Według sprawozdania z działalności Polskiej Grupy Zbrojeniowej za 2019 rok, opublikowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym, PGZ odnotowała w ubiegłym roku stratę w wysokości ponad 1,26 mld zł. Grupa zapewnia, że to jednorazowa strata.

Z dokumentu wynika, że w 2019 roku PGZ osiągnęła 366,4 mln zł przychodów ze sprzedaży przy kosztach działalności operacyjnej 352,6 mln zł. Tym samym, zysk ze sprzedaży to 13,8 mln zł. Grupa poniosła jednak stratę na działalności operacyjnej w wysokości 38,3 mln zł, głównie przez odpisy aktualizujące wartość zapasów na kwotę 43,4 mln zł.

Miesięczny koszt funkcjonowania portalu Kresy.pl wynosi 22 tys. PLN. Do tej pory zebraliśmy:

1836.62 PLN    (8.34%)
Nr konta: 60 1020 1097 0000 7302 0195 3702
Wspieraj Kresy.pl

Jednak najbardziej na wynik finansowy Grupy PGZ wpłynęły koszty finansowe w wysokości ponad 1,29 mld zł. Dwie największe pozycje to dwa odpisy. Pierwszy dotyczy aktualizacji wartości udziałów i akcji posiadanych przez PGZ na kwotę 528,7 mln zł. Ma to dotyczyć zasadniczo spółek zależnych od grupy. Drugi to odpis aktualizujący wartość certyfikatów funduszu MARS FIZ, w wysokości 559,7 mln zł. Łącznie, wszystko przełożyło się na 1,267 mld zł straty netto. Zdecydowana większość strat nie wiąże się z bieżącą działalnością, nie wiadomo, czy nie będą mieć wpływu na sytuację Grupy w kolejnych okresach.

 

PGZ otrzymała też zaliczki na realizację niektórych programów w wysokości 1,49 mld zł, głównie na programy Leopard 2PL, Orlik i Pilica.

Przychody ze sprzedaży oraz planowane koszty, związane z działalnością operacyjną, były o 74 proc. niższe od planowanych. Głównym powodem było nierozliczenie do końca ubiegłego roku dużej części nakładów związanych z programami Leopard 2PL i Ratownik.

Pod względem nakładów inwestycyjnych ze środków własnych zaplanowanych na 2020 rok, największą kwotę, 5 mln zł, przeznaczono na „opracowanie projektu płatowca – zaprojektowanie przez podmiot zewnętrzny lub spółkę PGZ platformy powietrznej” dla systemu bezzałogowego. Łączny koszt opracowania platformy powietrznej określono na 10-15 mln zł.

W rozmowie z „Radarem” portalu rp.pl, dyrektor Departamentu Komunikacji i Marketingu PGZ Ilona Kachniarz wyjaśniała, że odnotowana przez Grupę strata wynika ze znacznie obniżonej wyceny walorów grupy MARS, w której PGZ ma większościowe udziały. Chodzi o niezależną wycenę certyfikatów związanego z branżą stoczniową i offshore Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego MARS.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

„Biegli w swym raporcie dokonali znaczącego obniżenia wartości udziałów i akcji spółek zależnych, a także odpisu części udzielonych pożyczek i zobowiązań pozabilansowych” – informuje PGZ, cytowane przez rp.pl. „Strata z wyceny certyfikatów MARS FIZ wyniosła 560 mln zł. Strata z tytułu trwałej utraty wartości udziałów i akcji spółek zależnych wyceniono na 529 mln zł. W sprawozdaniu ujęto także odpis części udzielonych pożyczek i utworzenie rezerw na zobowiązania pozabilansowe w kwocie 201 mln zł”.

Rzeczniczka Grupy przekonuje, że odnotowana strata ma charakter jednorazowy i jest konsekwencją zarówno zdarzeń z 2019 roku, jak również z lat ubiegłych. Zarząd PGZ twierdzi, że strata nie wiąże się z wypływem gotówki i pozostaje bez wpływu na prowadzoną przez grupę działalność operacyjną oraz realizację kontraktów. Jednocześnie, spółka zapewnia, że jej sytuacja się poprawia, a skumulowany zysk ze sprzedaży w pierwszych 9 miesiącach tego roku wynosi 353,1 mln zł, w porównaniu z 248,2 mln w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Według „Rzeczpospolitej”, niepokojące wyniki za 2019 rok i brak radykalnej poprawy sytuacji w PGZ stały się podstawą do przyspieszenia reformy spółki. W styczniu 2021 roku Ministerstwo Aktywów Państwowych zamierza przeprowadzić zmiany, przede wszystkim radykalne odchudzenie i uproszczenie struktur centrali PGZ. Najważniejsze domeny działalności mają trafić do siedmiu najsilniejszych spółek grupy, a oferta eksportowa ma uzyskać wyraźne wsparcie. Rząd zapowiada też cięcia kadrowe w obecnej głównej kwaterze PGZ.

Przeczytaj: MON zapowiada powstanie Agencji Uzbrojenia i prezentuje założenia reformy systemu zakupów dla wojska

Czytaj również: „Rz”: nadchodzi koniec PGZ, zastąpi ją Agencja Uzbrojenia

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

Jakiś czas temu serwis rp.pl podał, że najlepsze wyniki finansowe w 2019 roku zanotowały spółki realizujące wieloletnie umowy z MON. Najlepiej wypadła Huta Stalowa Wola, produkująca ciężki sprzęt artyleryjski (46,7 mln zł zysku za 2019 r., o 25 proc. lepiej niż rok wcześniej), a także warszawski PIT-RADWAR (zysk 34,8 mln zł).

rp.pl / Kresy.pl

1 odpowieź

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz