Konferencja partii Polaków na Litwie

Akcja Wyborcza Polaków na Litwie – Związek Chrześcijańskich Rodzin podsumowała w piątek kolejny rok swojej działalności.

Partia reprezentująca żyjących na Litwie Polaków zorganizowała w piątek Domu Kultury Polskiej w Wilnie, swoją doroczną konferencję. Jak zauważył przewodniczący AWPL-ZChR, europoseł Waldemar Tomaszewski – “Jednym z ważnych momentów tej konferencji jest podsumowanie pracy, ale też nakreślenie planów na przyszłość. Ten rok był mimo wszystko udany dla naszej działalności i naszej społeczności. W tym roku udało się sporo zdziałać. Pozycja AWPL-ZChR wzrosła w samorządach, jak też na arenie centralnej”. Tomaszewski wymieniał w tym kontekście wejście jego partii w skład koalicji rządzącej Wilnem, a także rozmowy z rządzącym Związkiem Chłopów i Zielonych o ewentualnym dołączeniu do koalicji rządzącej całym krajem, po tym gdy opuściła ją partia socjaldemokratyczna. Tomaszewski chwalił się, że żadna partia nie otrzymuje tak wysokiej kwoty z odpisu 1% od podatku co AWPL-ZChR co oznacza według niego, że “ludzie ufają” jego stronnictwu.

Sprawozdanie z działalności na forum litewskiego parlamentu, gdzie AWPL-ZChR ma 8 deputowanych, przedstawiła przewodnicząca jej frakcji parlamentarnej, Rita Tamašunienė. Jak relacjonowała, w 2017 roku członkowie frakcji AWPL-ZChR samodzielnie, z własnej inicjatywy lub wspólnie z posłami z innych frakcji przygotowali i zarejestrowali 46 projektów ustaw i zgłosili 48 projektów noweli do ustaw. Z zarejestrowanych projektów ustaw 11 zostało przez Sejm przyjętych, 7 jest po pierwszym czytaniu, a 9 projektów zostało odrzuconych, pisze czołowy polski portal na Litwie L24.lt. Wśród nich szczególnie podkreślała znaczenie ustawy o przyznawaniu świadczenia pieniężnego na dziecko, wzorowanej na polskim 500+, atakże ustawy o przeciwdziałaniu przemocy wobec dzieci. Tamašunienė mówiła też o skutecznym działaniu na rzecz utrzymania polonistyki na wileńskich uczelniach wyższych, w związku z reorganizacją Litewskiego Uniwersytetu Nauk Edukacyjnych.

Przewodniczący struktur partii w rejonie solecznickim, a jednocześnie mer tegoż rejonu Zdzisław Palewicz mówił przede wszystkim o inwestycjach infrastrukturalnych: zakończeniu renowacji Centrum Kultury w Solecznikach i bursy polskiego Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Solecznikach, finalizacji prac restauratorskich w Pałacu Balińskich w Jaszunach, rozpoczęciu renowacji Domów Kultury w Turgielach, Butrymańcach i Poszkach, restrukturyzację sieci ciepłowniczych. Pozytywną tendencję rozwoju społeczno-ekonomicznego określiły wzrost liczby podmiotów gospodarczych, gospodarstw rolnych, spadek bezrobocia i liczby osób, otrzymujących zasiłki socjalne.

Z kolei mer rejonu wileńskiego Maria Rekść, będąca jednocześnie przewodniczącą lokalnego oddziału partii, ogłosiła, że samorząd zrealizował w nim 48 projektów o łącznej wartości ponad 33,4 mln euro. Podkreślała przede wszystkim sukcesy na płaszczyźnie oświaty, wszystkie szkoły średnie w rejonie wileńskim zostały bowiem zachowane w procesie ustawowej reorganizacji i otrzymały status gimnazjum, a więc szkoły kończącej się maturą. Inwestycje infrastrukturalne to między innymi remonty w 33 szkołach i przedszkolach, w czym pomogły środki finansowe przyznane przez polski Senat. Samorząd inwestował też w sieci ciepłownicze i wodne, infrastrukturę drogową i sportową.

Maria Pucz, prezes struktur partii w rejonie trockim również mówiła o inwestycjach w infrastrukturę szkolną, które udało się przeprowadzić dzięki wsparciu Stowarzyszenia Wspólnota Polska. Wydano na nie łącznie 306 222 euro. Polskojęzyczne Gimnazjum im. Longina Komołowskiego w Połukniu, które było ostatnią polską średnią szkołą w rejonie bez miana gimnazjum, po długoletnich staraniach uzyskało to miano – cieszyła się Pucz.

Także w rejonie święciańskim 5 radnych AWPL-ZChR uczestniczy w koalicji rządzącej tą jednostką samorządową. Jak stwierdził liderujący lokalnemu oddziałowi partii Zbigniew Jedziński, współpraca układa się poprawnie. Rozpoczęto remont Gimnazjum Żejmiana składającego się z klas z polskim i rosyjskim językiem nauczania. Udało się odrzucić plan jego likwidacji poprzez połączenie z miejscowym gimnazjum litewskim. Udało się w końcu przyciągnąć samorządowe środki finansowe rejonu do jego zachodniej części, zamieszkiwanych w większości przez Polaków gmin Maguny i Podbrodzie.

Zbigniew Maciejewski, przewodniczący frakcji AWPL-ZChR miasta Wilna potwierdził, że w centrum zainteresowania radnych partii stała oświata. Udało się umożliwić polskiemu Gimnazjum im. Adama Mickiewicz kompletowanie klas 5, a o podobny status tzw. “długiego gimnazjum” będą ubiegać się, dzięki działaniom radnych partii, polska Szkoła im. Konarskiego, rosyjska szkoła im. A. Puszkina i litewska szkoła na Fabianiszkach. W przedszkolach „Brzózka” i „Gintarelis” powstały grupy polskojęzyczne. Radni AWPL-ZChR chcą forsować w koalicji rządzącej Wilnem korzystną dla spadkobierców formę dokończenia zwrotu własności upaństwowionej w czasach Związku Radzieckiego.

l24.lt/kresy.pl

1 odpowieź

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply

  1. mariusz67
    mariusz67 :

    Największe i najbardziej liczne organizacje Polaków na Litwie to właśnie AWPL-ZCR i ZPL, czyli ramię polityczne i społeczne. Mają długą tradycję i wielki dorobek, demokratyczny mandat z wyboru mieszkańców. Są sprawne organizacyjnie, zjednoczone i mają wypróbowane kierownictwo. Są stawiane za wzór działania organizacjom polonijnym z całego świata. Największym kapitałem tych organizacji są oczywiście ludzie.