Nowy kierunek na filii polskiego uniwersytetu w Wilnie

Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie powiększy się o kolejny kierunek. Od przyszłego roku akademickiego filia zacznie przygotowywać pedagogów, co ma duże znaczenie dla miejscowej sieci polskich szkół.

Dyrektor Filii Filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie dr hab. Jerzy Halicki poinformował, że litewska instytucja państwowa Centrum Oceny Jakości Studiów (SKVC) zarejestrowała nowy kierunek studiów jaki na Wileńszczyźnie chce otworzyć polska uczelnia. Jak podkreślił w wywiadzie dla “Kuriera Wileńskiego” Halicki uruchomienie pedagogiki na filii, którą zarządza to odpowiedź na potrzeby funkcjonujących na Litwie szkół z polskim językiem nauczania pracujących na potrzeby wspólnoty zamieszkujących Wileńszczyznę Polaków.

Jak wytłumaczył, wileńska filia UwB będzie kształcić studentów w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej w formie jednolistych studiów magisterskich. Halicki podkreślił, że taka forma przewidziana jest dla studiów pedagogicznych w polskich rozwiązaniach, które zakładają też wysoką proporcję zajęć praktycznych w szkołach.

Naukowiec stwierdził, że uczelnia zaangażuje wielu wykładowców z samej Litwy. Rektor Uniwersytetu w Białymstoku podpisał już umowę z rektorem Uniwersytetu im. Michała Römera w Wilnie.

Halicki wymienił przykładowe przedmioty jakie znajdą się w kursie studiów: metodyka języka litewskiego, historia wychowania na Litwie, struktura szkolnictwa litewskiego, aspekty prawne szkolnictwa litewskiego.

Dyrektor spodziewa się, że studia na tak zdefiniowanym kierunku może wybrać do kilkunastu absolwentów szkół średnich. Przy rekrutacji brane będą pod uwagę wyniki maturalne oraz oceny końcowe z  przedmiotów język litewski i język obcy. W tym roku nie będzie jeszcze brany pod pod uwagę wynik z przedmiotu język polski, ponieważ jak na razie nie można go wybierać na państwowym egzaminie maturalnym. Ma się do zmienić w 2024 r.

Od 2007 r. w Wilnie funkcjonuje Wydział Ekonomiczno-Informatyczny Uniwersytetu w Białymstoku, na którym w ramach studiów licencjackich studenci kształcą się na trzech kierunkach: ekonomii, informatyce i europeistyce, a od 2014 roku również na studiach II stopnia na kierunku ekonomia. Do tej pory studia w wileńskiej filii ukończyło ponad 840 absolwentów. Filia działa obecnie w wynajmowanych lokalach, ale w zeszłym roku rozpoczęła się budowa jego własnej siedziby. Wcześniej, w latach 90 XX władze Litwy nie dopuściły do realizacji idei założenia polskojęzycznej uczelni, wysuwanej wówczas przez lokalnych polskich działaczy i naukowców.

Na Litwie, gdzie żyje około 200 tys. etnicznych Polaków, stanowiących autochtoniczną większość na podwileńskiej prowincji, działa szeroka sieć przedszkoli i szkół nauczających w języku polskim. W zeszłym roku szkolnym w 68 szkołach różnych szczebli z polskim językiem naucznia i ich filiach uczyło się 12 230 uczniów.

kurierwilenski.lt/kresy.pl

 

 

 

 

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply