Węgry: Trwa spór o fundusze norweskie

Węgry nie mają podstaw do podjęcia kroków prawnych przeciwko Norwegii w związku z funduszami norweskimi, poinformowało norweskie MSZ po tym, jak węgierski rząd ogłosił, że rozważa podjęcie kroków prawnych przeciwko skandynawskiemu krajowi – poinformował w piątek Hungary Today.

Węgry nie mają podstaw do podjęcia kroków prawnych przeciwko Norwegii w związku z funduszami norweskimi, poinformowało norweskie MSZ po tym, jak węgierski rząd ogłosił, że rozważa podjęcie kroków prawnych przeciwko skandynawskiemu krajowi – podał w piątek Hungary Today.

Norwegia ogłosiła niedawno, że nie udzieli pomocy finansowej przyznanej Węgrom po tym, jak oba kraje nie doszły do ​​porozumienia, w sprawie którego organizacja obywatelska powinna rozdysponować mniejszą część Funduszy Norweskich przeznaczonych na wsparcie społeczeństwa obywatelskiego. W ten sposób Węgry utraciły dostęp do środków o wartości ok. 215 mln euro, które trzy kraje EOG (Norwegia oraz w znacznie mniejszym stopniu Lichtenstein i Islandia) płacą za dostęp do rynku wewnętrznego UE.

Decyzja wywołała gniewną odpowiedź ze strony rządu, Gergely Gulyás z Kancelarii Premiera, zadeklarował nawet, że „Norwegia jest winna Węgrom te pieniądze”, ponieważ Oslo, mimo że nie jest członkiem UE, skorzystało na swoim uczestnictwie we wspólnym rynku. Rząd Orbána obiecał również podjęcie kroków prawnych w związku z decyzją Norwegii, a później wydał nawet rezolucję, w której Viktor Orbán wezwał minister sprawiedliwości Judit Vargę do zbadania, w jaki sposób można legalnie wyegzekwować roszczenie Węgier o fundusze norweskie.

„Porozumienie z grudnia 2020 r. wyraźnie stwierdza, że ​​program nie może zostać uruchomiony, dopóki nie zostanie wybrany organ odpowiedzialny za przydzielanie środków społeczeństwu obywatelskiemu” – napisało norweskie ministerstwo spraw zagranicznych.

„Osiągnęliśmy również porozumienie z Węgrami dotyczące sposobu wyboru organu zarządzającego dotacjami i że w przypadku nieudanego porozumienia, pozostała część Funduszy EOG i Funduszy Norweskich na lata 2014-2021 nie będzie dostępna dla Węgier. Uważamy, że w tej konkretnej sprawie nie ma podstaw do jakichkolwiek działań prawnych przeciwko Norwegii.”

Norwegia wyraziła również zaniepokojenie niekorzystną pozycją społeczności LGBT i organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz działaniami podjętymi w celu osłabienia praworządności, wolności słowa i wolności prasy.

Według „Politico”, spór w tej sprawie dotyczy tego, jak finansować programy dla obywateli Węgier tak, żeby dystrybucja środków była wystarczająco niezależna od nacisków politycznych. Węgierskim władzom zarzuca się podważanie podstawowych zasad demokratycznych, a w ramach UE są naciski, żeby odciąć Węgry od części środków unijnych.

Spór dotyczy tak naprawdę wydatkowania jedynie 10 proc. całości środków, z puli przeznaczonej na sferę społeczną. Brak porozumienia uniemożliwia jednak wypłatę pozostałej części. Dotyczy to m.in funduszy na działania w ramach polityki klimatycznej.

Przy wypłacaniu swoich grantów, Norwegia, Islandia i Liechtenstein nalegają, aby segment finansowania społeczeństwa obywatelskiego był zarządzany przez podmiot wybrany w ramach otwartego konkursu, w ramach którego kandydaci są weryfikowani pod kątem kompetencji, wiedzy fachowej i zdolności zarządczych.

Kresy.pl/HungaryToday

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply