Ponad połowa Ukraińców uważa, że największym zagrożeniem dla Ukrainy są masowe wyjazdy jej mieszkańców za granicę – wynika z sondażu agencji Rating. Ewentualność wojny z Rosją na pełną skalę znalazła się na dalszym miejscu.

Ukraińska pracownia sondażowa Rating przeprowadziła badanie, w którym zapytano Ukraińców o to, co uważaj za największe zagrożenie dla swojego kraju. Najwięcej, bo 56 proc. respondentów twierdzi, że jest nim masowy odpływ Ukraińców za granicę.

Około 45 proc. ankietowanych jest zdania, że kluczowymi zagrożeniami dla Ukrainy są pogorszenie sytuacji gospodarczej oraz zubożenie społeczeństwa. 30-40 proc. twierdzi, że główne zagrożenia to ogólne pogorszenie stanu zdrowia narodu (40 proc.), katastrofy ekologiczne (37 proc.), a także wojna z Rosją na pełną skalę (tu ok. 36 proc.), wzrost przestępczości oraz degradacja i wymieranie populacji (po 35 proc.).

W przedziale od 20 do 30 proc. znalazły się odpowiedzi wskazujące, że ważnym zagrożeniem może być ogólny upadek państwa, dewaluacja waluty narodowej – hrywny, anarchia oraz masowe zamieszki (20 proc.). Od 13-17 proc. Ukraińców obawia się wprowadzenia w kraju dyktatury (17 proc.), jak również klęski głosu, międzynarodowej izolacji Ukrainy i terroryzmu (13 proc.).

Według agencji Rating, w ciągu ostatnich trzech miesięcy zwiększył się odsetek osób uważających za ważne zagrożenie kondycję zdrowia w narodzie ukraińskim, katastrofy ekologiczne czy wojnę z Rosją. Za mniej ważne postrzega się zagrożenia dotyczące dewaluacji hrywny czy inflacji.

Badanie przeprowadzono w dniach 19-22 października br. na grupie 2500 respondentów. Margines błędu nie powinien przekraczać 2 proc.

Jak pisaliśmy, ostatnie szacunki ukraińskich ekspertów mówią o ponad 8 mln Ukraińców zaangażowanych w migrację zarobkową. Eksperci uważają, że spis ludności na Ukrainie może być dla rządzących niemiłą niespodzianką. Według danych Ministerstwa Polityki Społecznej Ukrainy, poza granicami tego kraju pracuje długoterminowo aż 3,2 mln obywateli tego państwa.

Przypomnijmy, że według urzędników ambasady Ukrainy w Polsce, od 2014 roku liczba ukraińskich imigrantów zarobkowych wzrosła pięciokrotnie i obecnie wynosi 1,5 mln osób. Według innych szacunków, w Polsce przebywało na początku tego roku prawie 1,3 mln Ukraińców.

Unian / Kresy.pl

1 odpowieź

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply