Budynek Urzędu Gminy w Baniach Mazurskich pochodzi z XIX wieku. W ubiegłym tygodniu rozpoczęto prace nad termomodernizacją, co było efektem rozpisanego przez tamtejszych urzędników przetargu na ocieplenie budynku. Unikalne zdobienia były skuwane przez robotników w celu przykrycia budynku warstwą styropianu. Na szczęście budynek Urzędu Gminy został już ujęty w gminnej ewidencji zabytków, o czym poinformował 7 maja Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków.

W wyniku przetargu, który został ogłoszony w grudniu ubiegłego roku, na wykonawcę „Kompleksowej termomodernizacji budynku Urzędu Gminy w Baniach Mazurskich” została wybrana firma PBO Kazimierz Karwowski. Wyceniła ona swoją pracę na 885 600 złotych. W ubiegłym tygodniu pracownicy firmy rozpoczęli prace termomodernizacyjne – poinformował portal „Whitemad”.

Pierwsze fotografie prac, które zostały udostępnione przez miasto, zostały bardzo szybko udostępnione przez internautów. Zdjęcia pokazują, jak skuwane były elementy dekoracyjne frontowej fasady. Zastępuje je warstwa styropianu o grubości 16 cm. Wymienione miało zostać także poszycie dachowe oraz część okien. Prace termomodernizacje z tyłu budynku już się zakończyły.

Zobacz także: Kraków: Deweloper rozebrał kopułę zabytkowego kościoła na terenie inwestycji

źr. Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków

źr. Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

Sprawą zwróciła uwagę Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Siódmego maja odbyło się z jego inicjatywy spotkanie z pracownikami Urzędu Gminy Banie Mazurskie. Jego efektem był nakaz wstrzymania prac. Wszystkie elementy dekoracyjne frontu zostały już niestety zniszczone.

Budynek Urzędu Gminy został już ujęty w gminnej ewidencji zabytków – poinformował 7 maja Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

„Z naszych ustaleń wynika, że wstrzymana inwestycja polegająca na termomodernizacji obiektu z jednoczesnym zniszczeniem jego elewacji jest wynikiem błędu organu budowlanego, który przed wydaniem pozwolenia na budowę nie przesłał do WKZ dokumentacji projektowej w celu jej uzgodnienia (zatwierdzenia w formie postanowienia lub tzw. milczącej zgody).

W dniu dzisiejszym do gminy wysłane zostało zawiadomienie o wszczęciu postępowania ws. wpisu obiektu do wojewódzkiego rejestru zabytków nieruchomych. Na 18.05.2021 r. planowane jest przeprowadzenie oględzin w tej sprawie, co umożliwi wydanie decyzji.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

Zobacz także: Deweloper chce wybudować w mazowieckiej wsi ośmiopiętrowy budynek. Powołuje się na ustawę covidową

Zgodnie z art. 10a. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, od dnia wszczęcia postępowania w sprawie wpisu zabytku do rejestru do dnia, w którym decyzja w tej sprawie stanie się ostateczna, przy zabytku, którego dotyczy postępowanie, zabrania się prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych i podejmowania innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku.

Zakaz, o którym mowa w ust. 1, dotyczy także robót budowlanych objętych pozwoleniem na budowę albo zgłoszeniem, a także działań określonych w innej decyzji pozwalającej na ich prowadzenie” – podaje konserwator.

whitemad / wwkz / Kresy.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz