Od początku roku, funkcjonariusze z Warmińsko-Mazurskiego OSG kontrolą objęli 4 800 cudzoziemców i stwierdzili, że ponad 470 pracowało niezgodnie z przepisami. 76 % nielegalnie zatrudnionych cudzoziemców na Warmii i Mazurach stanowią obywatele Ukrainy. Ponad 60 % obcokrajowców zatrudnionych było niezgodnie z przepisami przez agencję pośrednictwa pracy – poinformowała Straż Graniczna w piątek.

Funkcjonariusze z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej od 1 stycznia do 31 sierpnia br. wszczęli blisko 155 kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców. Pracodawcy powierzali wykonywanie obowiązków obcokrajowcom bez zezwolenia, na warunkach innych niż wskazane w zezwoleniu lub bez zawarcia odpowiednich umów w formie pisemnej. Naruszenia przepisów  w powierzeniu pracy stwierdzono w branżach pośredniczących w zatrudnianiu – 62% . W budownictwie pracowało nielegalnie 22% cudzoziemców, a branża produkcyjna zatrudniała niezgodnie z przepisami 9%  obcokrajowców.

Najwięcej cudzoziemców pracowało nielegalnie w powiecie olsztyńskim – 31%, ełckim – 14%, nidzickim – 12%.  Natomiast w powiatach: mrągowskim, działdowskim i gołdapskim zatrudnionych niezgodnie z przepisami było po 8% obcokrajowców.

Od początku roku sądy z Warmii i Mazur wymierzyły kontrolowanym wcześniej przedsiębiorcom grzywny na łączną kwotę prawie 150 tys. zł.

Straż Graniczna przypomina, że na przestrzeni ponad 10 lat (od momentu otrzymania przez SG nowych, ustawowych zadań, uprawniających do przeprowadzania kontroli legalności zatrudniania i wykonywania pracy przez cudzoziemców), funkcjonariusze z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej stwierdzili nieprawidłowości w zatrudnianiu cudzoziemców. W związku z tym skierowali wnioski do sądów o ukaranie pracodawców. Wymierzone grzywny opiewały na kwotę 1,2 mln zł.

Przypomnijmy, że w marcu bieżącego roku funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Gorzowie Wielkopolskim ujawnili 78 przypadków, w których agencja pracy powierzyła cudzoziemcom pracę wbrew obowiązującym przepisom.

Na początku lutego funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Medyce ujawnili ponad sto fałszywych oświadczeń uprawniających cudzoziemców do pracy w Polsce. Posłużyli się nimi obywatele Mołdawii i Ukrainy.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

Przypomnijmy, że funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Augustowie podczas kontroli legalności zatrudnienia w jednej z podlaskich agencji pracy wykryli, że na 198 zatrudnionych tam cudzoziemców większość pracowała nielegalnie.

W lipcu ubiegłego roku Straż Graniczna informowała w kwestii danych dotyczących nielegalnie zatrudnionych obcokrajowców w jednym z województw. Podkreślono wówczas, że na 3,1 tys. skontrolowanych od początku roku 2020 w województwie warmińsko-mazurskim obcokrajowców, aż 700 spośród nich zostało zatrudnionych nielegalnie.

We wrześniu 2019 roku Straż Graniczna poinformowała o zatrzymaniu na terenie Małopolski 9 obywateli Ukrainy, którzy pracowali nielegalnie w jednej z małopolskich firm. Funkcjonariusze przeprowadzali kontrolę tej firmy sektora spożywczego w trakcie której wykryli łamanie prawa. Okazało się, że za pośrednictwem firmy „ze wschodniej Polski”, jak napisano na stronie internetowej SG, małopolskie przedsiębiorstwo korzystało z nielegalnej pracy 29 imigrantów z Ukrainy.

strazgraniczna.pl / Kresy.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply