Karę 10 tys. złotych grzywny Sąd Rejonowy w Działdowie wymierzył przedsiębiorcy, który zatrudniał 78 obywateli Indonezji niezgodnie z przepisami. Agencja pośrednictwa pracy naruszyła przepisy dotyczące zatrudniania cudzoziemców w Polsce.

Straż graniczna poinformowała o sprawie w środę. Kontrola przeprowadzona przez funkcjonariuszy z Placówki SG w Olsztynie wykazała, że obcokrajowcy pracowali nielegalnie. 78 obywateli Indonezji wykonywało swoje obowiązki bez zezwoleń w zakładach produkcyjnych na terenie powiatu działdowskiego

11 kwietnia do W-MOSG wpłynął wyrok uznający właściciela firmy za winnego popełnienia zarzucanych mu czynów. Sąd Rejonowy w Działdowie wymierzył mu karę grzywny w wysokości 10 tys. zł.

Sg informuje, że w I kwartale br. sądy z Warmii i Mazur wymierzyły kontrolowanym pracodawcom grzywny na kwotę 17 500 zł. W analizowanym okresie funkcjonariusze z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej wszczęli 44 kontrole legalności zatrudnienia cudzoziemców. Sprawdzeniem objęto 761 obcokrajowców, 30 osób pracowało niezgodnie z przepisami.

Zobacz także: Zachodniopomorska firma zatrudniała nielegalnie 162 cudzoziemców

Obywatele Ukrainy stanowili 64 proc. spośród kontrolowanych cudzoziemców. Pozostali pracujący nielegalnie to obywatele Białorusi (10 proc.), Bangladeszu (6 proc.), Gruzji (5 proc.). Właściciele firm zatrudniali cudzoziemców bez zezwolenia oraz na innych warunkach niż było to określone w zezwoleniu. Najwięcej nielegalnie pracujących było w branży budowlanej i usługowej (po 30 proc.), w powiatach olsztyńskim, ełckim i ostródzkim.

Zobacz także: Prawie 10 proc. skontrolowanych obcokrajowców na Warmii i Mazurach pracowało nielegalnie

Przeczytaj: Kielecka firma nielegalnie zatrudniała 73 Ukraińców

wm.strazgraniczna.pl / Kresy.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply