Sprawdzian pośredni przed maturą z języka polskiego na Litwie

Wiadomo już, że język polski będzie przedmiotem do wyboru na państwowym egzaminie maturalnym na Litwie. Zostanie jednak poprzedzony egzaminem pośrednim.

Na Litwie działają 54 szkoły prowadzące naukę większości przedmiotów w języku polskim i nauczające polszczyzny jako języka ojczystego przedstawicieli 200-tysięcznej wspólnoty Polaków zamieszkujących w tym kraju. Właśnie jej służą wspomniane szkoły, działające na Litwie także w czasach radzieckich. Wiadomo już, że język polski znów stanie się przedmiotem jaki będzie można na Litwie zdać na maturze od 2024 r.. Przyszli uczniowie będą musieli jednak już wcześniej podejść do swoistego egzaminu pośredniego.

Język polski został przez władze Litwy usunięty z katalogu przedmiotów jakie można zdać na państwowym egzaminie maturalnym jeszcze pod koniec lat 90 XX wieku. Przez ponad dwie dekady postulatem organizacji mniejszości polskiej w tym kraju było przywrócenie takiej możliwości. Przez wszystkie te lata, szkoły z polskim językiem nauczania we własnym zakresie organizowały dla maturzystów obowiązkowe egzaminy dla wszystkich uczniów na mocy porozumienia ich, rodziców i kierownictwa szkół. Od 2024 r. język polski będzie do wybrania na maturze jako przedmiot dodatkowy, obok obowiązkowych egzaminów z języka litewskiego i matematyki.

Jak napisał 9 grudnia portal “Kuriera Wileńskiego” oprócz tego wszyscy uczniowie szkół z polskim językiem nauczania będą musieli zdać egzamin z języka polskiego w przedostatniej klasie.

„Ponieważ od 1 września br. w szkołach polskiej mniejszości narodowej realizowany jest zaktualizowany program języka polskiego i literatury, tegoroczni uczniowie III klas gimnazjalnych jako pierwsi zmierzą się ze zmianami w ocenie zewnętrznej, jakie są przewidziane po odnowieniu podstawy programowej. W 2023 r. złożą oni pośredni sprawdzian z języka polskiego i literatury” — portal zacytował wypowiedź Rūty Krasauskienė, dyrektor Narodowej Agencji Edukacji.

Egzaminy te będą obejmować zarówno kompetencje językowe jak i wiedzą o polskiej literaturze. W dodatku wynik uzyskany w czasie tego pośredniego egzaminu zostanie dodany do wyniku uzyskanego na maturze, przez tych uczniów, którzy wybrali go na maturę. Egzamin ten będzie podlegał ocenie zewnętrznej.

Natomiast państwowy egzamin maturalny z języka polskiego i literatury składać się będzie z 2 części: testu i pracy pisemnej. W teście znajdą się pytania teksty literackie i kulturowe. W ramach pracy pisemnej uczeń będzie musiał wykorzystać co najmniej dwa utwory literackie lub kultury, z których co najmniej jeden pochodzić będzie musiał z listy utworów obowiązkowych do poznania. Do interpretacji mogą być zaproponowane teksty z listy rekomendowanych autorów i lektur. Minimalna objętość tworzonego tekstu to 250 słów. Na egzamin przeznaczone będzie 3 godziny.

W nowym systemie zniesiony zostanie wewnętrzny egzamin końcowy z języka polskiego organizowany do tej pory przez szkoły.

Czytaj także: Szkoły polskiej mniejszości wśród najlepszych szkół na Litwie

kurierwilenski.lt/kresy.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply