Instytut Ordo Iuris alarmuje o coraz częstszych, niezgodnych z prawem, próbach eliminowania bożonarodzeniowych tradycji.

Instytut Ordo Iuris powiadomił w środę o narastającym zjawisku zwalczania bożonarodzeniowych tradycji w przedszkolach i szkołach przez rodziców dzieci nieuczestniczących w takich wydarzeniach. Rodzice ci próbują wymóc na dyrektorach placówek oświatowych rezygnację z kultywowania tradycji śpiewania kolęd czy wystawiania jasełek powołując się na „świeckość szkoły”. Do Instytutu wpłynęło w ostatnim czasie kilka zgłoszeń o takich przypadkach.

W opinii Instytutu to naruszenie Konstytucji oraz dyskryminacja chrześcijan i ich wartości. – uważa Ordo Iuris. Pracownicy Instytutu udzielili rodzicom broniącym polskiej tożsamości kulturowej i wartości chrześcijańskich wskazówek, dzięki którym udało się zapobiec kilku próbom rugowania tradycji z placówek edukacyjnych.

System oświaty musi respektować prawo rodziców do wychowywania dzieci zgodnie z wiarą katolicką i w duchu tradycji narodowych, które zakorzenione są w chrześcijańskim dziedzictwie Narodu. W szczególności nie jest dopuszczalne, aby zabraniać dzieciom, których rodzice sobie tego życzą, organizowania jasełek czy śpiewania kolęd. – pisze Instytut na swojej stronie internetowej. Ordo Iuris przypomina, że oprócz wymiaru religijnego takie obrzędy jak jasełka mają także wymiar kulturowy, a prawo oświatowe stanowi, że nauczanie i wychowanie ma respektować chrześcijański system wartości i służyć rozwijaniu poczucia poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego. Ponadto ustawa o systemie oświaty nakłada na placówki obowiązek umożliwienia uczniom podtrzymywania ich tożsamości narodowej i religijnej.

Zdaniem Instytutu zachodzi tu także analogia z dopuszczonym przez Trybunał Konstytucyjny odmawianiem modlitwy w szkole publicznej przez tych, którzy sobie tego życzą.

Oczywiście, jeżeli dany rodzic kategorycznie nie życzy sobie udziału jego dziecka w jasełkach i śpiewania kolęd, to jego wola powinna zostać uszanowana, niemniej w żadnym razie nie jest dopuszczalne, aby zabraniał tego innym. – uważa dr Marcin Olszówka, analityk Ordo Iuris.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda.

Przekaż 50 zł

Zwalczaj propagandę.

CZYTAJ TAKŻE: Raport Ordo Iuris nt. alokacji tzw. funduszy norweskich: 49,1 mln zł na 237 projektów promujących LGBT, gender i aborcję

Kresy.pl / Ordo Iuris
Zbierzmy 1000 stałych darczyńców i wyłączmy wszystkie zewnętrzne reklamy na Kresach. Pomóż nam zbudować solidną dziennikarską platformę, publikującą ekskluzywne, wysokiej jakości informacje, opinie i analizy, utrzymującą się wyłącznie dzięki zaufaniu Czytelników.

Kresy.pl są w 100% oddolną obywatelską inicjatywą, nie stoją za nami ani medialne konsorcja, ani rządowe dotacje. Naszym celem jest przeciwstawianie się wszelkim formom manipulacji opinią publiczną w Polsce. W dobie wojny informacyjnej nie ma zadania bardziej palącego niż odpowiedzialne wspieranie zaufanych mediów.

Wyłącz reklamy

Wesprzyj jednorazowo

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz