Polacy niejednoznacznie oceniają wprowadzane przez PIS zmiany w sądownictwie. Z sondażu CBOS wynika, że 30 proc. badanych je popiera, 31 proc. jest przeciw, kolejne 30 proc. częściowo popiera, a częściowo nie.

We wtorek Polska Agencja Prasowa (PAP) poinformowała o badaniu przeprowadzonym przez CBOS. “Stosunek do zmian determinuje przede wszystkim orientacja światopoglądowa badanych, w tym głównie deklarowane poglądy polityczne oraz sympatie partyjne” – zaznaczono w komunikacie.

Na pytanie ankietujących, czy – ogólnie rzecz biorąc – ankietowany popiera zmiany w wymiarze sprawiedliwości wprowadzone przez rządy PiS w poprzedniej i obecnej kadencji, czy też jest im przeciwny? – 30 procent badanych zadeklarowało poparcie dla tych zmian. Kolejne 30 proc. wyraziło jedynie częściowe poparcie. 31 proc. badanych zadeklarowało zdecydowany sprzeciw wobec wprowadzanych zmian, zaś 9 proc. respondentów wyraziło w tej kwestii brak zdania.

Zobacz także: Zaostrza się sytuacja dotycząca polskiego sądownictwa

CBOS poinformował, że “osoby identyfikujące się z prawicą deklarują się w większości jako zwolennicy dokonywanych zmian (63 proc.), badani utożsamiający się z lewicą – jako ich przeciwnicy (64 proc.)”. Zaznaczono także, że “osoby, które określają swoje poglądy polityczne jako centrowe, najczęściej deklarują, że częściowo popierają wprowadzone zmiany, a częściowo są im przeciwne (42 proc.), ale pozostali respondenci z tej grupy częściej zaliczają się do ich przeciwników (34 proc.) niż zwolenników (15 proc.)”.

Według badania, poparcie dla przeprowadzanych w wymiarze sprawiedliwości zmian deklarują najczęściej “osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym (42 proc.), ludzie o miesięcznych dochodach per capita poniżej 900 zł (42 proc.), badani w wieku powyżej 65 lat (45 proc.), mieszkańcy wsi (37 proc.), w tym przede wszystkim rolnicy (47 proc.)”.

Sprzeciw wobec zmian prezentują, według badania, głównie “mieszkańcy dużych ponadpółmilionowych miast (55 proc.), badani z wykształceniem średnim i wyższym (po 38 proc.) i osoby stosunkowo dobrze sytuowane o miesięcznych dochodach per capita od 2500 zł wzwyż (45 proc.), kadra kierownicza i specjaliści (52 proc.) oraz ludzie młodzi: do 24. roku życia (44 proc.), a zwłaszcza uczniowie i studenci (49 proc.).

Zobacz także: Konfederacja: Sądownictwo musi być prawdziwie niezależne, szczególnie od instytucji UE

Jak informuje agencja, ankietowani zostali poproszeni także o wybór trzech określeń, które ich zdaniem najlepiej oddają zachodzące zmiany.

44 proc. badanych oceniło je jako “chaos w sadownictwie”. 33 proc. wybrało “upolitycznienie sądownictwa”. 26 proc. oceniło obecny stan rzeczy jako “naruszenie konstytucji i praworządności”. 24 proc. uznało, że mamy do czynienia z “nagonką na środowisko sędziowskie i represjonowaniem sędziów”.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

Z drugiej jednak strony, 31 proc. badanych wybrało określenie “walka z patologiami w sądownictwie”, 26 proc. “poprawę funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości”, 21 proc. “zwiększenie demokratycznej kontroli nad sądami”. 13 proc. respondentów określiło zachodzące zmiany jako “dekomunizację sądów”.

Jeżeli zaś chodzi o osoby, instytucje i środowiska, w stosunku do których ankietowani wyrażają zaufanie w kwestii omawianego sporu, wynika z sondażu, że nikt nie jest jednoznacznie pozytywnie oceniany.

Jak wskazał CBOS, “stosunkowo największe zaufanie badanych w sporze dotyczącym zmian w sądownictwie budzą prezydent Andrzej Duda oraz Unia Europejska”. Prezydent uzyskał 40 proc. wskazań zaufania przy 45 proc. nieufności. Unia Europejska zaś 36 proc. wskazań zaufania przy 37 proc. nieufności. Jak zaznaczono w komentarzu do badania, “biorąc pod uwagę proporcje deklaracji zaufania i nieufności oraz średnią na skali, stosunkowo dobrze na tle wszystkich uwzględnionych osób i instytucji wypadają premier Mateusz Morawiecki oraz Sąd Najwyższy”. Z kolei partia rządząca odebrała 30 procent wskazań zaufania oraz 52 proc. nieufności.

Jak informuje PAP, według danych przedstawionych w sondażu, najniższym zaufaniem społecznym cieszą się Krajowa Rada Sądownictwa oraz opozycja.  KRS odnotowała 15 proc. wskazań zaufania przy 50 proc. nieufności, opozycja zaś 16 proc. wskazań zaufania przy 56 proc. nieufności.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

“Stosunek do zmian w sądownictwie jest wyraźnie zróżnicowany w zależności od tego, która stacja telewizyjna stanowi główne źródło informacji dla respondenta. Przeprowadzone reformy popiera większość osób wybierających na ogół programy informacyjne i publicystyczne telewizji publicznej, przede wszystkim TVP Info. Krytyczna wobec zmian jest zdecydowana większość zdeklarowanych widzów TVN 24 i blisko połowa śledzących głównie programy informacyjne TVN. Wśród oglądających przede wszystkim Polsat News największą grupę stanowią osoby niejednoznacznie oceniające zmiany w sądownictwie, jednak pozostali widzowie tej stacji zdecydowanie częściej przyjmują je krytycznie niż z aprobatą” – zawarto dodatkowo w komunikacie CBOS.

Badanie zostało przeprowadzone na liczącej 958 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski, w okresie od 6 do 16 lutego br., metodą bezpośrednich wywiadów wspomaganych komputerowo.

Zobacz także: Czy inne państwa mają prawo ingerować w organizację polskiego sądownictwa? 1/3 Polaków uważa, że tak

pap / fakty.interia.pl / kresy.pl

 

 

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply