Od października ubiegłego roku przebywająca w białoruskim areszcie Andżelika Borys nie odpowiada na wysyłaną do niej korespondencję – alarmuje Znad Niemna, portal Związku Polaków na Białorusi.

Znad Niemna poinformował w czwartek, że przetrzymywana od prawie 10 miesięcy w areszcie prezes Związku Polaków na Białorusi Andżelika Borys przestała odpowiadać na wysyłaną do niej korespondencję. Ostatnia wiadomość, jaką Polacy na Białorusi otrzymali od niej, to podziękowania za życzenia składane z okazji dnia jej urodzin, przypadającego na 18 października.

Podejrzewając, że białoruskie władze mogły odciąć Polaków na Białorusi od kontaktu z Borys, ZPB sprawdziło, czy osoby spoza społeczności polskiej otrzymały jakąkolwiek wiadomość od prezes ZPB. „Wśród odpowiedzi nadesłanych na nasze pytanie nie było żadnej, która potwierdzałaby, iż Andżelika Borys od początku listopada napisała list do kogokolwiek” – czytamy.

Podobny problem nie występuje w przypadku innego aresztowanego działacza ZPB Andrzeja Poczobuta, który odpisuje na kartki i listy. Władze przepuszczają nawet korespondencję pisaną przez niego w języku polskim. Brak kontaktu z Borys nie wydaje się zatem wynikiem działania więziennej cenzury.

Żadnych informacji o Andżelice Borys – ani o toczącym się przeciw niej śledztwie, ani o stanie jej zdrowia – nie udzielają jej adwokaci, ponieważ grozi to utratą prawa do wykonywania zawodu.

Działacze ZPB obawiają się, że w areszcie śledczym w Żodzinie z Andżeliką Borys dzieją się „bardzo złe rzeczy”. Zaznaczają, że nie wiadomo, co jest przyczyną braku aktywności prezes ZPB. Wśród możliwych przyczyn wymieniają znaczne pogorszenie się jej stanu zdrowia oraz skutek kar i restrykcji ze strony więziennej administracji.

Portal ZPB zaapelował do rządu RP, prezydenckich ministrów oraz posłów i senatorów „przyznających się publicznie do przyjacielskich relacji z Andżeliką Borys”, aby podjęli działania w celu wyjaśnienia jej sytuacji.

Andżelika Borys i Andrzej Poczobut zostali aresztowani w marcu ub. roku pod zarzutem podżegania nienawiści na tle narodowościowym i propagowania nazizmu. Chodzi najprawdopodobniej o organizowanie przez ZPB imprez poświęconych „żołnierzom wyklętym”. Białoruska propaganda insynuuje polskiemu podziemiu antykomunistycznemu współpracę z III Rzeszą i dopuszczanie się zbrodni na ludności cywilnej.

Kresy.pl / znadniemna.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz