Sondaż przeprowadzony przez Kijowski Międzynarodowy Instytut Socjologii wykazał, że 41% Ukraińców obawia się, że pomoc udzielana Zakarpaciu przez Węgry jest przygotowaniem do aneksji tej krainy.

Ukraiński portal Europejska Prawda zauważył, że w sondażu wykonanym przez Fundację “Demokratyczne Inicjatywy” im. Ilka Kuczeriwa oraz Kijowski Międzynarodowy Instytut Socjologii (KMIS) na zamówienie think-tanku Instytut Środkowoeuropejskiej Strategii 41,4% badanych Ukraińców wyraziło opinię, że pomoc udzielana przez węgierskie państwo obwodowi zakarpackiemu – np. finansowanie szkół czy dotowanie przedsiębiorstw – to “przygotowanie do możliwego przyłączenia tego terytorium do Węgier, aneksji i okupacji”.

19,9% badanych brało węgierską pomoc za dobrą monetę uznając, że jest to “przyjacielska pomoc dla mniejszości węgierskiej na Ukrainie”. 18,4% sądziło, że jest to “przyczynianie się do rozwoju Zakarpacia, o ile takie działania są uzgadniane ze stroną ukraińską”. 20,3% badanych nie miało wyrobionego zdania w tej kwestii.

Wśród respondentów z zachodniej Ukrainy odsetek osób podzielających opinię, że Węgry szykują się do aneksji Zakarpacia, był jeszcze wyższy i wynosił 51%.

Co ciekawe, odpowiadając na inne pytanie sondażu jedynie 15,5% respondentów uznało, że stosunek Węgier do Ukrainy jest wrogi (13,3% – raczej wrogi a 2,2% – bardzo wrogi). Największa grupa badanych (39,1%) uważała, że stosunek Węgier do Ukrainy jest neutralny. 17,3% nie miało w tej kwestii zdania, a pozostali uznawali Węgry za kraj przyjazny.

Pozostałe kraje środkowoeuropejskie wymienione w sondażu (Polska, Słowacja, Rumunia i Czechy) zostały jednak uznane przez ankietowanych za bardziej przyjazne Ukrainie niż Węgry.

Ukraińska Prawda podaje, że Węgry za państwo wrogie uznawali częściej starsi respondenci (w grupie powyżej 50 lat ponad 20%). Wśród osób w wieku 18-29 lat taki pogląd podzielało tylko 5%.

Sondaż został przeprowadzony w dniach 22 października – 12 listopada 2021 roku metodą CATI we wszystkich obwodach Ukrainy kontrolowanych przez rząd w Kijowie. Badaniu poddano 2003 dorosłych mieszkańców kraju.

CZYTAJ TAKŻE: Ambasador Węgier na Ukrainie twierdzi, że jego państwo nie ma roszczeń do Zakarpacia

Kresy.pl / eurointegration.com.ua / dif.org.ua

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply