Jak podawały polskie media, z danych Eurostatu upublicznionych w listopadzie ub. roku wynikało, że wydatki na ochronę zdrowia w Polsce w stosunku do PKB zmalały w 2020 roku i były najniższe w całej Unii Europejskiej. Jednak według danych obecnie dostępnych na stronie urzędu sytuacja przedstawia się zupełnie inaczej.

Jak informowaliśmy, z danych udostępnionych pierwotnie przez Eurostat wynikało, że Polska przeznaczyła najmniej środków (4,8 proc. PKB) na służbę zdrowia w 2020 roku spośród wszystkich krajów UE.

Miesięczny koszt funkcjonowania portalu Kresy.pl wynosi 22 tys. PLN. Do tej pory zebraliśmy:

6704 PLN    (30.47%)
Nr konta: 60 1020 1097 0000 7302 0195 3702
Wspieraj Kresy.pl

Informacja ta była szeroko rozpowszechniana przez media i polityków. Często zestawiano ją z faktem dużej „nadmiernej” śmiertelności w Polsce w czasie pandemii koronawirusa.

CZYTAJ TAKŻE: Business Insider: w 2020 roku umarło w Polsce o 16,5 proc. więcej osób niż rok wcześniej. Powód – brak opieki w czasie pandemii

Warto podkreślić, że stosowane przez Eurostat pojęcie wydatków na „ochronę socjalną i opiekę zdrowotną” to szerokie i mało precyzyjne określenie. Chodzi m.in. o transfery pieniężne lub rzeczowe dokonywane na rzecz gospodarstw domowych i osób indywidualnych przez systemy ochrony socjalnej. Urząd pisze o świadczeniach z tytułu (zaawansowanego) wieku i choroby lub opieki zdrowotnej. To zatem część wydatków na opiekę związaną ze zdrowiem, a nie całość. Eurostat mówił też o wczesnych szacunkach, które stanowią „niewielki podzbiór rocznych danych”.

Polskie Ministerstwo Zdrowia przedstawiło w odpowiedzi własne wyliczenia, wedle których wydatki na służbę zdrowia w stosunku do wzrostu PKB wzrosły do poziomu 5,69% PKB.

Jarosław Rybarczyk, w imieniu rzecznika prasowego resortu, odpowiedział, że „nieuzasadnione jest twierdzenie, że nakłady te spadły, bowiem w roku 2020 nastąpił ich wzrost wg obu powyższych metodologii, w ujęciu nominalnym i w relacji do PKB”.

Jak poinformował przedstawiciel rządu, zgodnie z obowiązującą i stosowaną w trakcie prac budżetowych metodologią liczenia publicznych nakładów na ochronę zdrowia wykonane publiczne nakłady na ochronę zdrowia wyniosły:  w 2019 – 102,6 mld zł, co stanowi 4,51 proc. PKB,  w 2020 – 116,3 mld zł, co stanowi 5 proc. PKB.

Druga z metodologii, na które powołał się Rybarczyk, to metodologia Narodowego Rachunku Zdrowia. Jest ona stosowana przez Główny Urząd Statystyczny w celu przekazania informacji o wydatkach na ochronę zdrowia do organizacji międzynarodowych i służy porównaniom międzynarodowym.  Szczegółowe informacje w tym zakresie opublikowano w informacji sygnalnej GUS 31 sierpnia 2021 roku. Zgodnie z tymi danymi wydatki publiczne na ochronę zdrowia w:  2019 roku wyniosły 106,1 mld zł, co stanowi 4,6 proc. PKB,  2020 roku wyniosły 121,5 mld zł, co stanowi 5,2 proc. PKB.

W obu przypadkach więc wydatki na służbę zdrowia wzrosły.

Tak wyraźne różnice wynikały prawdopodobnie z różnic metodologicznych polskiego Ministerstwa Zdrowia i Eurostatu, którego dane zaprezentowane w listopadzie ub. roku odnosiły się do świadczeń socjalnych z tytułu choroby/opieki zdrowotnej i stanowiły zbiór jedynie częściowo pokrywający się z ogólnymi wydatkami na służbę zdrowia.

Wedle dostępnych obecnie danych Eurostatu, wydatki Polski na służbę zdrowia w odniesieniu do PKB wciąż należały do jednych z niższych w Europie, ale wyraźnie wzrosły – z 4,9% w 2019 roku do 5,4% w roku 2020. Przedstawienie danych z listopada ub. roku jako podstawy do stwierdzenia, że w Polsce zmniejszono wydatki na służbę zdrowia było więc medialnym i politycznym błędem interpretacyjnym. Nieuprawnione są więc twierdzenia pojawiające się w internecie, jakoby Eurostat podał w listopadzie ub. roku nieprawdziwe informacje.

Wydatki na służbę zdrowia w odniesieniu do PKB – dane Eurostatu

Kresy.pl / ec.europa.eu / interia.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz