W ciągu II kwartału tego roku polscy przewoźnicy kolejowi przetransportowali o ponad 10 proc. więcej jednostek kontenerowych niż w analogicznym okresie 2018 roku.

Jak pisze portal WNP.pl, w drugim kwartale 2019 roku polscy przewoźnicy kolejowi przetransportowali około 333 tys. sztuk jednostek (kontenerów i naczep samochodowych). W przeliczeniu na kontener 20-stopowy, to 511 tysięcy TEU. Oznacza to, że w porównaniu z drugim kwartałem 2018 roku liczby te wzrosły odpowiednio o 33 tys. jednostek (o 10,8 proc.) i o ponad 60 tys. TEU (o 13,6 proc.). Łącznie, w kontenerach i naczepach przewieziono ładunki o wadze blisko 4,7 mln ton. Dla porównania, to więcej niż w całym 2010 roku.

Dane te pokazują, że w drugim kwartale 2019 roku przewozy intermodalne miały 7,8-proc. udział w łącznym wolumenie transportu kolejowego. Jeśli mierzyć ten udział pracą przewozową, to wynosi on jeszcze więcej – 11,4 proc., przy średniej UE na poziomie około 17 proc.. Jednocześnie WNP.pl przypomina, że w całym 2017 roku było to 5,4 proc., podczas gdy w 2010 roku – jedynie 1,9 proc.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda.

Przekaż 50 zł

Zwalczaj propagandę.

 

Portal zaznacza, że tendencja ta jest bardzo korzystna, m.in. dlatego, że w kontenerach transportowano różne grupy ładunków – od wysokoprzetworzonych do tych o charakterze masowym. Wzrasta zarazem popularność konteneryzacji ładunków, ponieważ oferuje ona standard znormalizowanych wymiarów kontenerów, co skraca czas obsługi i transportu ładunków. Ponadto, Komisja Europejska widzi w  transporcie intermodalnym szansę na przesunięcie transportu towarów z dróg na kolej, głównie w odniesieniu do transportu na większe odległości.

Według prezesa Urzędu Transportu Kolejowego Ignacego Góry, ważne dla dalszego rozwoju transportu intermodalnego w Polsce m.in. zapewnienie odpowiednich czasów przejazdów. Zaznacza, że „sprawne połączenia mogą wpłynąć na to, że Polska zwiększy swój potencjał jako kraj tranzytowy łączący Wschód z Zachodem”. Podkreśla też konieczność słabo obecnie rozwiniętych połączeń na kierunku północ-południe.

Przeczytaj: PKP Cargo chce otworzyć przedstawicielstwo w Chinach

Czytaj także: Grupa Wyszehradzka chce zbudować kolej szybkich prędkości

Wnp.pl / Kresy.pl
Zbierzmy 1000 stałych darczyńców i wyłączmy wszystkie zewnętrzne reklamy na Kresach. Pomóż nam zbudować solidną dziennikarską platformę, publikującą ekskluzywne, wysokiej jakości informacje, opinie i analizy, utrzymującą się wyłącznie dzięki zaufaniu Czytelników.

Kresy.pl są w 100% oddolną obywatelską inicjatywą, nie stoją za nami ani medialne konsorcja, ani rządowe dotacje. Naszym celem jest przeciwstawianie się wszelkim formom manipulacji opinią publiczną w Polsce. W dobie wojny informacyjnej nie ma zadania bardziej palącego niż odpowiedzialne wspieranie zaufanych mediów.

Wyłącz reklamy

Wesprzyj jednorazowo

1 odpowieź

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz