Kierownik główny ONR Aleksander Krejckant zwrócił się do prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry o zainicjowanie procedury zmierzającej do delegalizacji Partii Razem.

Według Krejckanta działalność prowadzona przez Partię Razem jest sprzeczna z konstytucyjnym zakazem działalności partii, które odwołują się do totalitarnych metod i praktyk m.in. komunizmu.

Kierownik główny ONR skierował w środę list otwarty do prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobro, w którym zarzucił Partii Razem, opieranie się na środowiskach wprost odwołujących się do komunizmu.

CZYTAJ TAKŻE: „Unikać symboliki rewolucyjnej i komunistycznej” – tajna instrukcja dla członków Razem?

Istnienie tego rodzaju partii politycznych stoi jawnie w sprzeczności z panującym w Polsce porządkiem prawnym. Konstytucja RP już w art. 13 zakazuje istnienia w Polsce partii politycznych odwołujących się m.in. właśnie do komunizmu – twierdzi Krejckant.

Szef ONR podkreślił, że organem który ma uprawnienia do orzekania o zgodności z konstytucją celów lub działalności partii jest Trybunał Konstytucyjny, a jednym z podmiotów uprawnionych w konstytucji jako uprawnione do składania wniosków do Trybunału w tej sprawie jest Prokurator Generalny.

Krejckant tłumaczy, że chociaż liderzy Partii Razem oficjalnie odcinają się od komunistycznych inklinacji, to coraz częściej pojawiają się dowody zaprzeczające ich twierdzeniom.

Art. 13 polskiej konstytucji zakazuje istnienia partii politycznych i innych organizacji odwołujących się w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu, a także tych, których program lub działalność zakłada lub dopuszcza nienawiść rasową i narodowościową, stosowanie przemocy w celu zdobycia władzy lub wpływu na politykę państwa albo przewiduje utajnienie struktur lub członkostwa.

Kresy.pl / rp.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply