Ukraina przyjęła ustawę o dobrowolnej mobilizacji więźniów

Na sesji plenarnej Rada Najwyższa Ukrainy przyjęła ustawę o dobrowolnej mobilizacji niektórych kategorii więźniów.

Jak poinformowały w środę ukraińskie media, na sesji plenarnej Rada Najwyższa Ukrainy przyjęła ustawę o dobrowolnej mobilizacji niektórych kategorii więźniów. Projekt ustawy powstał z inicjatywy ministerstwa obrony Ukrainy i Sztabu Generalnego, a także poparł go ukraiński ministerstwo sprawiedliwości.

Więźniowie chcący się zmobilizować będą mogli na mocy decyzji sądu wcielić się do wojska zgodnie z mechanizmem zwolnienia warunkowego.

Ustalono warunek wstępny: do końca kary pozostały nie więcej niż trzy lata.

Ta kategoria zmobilizowanych będzie służyć w jednostkach specjalnych. Nadzór administracyjny nad zwolnionymi osobami sprawuje dowódca jednostki wojskowej, do której będą one przyjęte.

Więźniowie nie mogą być mobilizowani za następujące przestępstwa:

  • przeciwko podstawom bezpieczeństwa narodowego Ukrainy;
  • morderstwo z premedytacją dwóch lub więcej osób lub połączone z gwałtem;
  • przemoc seksualna;
  • osoby skazane za popełnienie przestępstw z art. 152-156-1 (przestępstwa przeciwko wolności seksualnej), 258-258-6 (terroryzm),
  • ci, którzy narazili życie funkcjonariuszy organów ścigania;
  • ci, którzy dopuścili się szczególnie poważnych naruszeń korupcyjnych;
  • ci, którzy zajmowali szczególnie odpowiedzialne stanowisko bez względu na przedmiot przestępstwa (ministrowie, posłowie, ich zastępcy, asystenci itp.)

Przypomnijmy, że Wołodymyr Zełenski, podpisał pakiet nowelizacji aktów prawnych, czyli tzw. nową ustawę mobilizacyjną, przyjętą 11 kwietnia br. przez parlament. Ustawa wprowadza szereg zmian w zasadach powoływania do wojska, wzbudzających na Ukrainie kontrowersje. Przede wszystkim, wiek poborowych został obniżony z 27 do 25 lat. Mobilizowani mogą być mężczyźni do 60 roku życia.

Ponadto, do czasu odwołania mobilizacji, mężczyźni w wieku od 18 do 60 lat mają obowiązek noszenia ze sobą książeczki wojskowej (ściślej – wojskowy dowód rejestracyjny). Muszą też okazywać ją na wezwanie policji, oficerów mobilizacyjnych oraz strażników granicznych. Wszyscy w wieku poborowym muszą też w ciągu 60 dni uaktualnić swoje dane w wojskowych komendach uzupełnień, dotyczące m.in. adresu zamieszkania czy informacji kontaktowych.

Nowa ustawa określa też kategorie mężczyzn w wieku poborowym, którzy są wyłączeni z poboru, w tym z określonych względów zdrowotnych lub rodzinnych.

Jednocześnie, ustawa zawiera zapisy, umożliwiające wskazanie przez poborowych jednostki, do której chcieliby trafić. Wprowadzono też nagrody oraz dodatkowe urlopy za zniszczenie lub zdobycie broni, sprzętu wojskowego lub pojazdów bojowych wroga. Coroczny urlop podstawowy udzielany jest w częściach w ciągu roku kalendarzowego, przy czym część zasadnicza wynosi 15 dni lub więcej. Jeden miesiąc służby liczy się jako trzy, jeśli dana osoba została bezpośrednio wysłana na tereny działań bojowych w okresie stanu wojennego.

Ponadto, nowa ustawa znosi czasową służbę wojskową i wprowadza obowiązkowe szkolenie ogólnowojskowe, szczególnie na uczelniach wyższych. W okresie stanu wojennego ma ono trwać do 3 miesięcy, a do 5 miesięcy w czasie pokoju. Zasadniczo, bez przejścia takiego przeszkolenia nie będzie można pracować w budżetówce.

Osoby uchylające się od służby wojskowej mają ponosić konsekwencje w postaci ograniczenia prawa do prowadzenia pojazdów. Wcześniej projekt ustawy zakładał także ograniczenie możliwości wyjazdu za granicę oraz blokadę rachunków bankowych. Zapisy te zostały jednak usunięte przed drugim czytaniem. W przypadku ograniczenia wyjazdów, jest to już uregulowane w przepisach.

Czytaj także: Blisko połowa potencjalnych ukraińskich poborowych nie jest gotowa iść do wojska [Sondaż]

Kresy.pl/Mil.in

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply