Polska pozostaje krajem przyjaznym dla większości Ukraińców, jednak liczba osób postrzegających nasz kraj w ten sposób spadła z 94% do 79% w porównaniu z 2023 rokiem.

Z badania Rating Group wynika, że Polska pozostaje krajem przyjaznym dla większości Ukraińców, jednak liczba osób postrzegających nasz kraj w ten sposób spadła z 94% do 79% w porównaniu z 2023 rokiem. Jednak odsetek osób uważających Polskę za zdecydowanie przyjazną spadł z 79% do 33%.

Choć Stany Zjednoczone są w dalszym ciągu postrzegane przez większość Ukraińców jako kraj przyjazny, to odsetek tych, którzy twierdzą, że Stany Zjednoczone są zdecydowanie przyjazne, również spadł z 61% w czerwcu do 35%.

Aby opisać swoje obecne postrzeganie tego kraju, ludzie wybrali opcję „raczej przyjazny”.

Ogólnie rzecz biorąc, większość uważa Stany Zjednoczone i Wielką Brytanię (po 81%), Niemcy (80%), Polskę i Litwę (po 79%), Kanadę (78%), Francję (70%) i Japonię (55%) ) za kraje przyjazne Ukrainie.

Zdecydowana większość Ukraińców uważa Rosję (97%), Białoruś (90%) i Iran (75%) za kraje wrogie.

Badanie przeprowadzono w dniach 10-11 lutego 2024 r. Socjolodzy przeprowadzili telefoniczne wywiady z 1000 respondentów w wieku 18 i więcej lat we wszystkich obwodach z wyjątkiem okupowanych terytoriów Krymu i Donbasu oraz obszarów, gdzie nie było wówczas zasięgu telefonii komórkowej.

Wyniki obliczane są na podstawie najnowszych danych Państwowej Służby Statystycznej Ukrainy. Próba jest reprezentatywna pod względem wieku, płci i rodzaju osady.

Błąd reprezentatywności badania wynosi nie więcej niż 3,1%.

Zobacz też: The Guardian: Tylko 10 proc. mieszkańców UE wierzy w zwycięstwo Ukrainy

Według Kijowskiego Międzynarodowego Instytutu Socjologii, Ukraińcy pozostają otwarci na proces negocjacyjny. W maju 2022 r. 59%, a w lutym 2024 r. 72% respondentów zgodziło się z opinią, że Ukraina powinna szukać także dyplomatycznego sposobu zakończenia wojny. Jednocześnie spadła ilość osób wierzących z 35% do 23% , że Rosję można pokonać jedynie środkami militarnymi.

Należy jednak zaznaczyć, że zdecydowana większość Ukraińców, bo aż 73% deklaruje, że jest gotowych znosić wojnę tak długo, jak to konieczne, a dodatkowe 3% jest gotowych znosić ją przez dłuższy okres, np. kolejny rok.

Socjologowie zauważają, że sytuacja nie uległa zmianie od maja 2022 r. Wówczas 71% było skłonnych znosić wojnę tak długo, jak to konieczne, a w grudniu 2023 r. odsetek ten wzrósł do 73%. Takie nastroje obserwuje się we wszystkich regionach.

“Chociaż po prawie dwóch latach zakrojonych na szeroką skalę walk obserwujemy pewien spadek wiary w zwycięstwo Ukrainy, bezwzględna większość Ukraińców w dalszym ciągu zachowuje optymizm. Zatem według stanu na początek lutego 2024 r. ogółem 89% Ukraińców szczególnie wierzyło w Zwycięstwo Ukrainy, 60% z nich było o tym zdecydowanie przekonanych. W maju 2022 r. w Zwycięstwo wierzyło 95%, a z nich 80% było o tym zdecydowanie przekonanych” – czytamy.

Kresy.pl

1 odpowieź

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply