W okresie dziewięciu miesięcy 2020 roku liczba ludności na Ukrainie zmniejszyła się o 200 tys. ludzi.

Jak poinformowała Państwowa Służba Statystyczna Ukrainy, w ciągu 9 miesięcy tego roku liczba ludności na Ukrainie zmniejszyła się o blisko 200 tys. ludzi. Według stanu na 1 października br., na Ukrainie żyło 41,703 mln ludzi, czyli o 199,1 tys. mniej niż na początku roku.

Od stycznia do września br., na Ukrainie urodziło się ponad 220,6 tys. dzieci, a zmarło ponad 233,2 tys. osób. W tym czasie zanotowano naturalny ubytek ludności na poziomie 206 tys. Dla porównania, w analogicznym okresie ubiegłego roku było to 203,3 tys.

Według ukraińskiej służby statystycznej, na Ukrainę w omawianym okresie sprowadziło się o prawie 7 tys. więcej osób niż z niej wyjechało. W 2019 roku było to ponad 10 tys.

Wskaźnik śmiertelności w 2020 roku w ciągu pierwszych 9 miesięcy był znacząco wyższy niż wskaźnik urodzeń. Średnio było to 52 urodzenia wobec 100 zgonów.

Podane dane dotyczą wszystkich regionów Ukrainy, z wyjątkiem anektowanego przez Rosję Krymu i części Donbasu kontrolowanej przez separatystów.

Według wcześniejszych danych, od stycznia do sierpnia br. liczba ludności na Ukrainie zmniejszyła się od o 178,4 tys., do 41,724 mln ludzi.

W całym 2019 roku ludność Ukrainy zmniejszyła się do 41,9 mln, czyli o 251 tys.

Na początku roku pisaliśmy, że przeprowadzony na Ukrainie elektroniczny spis ludności ujawnił znaczny spadek ludności tego kraju. Na dzień 1 grudnia 2019 żyło tam szacunkowo niespełna 37,3 mln osób, nie licząc Krymu i części Donbasu. To o 4,5 mln ludzi mniej, niż oficjalnie szacowano jeszcze miesiąc temu i o 10 mln mniej, niż w 2001 roku. Zdaniem przedstawicieli rządu, głównymi przyczynami spadku liczby ludności są migracja, a także negatywny trend demograficzny.

Należy przypomnieć, że Państwowa Służba Statystyki Ukrainy poinformowała jesienią ub. roku, że według stanu na 1 września br. liczba ludności tego kraju spadła poniżej 42 mln. Jak pisaliśmy, tego spadku liczby ludności na Ukrainie nie należy wiązać tylko z masową emigracją zarobkową Ukraińców, gdyż bardzo niekorzystny jest także bilans między urodzinami i zgonami. W porównaniu z grudniem 2018 roku, w ciągu ośmiu miesięcy 2019 roku liczba ludności spadła o 177 tys. Bardzo źle przedstawia się też kwestia przyrostu naturalnego, a faktycznie ubytku naturalnego. Oficjalnie, od stycznia do końca sierpnia 2019 r. na Ukrainie zarejestrowano ok. 207,5 tys. urodzeń żywych, a zgonów aż 394,6 tys. Na 100 zgonów przypadają zatem tylko 53 urodzenia żywe. W grudniu ub. roku Państwowa Służba Statystyki Ukrainy oceniała liczbę ludności kraju na ponad 41,7 mln.

Przypomnijmy, że według urzędników ambasady Ukrainy w Polsce, od 2014 roku liczba ukraińskich imigrantów zarobkowych wzrosła pięciokrotnie i obecnie wynosi 1,5 mln osób. Według innych szacunków, w Polsce przebywało na początku tego roku prawie 1,3 mln Ukraińców.

Wyraźne problemy demograficzne Ukrainy są związane z wielką falą emigracyjną po 2013 roku. Informowaliśmy, że ostatnie szacunki ukraińskich ekspertów mówią o ponad 8 mln Ukraińców zaangażowanych w migrację zarobkową. Eksperci uważają, że planowany na przyszły rok spis ludności na Ukrainie może być dla rządzących niemiłą niespodzianką. Organizacja Narodów Zjednoczonych szacuje, że do 2050 roku zaludnienie Ukrainy wraz z Krymem zmniejszy się do nieco ponad 32 mln. Pisaliśmy też, że jak wynika z sondażu agencji Rating, ponad połowa Ukraińców uważa, że największym zagrożeniem dla Ukrainy są masowe wyjazdy jej mieszkańców za granicę.

Przeczytaj: Prawie jedna piąta zdolnych do pracy Ukraińców wyjechała z Ukrainy

Czytaj również: Ukraiński minister: od 2010 roku Ukrainę opuściły prawie 4 mln ludzi

Międzynarodowy Fundusz Walutowy twierdzi z kolei, że w ciągu najbliższych 10 lat Ukraina straci około 15 proc. swojej siły roboczej, a do 2050 prawie jedną trzecią. W celu zrekompensowania strat Ukraińcom proponuje się m.in. podwyższenie wieku emerytalnego i aktywizację zawodową osób starszych, a nawet w średnim wieku.

Unian / Kresy.pl

1 odpowieź

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz

  1. pik
    pik :

    Ostatni spis ludności Ukrainy był 2002r – od tamtej pory nie ma żadnych wiarygodnych danych o stanie liczby ludności Ukrainy. Dane służb granicznych mogą być jedynie szacunkowe. Różne źródła szacują stan populacji od 25 do 35mln ludności – tylko Krym i „niepodkontrolny” Kijowowi Donbas to ok. 5,5mn ludzi (duża część emigrowała do Rosji i na Ukrainę).