W ramach projektu LynkEUs koordynowanego przez grupę MBDA ma powstać rodzina nowych ppk opartych na francuskim systemie MMP. Projekt został wybrany przez Komisję Europejską i ma być pod­stawą pro­gramu PESCO BLOS.

Europejska grupa MBDA zajmująca się opracowywaniem i produkcją pocisków rakietowych wspólnie z 13 innymi firmami z 5 krajów ma opracować nowy system uzbrojenia oparty o system przeciwpancerny MMP (Missile Moyenne Portée, fr. pocisk śred­niego zasięgu), przeznaczony dla sił zmechanizowanych i niezmechanizowanych. Chodzi o projekt LynkEUs, będący pierwszym wkładem technologicznym i przemysłowym w cele programu PESCO (Permanent Structured Cooperation, pol. Stałej współpracy strukturalnej), w zdolności BLOS (Beyond Line Of Sight), czyli możliwości atakowania celów spoza zasięgu widzenia operatora.

Projekt posiadający zdolność BLOS został zatwierdzony w listopadzie 2018 roku przez ministrów obrony krajów członkowskich UE. Koordynowany przez MBDA projekt LynkEUs został 1 lipca br. wybrany przez Komisję Europejską w ramach nowego Europejskiego Programu Rozwoju Przemysłu Obronnego (EDIDP), po konsultacjach z krajami członkowskimi.

Jak poinformowano, projekt LynkEUs jest zarządzany w ścisłej współpracy partnerskiej z siłami zbrojnymi Francji, Belgii i Cypru, dążąc do określenia wstępnej koncepcji operacyjnej dla europejskiej zdolności BLOS. Koncepcje i przeprowadzone testy mają przyczynić się do opracowania rodziny systemów rakietowych typu BLOS, w oparciu o system średniego zasięgu MMP. Mają one wykorzystywać tryb „man-on-the-loop”, w którym ope­ra­to­r jest włą­czo­ny w kon­tur napro­wa­dza­nia i ma możliwość prze­ję­cia kon­troli nad odpa­lo­nym poci­skiem. System ma wyko­rzy­stywać tryb napro­wa­dza­nia „wystrzel, kory­guj i obser­wuj”, dzięki trans­mi­sji obrazu z umieszczonej w pocisku rakietowym kamery. Prace mają odbywać się pod pełną kontrolą europejskiej zbrojeniówki.

MMP to francuski system ręcznej wyrzutni przeciwpancernych pocisków kierowanych średniego zasięgu, opracowany przez MBDA, który ma zastąpić starsze systemy MILAN.

Szef MBDA Eric Béranger zaznacza, że LynkEUs to pierwszy wspólny projekt systemu rakietowego prowadzony w oparciu o nowe unijne instrumenty, a zarazem pierwszy unijny projekt badawczo-rozwojowy w dziedzinie obronności, jak i ta grupa będzie koordynować. MBDA liczy na większą współpracę w ramach Europy i powiększanie swojego kręgu partnerów przemysłowych i technologicznych, głównie o centra badawcze. Béranger podkreśla, że grupa pokazuje też swoje zaangażowanie na rzecz „europejskiej autonomiczności strategicznej i ambicji suwerenności technologicznej”.

MBDA wraz ze swoimi partnerami z Belgii (Królewska Akademia Wojskowa, John Cockerill Defense, FN Herstal, Thales Belgium, Xenics), Cypru (Aditess, Instytut Cypryjski, SignalGenerix ) i Francji (Novadem, Safran) oraz trzema podwykonawcami (estoński MILREM, francuski DELAIR i szwedzki Carmenta) obecnie przystępują do fazy negocjowania z KE porozumienia ws. grantu na realizację projektu.

Przeczytaj: MON odpowiada ws. zakupu systemów ppk Javelin i planów dot. systemu Pirat

Czytaj również: Gen. Skrzypczak dla Kresy.pl: zamiast kupować Javeliny powinniśmy rozwijać własne systemy przeciwpancerne

militaryleak.com / zbiam.pl / Kresy.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply