Rosja zawieszona w Radzie Europy

Rosja została zawieszona w piątek w prawach do reprezentowania w dwóch gremiach Rady Europy.

Jak podano na stronie internetowej Rady Europy, Komitet Ministrów Rady Europy zdecydował w piątek o zawieszeniu praw Rosji do reprezentowania w Komitecie Ministrów Rady Europy oraz Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy, ze skutkiem natychmiastowym.

Jako przyczynę tej decyzji wskazano zbrojny atak Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.

Federacja Rosyjska pozostaje członkiem Rady Europy i stroną odpowiednich konwencji Rady Europy, w tym Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Skargi wniesione przeciwko Federacji Rosyjskiej do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który jest organem RE, będą nadal rozpatrywane i rozstrzygane.

Jak wskazano, zawieszenie nie jest środkiem ostatecznym, lecz tymczasowym, pozostawiającym otwarte kanały komunikacji.

W poniedziałek wieczorem Władimir Putin oskarżył Ukrainę o prowadzenie wrogiej Rosji oraz swoim rosyjskojęzycznym obywatelom polityki, a także o stanie się protektoratem zagrażających Rosji USA i NATO. W związku z tym prezydent Rosji podpisał dekrety o republik donbaskich separatystów. W tekście dekretów znalazło się polecenie oficjalnego wprowadzenia wojsk rosyjskich na obszar tych republik. Razem z nimi Moskwa zawarła z separatystycznymi republikami traktaty o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej. Przywódcy Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej już zwrócili się do prezydenta Rosji o udzielenie im „wsparcia” wobec, jak twierdzili, ataków sił ukraińskich.

W czwartek nad ranem, w specjalnym przemówieniu, Władimir Putin ogłosił rozpoczęcie „specjalnej operacji wojskowej” przeciw Ukrainie. Uzasadnił to tym, że USA i NATO od trzech dekad miały ignorować interesy Rosji i przybliżały się do jej granic, koncentrując wzdłuż nich potencjał militarny. Ukrainę określił jako pozostającą pod władzą „neonazistów” i urządzającą w Donbasie „ludobójstwo”.

Wkrótce potem oddziały rosyjskiej armii przekroczyły granice Ukrainy w różnych miejscach oraz rozpoczął się ostrzał rakietowy i bombardowanie jej terytorium.

Kresy.pl / coe.int

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply