagowanie haseł nacjonalistycznych” jako przykład podano m.in. „wyzwiska typu «jesteś banderowcem»”. Ponadto, pismo wskazywało także, bez podania konkretnych dowodów, na rzekome „liczne skargi innych rodziców i uczniów na zachowania” Macieja. Przypomnijmy, że dyrekcja szkoły w przesłanym do mediów oświadczeniu twierdziła, że nie posiada “potwierdzonych informacji, że chłopiec z Ukrainy w jakiejkolwiek sytuacji wypowiadał się na temat Stepana Bandery”. Jednocześnie stawiała młodego Polaka w niekorzystnym świetle, zaznaczając, że powodem skierowania sprawy do sądu były „występujące problemy w jego relacjach z rówieśnikami”.

Instytut Ordo Iuris zaznaczał już wcześniej, że treść oficjalnego oświadczenia SP 10 w Toruniu sugeruje, że to polski uczeń był prowokatorem agresywnych zachowań. Przytacza w tym kontekście pisemne oświadczenie jego wychowawczyni. W dokumencie z końca października 2018 roku podkreślono, że „zachowanie chłopca na zajęciach lekcyjnych nie budzi zastrzeżeń”, a udział w konfliktach z kolegami był zawsze związany z obustronną prowokacją.

„Korespondencja mailowa rodziców ‚Maćka’ ze szkołą potwierdza, że ich syn był prowokowany przez kolegę. W oświadczeniu szkoły nie pojawia się także informacja o zasadnych obawach rodziców o bezpieczeństwo dzieci. W czerwcu tego roku wyszło bowiem na jaw, że młodszy brat chłopca, z którym miał zatarg ‘Maciek’, nosił do szkoły nóż, co spotkało się z reakcją dyrekcji szkoły pominiętą w dzisiejszym oświadczeniu” – podał Instytut Ordo Iuris.

Przeczytaj: Ordo Iuris: stanowisko szkoły z Torunia jest nierzetelne – pomija opinię szkolnego wychowawcy chłopca

Przypomnijmy, że w obronie 10-latka z Torunia stanął poseł Piotr Liroy-Marzec, który wystosował w tej sprawie interpelację do ministra edukacji, a także posłanka PiS Anna Sobecka. Wystosowała ona pisma do kuratora i wojewody kujawsko-pomorskiego. Ponadto, w liście do MEN reżyserka i znana działaczka kresowa Ewa Szakalicka, córka żołnierza Armii Krajowej uważa postępowanie szkoły z Torunia ws. 10-letniego „Maćka” za niedopuszczalne. Według informacji uzyskanych przez portal Kresy.pl, prof. Bogusław Paź z Wrocławia złożył zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez dyrekcję szkoły.

Ostatnio działacz kresowy i inicjator powstania Ronda Obrońców Birczy w Elblągu, Jacek Boki, zainicjował akcję na rzecz wsparcia „Maćka”.

„(…) postanowiłem zainicjować akcję pod nazwą: <<Wyślij kartkę do Maćka z Torunia>>” – ogłosił. Apeluje, by kartki z wyrazami wsparcia dla chłopca i jego rodziców wysyłać poprzez zajmujący się prawnie sprawą Instytut Ordo Iuris, na adres. „Każda kartka wysłana do Maćka będzie dla niego wsparciem w ciężkiej próbie, której zostali poddani on i jego rodzice. (…) Okażmy nasze poparcie dla odważnej postawy małego, polskiego bohatera”.

Lista organizacji, które podpisały się pod doniesienie do prokuratury w sprawie działań szkoły przeciw Maćkowi / Lista Poparcia:
1.Stowarzyszenie Kresowian w Kędzierzynie-Koźlu – Prezes Witold Listowski Kędzierzyn-Koźle
2.Światowy Kongres Kresowian – Prezydent Jan Skalski, Bytom
3.Towarzystwo Miłośników Lwowa – Prezes Danuta Skalska, Bytom
4.Stowarzyszenie Kresowian Ziemi Kłodzkiej – Prezes Tadeusz Szewczyk, Kłodzko
5.Stowarzyszenie Kresowian w Dzierżoniowie – Prezes Florian Kuriata, Dzierżoniów
6.Klub Inteligencji Polskiej – Prezes Krzysztof Lachowski, Warszawa
7.Stowarzyszenie Rodzin Osadników Wojskowych i Cywilnych w Warszawie, Prezes Mieczysław Wójcik
8.Związek Wypędzonych z Kresów Wschodnich w Bytomiu, Prezes Jan Skalski
9.Stowarzyszenie Wspólnota Kresowa w Głubczycach, Prezes Leszek Antoszczyszyn
10.Społeczna Fundacja Pamięci Narodu Polskiego w Warszawie, Prezes Wanda Tymińska-Buczek
11.Stowarzyszenie Kresowian w Korfantowie, Prezes Andrzej Polański
12.Stowarzyszenie Upamiętniania Polaków pomordowanych na Wołyniu w Zamościu, Prezes Janina Kalinowska
13.Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej w Kędzierzynie-Koźlu, Prezes Danuta Lipa
14.Stowarzyszenie „Dobro Ojczyzny” w Raciborzu, Prezes Józef Sadowski
15.Instytut Pamięci i Dziedzictwa Kresowego w Lublinie, Prezes, prof. Włodzimierz Osadczy
16.Kresowe Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze im. Orląt Lwowskich w Żarach, Prezes Józef Tarniowy
18.Stowarzyszenie „Kresy w Pamięci” w Węglińcu, Prezes Alfred Janicki
19.Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Polskich Dzieci Wojny 1939-1945 w Olsztynie, Prezes Romuald Drohomirecki
20.Muzeum Lwowa i Kresów w Kuklówce, Prezes Aleksandra Biniszewska
21.Towarzystwo Miłośników Lwowa w Brzegu, Prezes Alicja Zbyryt
22.Towarzystwo Miłośników Lwowa w Nysie , Prezes Romuald Kotowski
23.Towarzystwo Miłośników Lwowa w Głubczycach, Prezes Edward Wołoszyn
24.Towarzystwo Miłośników Lwowa w Częstochowie, Prezes Adam Kiwacki
25.Głubczyckie Stowarzyszenie Kresowe w Głubczycach, Prezes Justyna Zielińska
26.Związek Piłsudczyków w Rybniku, Prezes płk. pil. Tadeusz Dłużyński
27.Stowarzyszenie „Patriotyczny Kędzierzyn” w Kędzierzynie, Prezes Krzysztof Tyliszczak
28.Towarzystwo Miłośników Lwowa w Żarach, Prezes Krzysztof Kopociński
29.Związek Szlachty RP w Krakowie, Prezes Daniel Potocki
30.Klub Podole Stołecznego Oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa w Warszawie, Prezes Irena Kotowicz
31.Fundacja Pamięci „Wołyń Pamiętamy” w Opolu, Prezes Katarzyna Sokołowska
32.Stowarzyszenie „Rodzina Katyńska” w Kędzierzynie-Koźlu, Prezes Andrzej Mazur
33.Klub Inteligencji Katolickiej w Przemyślu, Prezes Stanisław Szarzyński
34.Wielkopolskie Stowarzyszenie Kresowe w Poznaniu, Prezes Piotr Szelągowski
35.Stowarzyszenie Pamięci Polskich Termopili i Kresów w Przemyślu, Prezes Stanisław Szarzyński
36. Towarzystwo Miłośników Lwowa w Świdnicy, Prezes Antoni Jadach
37.Stowarzyszenie Kresowian w Bielsku-Białej, Prezes Zbigniew Miga
38.Klub Stanisławowian TML w Warszawie, Prezes Małgorzata Nowak
39.Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Opolski w Opolu, Prezes Henryk Wierny

Kresy.pl

3 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply

  1. jaro7
    jaro7 :

    Nie wierzę by prokuratura się tym zajęła,umorzą sprawę,sprawy przeciwko ukraińcom są często umarzane.W konfliktach polsko-ukraińskich wymiar sprawiedliwości najczęściej staje po stronie tych drugich.Ot taka nasza rzeczywistość.