Na Ukrainie liczba ludności spadła poniżej poziomu 42 mln ludzi – podał ukraiński urząd statystyczny. Bardzo źle przedstawiają się wskaźniki dotyczące ubytku naturalnego, sięgającego już blisko 400 tys.

Państwowa Służba Statystyki Ukrainy poinformowała, że liczba ludności spadła poniżej 42 mln. Według stanu na 1 września 2019 roku na Ukrainie żyło 41,976 mln osób. Oznacza to, że w porównaniu z grudniem 2018 roku, w ciągu ośmiu miesięcy tego roku liczba ludności spadła o 177 tys.

Kresowy Przegląd Tygodnia

Zgoda RODO: Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez FUNDACJA KOMPANIA KRESOWA, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 166 / 0.03, 18-400 Łomża moich danych osobowych przesłanych w niniejszym formularzu w celu otrzymywania informacji drogą elektroniczną.
Możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie, klikając link w stopce naszych e-maili.

Bardzo źle przedstawia się też kwestia przyrostu naturalnego, przy czym w przypadku Ukrainy należy mówić o ubytku naturalny. Oficjalnie, od stycznia do końca sierpnia br. na Ukrainie zarejestrowano ok. 207,5 tys. urodzeń żywych, wobec 226,5 tys. w ujęciu rok do roku. Jednak w ciągu tego czasu na Ukrainie ubyło 394,6 tys. ludności, podczas gdy rok do roku było to 389,6 tys. Oznacza to, że na 100 zgonów przypadają tylko 53 urodzenia żywe. Można powiedzieć, że w tym zakresie zanotowano niewielką poprawę, gdyż jeszcze niedawno na 100 zgonów przypadało na Ukrainie zaledwie 49 żywych urodzeń.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

Co ciekawe, według ukraińskiej służby statystycznej Ukraina odnotowało dodatnie saldo migracyjne. W ujęciu rocznym, na Ukrainę przyjechało o nieco ponad 10 tys. więcej osób, niż z niej wyjechało (niespełna 10,7 tys w ciągu 8 miesięcy tego roku).

Dane te dotyczą całego terytorium Ukrainy, z wyjątkiem Krymu i części Donbasu.

W sierpniu ukraiński urząd statystyczny poinformował, że liczba ludności Ukrainy nieznacznie przekraczała 42 mln. Dane te oznaczały wówczas, że tylko w ciągu bieżącego roku zaludnienie Ukrainy zmniejszyło się o 143,1 tys. osób. Ostatni raz tak mało ludzi mieszkało na obecnym terytorium Ukrainy w latach 60 XX wieku. Z początkiem 2018 r. na jej terytorium żyło jeszcze 42 386 400 ludzi.

Jak pisaliśmy, tego spadku liczby ludności na Ukrainie nie należy wiązać tylko z masową emigracją zarobkową Ukraińców, gdyż bardzo niekorzystny jest także bilans między urodzinami i zgonami.

Były szef MSZ Ukrainy Pawło Klimkin powiedział na początku bieżącego miesiąca, że w ciągu kilku lat na emigracji będzie przebywać już połowa wszystkich Ukraińców. Informowaliśmy, że ostatnie szacunki ukraińskich ekspertów mówią o ponad 8 mln Ukraińców zaangażowanych w migrację zarobkową. Eksperci uważają, że planowany na przyszły rok spis ludności na Ukrainie może być dla rządzących niemiłą niespodzianką.

Organizacja Narodów Zjednoczonych szacuje, że do 2050 roku zaludnienie Ukrainy wraz z Krymem zmniejszy się do nieco ponad 32 mln.

Międzynarodowy Fundusz Walutowy twierdzi z kolei, że w ciągu najbliższych 10 lat Ukraina straci około 15 proc. swojej siły roboczej, a do 2050 prawie jedną trzecią. W celu zrekompensowania strat Ukraińcom proponuje się m.in. podwyższenie wieku emerytalnego i aktywizację zawodową osób starszych, a nawet w średnim wieku.

Unian / Kresy.pl

Czytaj kolejny artykuł
3 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz