W niedzielnym referendum obywatele Kazachstanu poparli zmiany konstytucyjne zaproponowane przez prezydenta Kasyma-Żomarta Tokajewa.

Według danych ogłoszonych przez Centralną Komisję Wyborczą Kazachstanu za zmianami konstytucyjnymi zagłosowało 77,18 proc. biorących udział w referendum obywateli. Frekwencja wyniosła 68,06 proc. Reforma obejmuje zmianę 33 artykułów ustawy zasadniczej środkowoazjatyckiej republiki, stanowiących około jednej trzeciej jej treści.

Miesięczny koszt funkcjonowania portalu Kresy.pl wynosi 22 tys. PLN. Do tej pory zebraliśmy:

5444.39 PLN    (24.74%)
Nr konta: 60 1020 1097 0000 7302 0195 3702
Wspieraj Kresy.pl

„Referendum było ważnym kamieniem milowym w historii naszego kraju, pokazało jedność i gotowość narodu do realnych zmian” – agencja informacyjna Fergana zacytowała komentarz prezydenta Tokajewa – „Dziękuję wszystkim, którzy przyszli do lokalu wyborczego i poparli reformy zapoczątkowane w kraju. Pokazując prawdziwy patriotyzm, wnieśliście znaczący wkład w konsekwentny rozwój Kazachstanu”.

Reforma konstytucyjna osłabia pozycję prezydenta i wzmacnia parlament. Prezydent i jego bliscy krewni i powinowaci nie będą mogli pełnić funkcji politycznych i zasiadać we władzach publicznych spółek. Ponadto prezydent ma być apolityczny, czyli po objęciu urzędu będzie musiał  zrezygnować z przynależności partyjnej. Zlikwidowano też specjalny status „pierwszego prezydenta” i elbasego – „przywódcy narodu” – tytuły te nosił Nursułtan Nazarbajew, rządzący Kazachstanem w latach 1991-2020, zmarginalizowany w trakcie burzliwych zamieszek z początku bieżącego roku.

Zmniejszona zostanie także liczba powoływanych przez prezydenta członków Senatu. Obecnie do 49-osobowej izby wyższej kazachstańskiego parlamentu 15 wskazuje prezydent. Teraz głowa państwa będzie powoływać 10 senatorów, z czego połowa ma być rekomendowana przez Zgromadzenie Narodu Kazachstanu. To organ działający przy prezydencie złożony z 382 przedstawicieli mniejszości narodowych w republice oraz organizacji etnokulturowych, jak podaje portal Wnp.pl.

Sama izba wyższa zostanie zresztą poważnie osłabiona. Będzie ona jedynie konsultować projekty ustaw uchwalane przez izbę niższą – Mażylis, ale nie będzie mogła ich odrzucić. Senat będzie natomiast zatwierdzać prezydenckie nominacje do Sądu Konstytucyjnego Kazachstanu.

Zmieniany został sposób wyboru deputowanych Mażylisu. 70 proc. z nich będzie wybranych na zasadach proporcjonalnych, a 30 proc. w okręgach jednomandatowych. Dodatkowo powołana zostanie nowa instytucja kontrolująca wykonanie budżetu.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

„Będziemy kontynuować kompleksową modernizację kraju” – obiecał Tokajew – „Na podstawie zaktualizowanej Konstytucji stworzymy sprawniejszy model funkcjonowania wszystkich instytucji władzy oraz wzmocnimy mechanizm kontroli i równowagi między nimi. Konsekwentne reformy polityczne przyczynią się do rozwoju gospodarki narodowej i wzmocnienia narodowej przedsiębiorczości. Teraz musimy stworzyć przejrzyste i uczciwe reguły gry w gospodarce, zreformować prawodawstwo. Ważne jest, aby zlikwidować wszelkie sztuczne monopole i postawić niezawodną barierę dla korupcji. Powinniśmy wspierać inicjatywy przedsiębiorców, w pełni chronić własność prywatną, zwiększać konkurencję”.

fergana.news/aljazeera.com/wnp.pl/kresy.pl

 

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz